Uniwersytet Jagielloński - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Jagielloński - rekrutacja na studia 2023/2024

Rekrutacja na studia 2023/2024 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 1 czerwca do 9 lipca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UJ zostały ogłoszone od 17 do 19 lipca 2023 r.

 

Kolejne tury rekrutacji

17 lipca 2023 została uruchomiona druga tura rekrutacji dla kierunków studiów, na których pozostały wolne miejsca. Druga tura rekrutacji potrwa do 10 września 2023 roku.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.uj.edu.pl

 

Wyniki rekrutacji 2023/2024 - najpopularniejsze kierunki

W 2023 roku kandydaci złożyli łącznie 34 625 aplikacji na studia w UJ. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie przygotował ponad 9,6 tys. miejsc na 160 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się psychologia, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 18 osób. Do popularnych kierunków należały także: filologia orientalna - japonistyka (ponad 15 osób na jedno miejsce), kierunek lekarsko-dentystyczny (ponad 14 osób na miejsce), ekonomia (ponad 13 osób na miejsce) oraz finanse, bankowość, ubezpieczenia (ponad 11 osób na miejsce)

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Uniwersytecie Jagiellońskim

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Uniwersytetu Jagiellońskiego powiększyła się o 6 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: filologia ukraińska. język – komunikacja – przekład, studia polskie dla cudzoziemców, twórcze pisanie, korean studies, studia strategiczne nad azją, laboratoria kultury współczesnej.

   

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (w języku polskim)

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura (studia na które przeprowadzany jest egzamin)

od 1 czerwca do 9 lipca 2023 

księgowanie opłat rekrutacyjnych do 10 lipca 2023
wprowadzenie przez kandydatów wymaganych danych do systemu oraz wczytywanie dokumentów 9 lipca 2023
egzaminy od 13 lipca do 14 lipca 2023
Elektroniczna rejestracja - I tura (pozostałe studia) od 1 czerwca do 9 lipca 2023
księgowanie opłat rekrutacyjnych do 10 lipca 2023
wprowadzenie przez kandydatów wymaganych danych do systemu oraz wczytywanie dokumentów 9 lipca 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

17 i 19 lipca 2023

wpisy od 18 lipca do 21 lipca 2023

wpisy z listy rezerwowej

24 lipca i 25 lipca 2023

doręczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane) 11 września 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura (studia na które przeprowadzany jest egzamin)

do 5 września 2022

księgowanie opłat rekrutacyjnych

do 6 września 2022

wprowadzenie przez kandydatów wymaganych danych do systemu oraz wczytywanie dokumentów

5 września 2022
egzaminy 11 września 2022
Elektroniczna rejestracja - II tura (pozostałe studia) do 10 września 2023
księgowanie opłat rekrutacyjnych do 11 września 2023
wprowadzenie przez kandydatów wymaganych danych do systemu oraz wczytywanie dokumentów 10 września 2023
Ogłoszenie wyników - II tura 15 września 2023
wpisy od 18 września do 20 września 2023
wpisy z listy rezerwowej 22 września i 25 września 2023
doręczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane) 5 października 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura (studia na które przeprowadzany jest egzamin)

od 1 czerwca do 12 lipca 2023

księgowanie opłat rekrutacyjnych do 13 lipca 2023
wprowadzenie przez kandydatów wymaganych danych do systemu oraz wczytywanie dokumentów 16 lipca 2023
egzaminy od 17 do 18 lipca 2023
Elektroniczna rejestracja - I tura (pozostałe studia) od 1 czerwca do 16 lipca 2023
księgowanie opłat rekrutacyjnych do 17 lipca 2023
wprowadzenie przez kandydatów wymaganych danych do systemu 16 lipca 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

24 lipca 2023

wpisy od 25 lipca do 27 lipca 2023

wpisy z listy rezerwowej

od 28 lipca i 31 lipca 2023

doręczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane) 11 września 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura (studia na które przeprowadzany jest egzamin)

do 28 sierpnia 2023

księgowanie opłat rekrutacyjnych

do 29 sierpnia 2023

wprowadzenie przez kandydatów wymaganych danych do systemu oraz wczytywanie dokumentów

3 września 2023
egzaminy od 4 września do 5 września 2023
Elektroniczna rejestracja - II tura (pozostałe studia) do 3 września 2023
księgowanie opłat rekrutacyjnych do 4 września 2023
wprowadzenie przez kandydatów wymaganych danych do systemu 3 września 2023
Ogłoszenie wyników - II tura 8 września 2023
wpisy od 11 do 13 września 2023
wpisy z listy rezerwowej 15 i 18 września 2023
doręczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane) 5 października 2023
Elektroniczna rejestracja - III tura (pozostałe studia) do 18 września 2023                         
księgowanie opłat rekrutacyjnych do 19 września 2023
wprowadzenie przez kandydatów wymaganych danych do systemu oraz wczytywanie dokumentów 18 września 2023
Ogłoszenie wyników - III tura 22 września 2023
wpisy od 25 do 26 września 2023
wpisy z listy rezerwowej od 27 do 28 września 2023
doręczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane) 5 października 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.uj.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną możesz pobrać tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie kierunki - rekrutacja 2023/2024

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 160 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (107 kierunków) i drugiego (122 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (9 kierunków) , jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UJ mogą aplikować na 159 kierunków studiów stacjonarnych oraz 21 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Jagielloński w Krakowie kierunki 2023/2024

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Administracja - Wydział Prawa i Administracji UJ
 • Amerykanistyka - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Analityka medyczna - Wydział Farmaceutyczny UJ
 • Archeologia - Wydział Historyczny UJ
 • Astrofizyka i kosmologia - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Astronomia - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Biochemia - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 • Biofizyka - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Biofizyka molekularna i komórkowa - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 • Bioinformatyka - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 • Biologia - Wydział Biologii UJ
 • Biotechnologia - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 • Biotechnologia molekularna - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 • Business and finance management - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Chemia - Wydział Chemii UJ
 • Chemia medyczna - Wydział Chemii UJ
 • Chemia zrównoważonego rozwoju - Wydział Chemii UJ
 • Comparative heritage studies - Wydział Polonistyki UJ
 • Dietetyka - Wydział Lekarski UJ
 • Drug discovery and development - Wydział Farmaceutyczny UJ
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • E-gospodarka przestrzenna - Wydział Geografii i Geologii UJ
 • Earth sciences in a changing world - Wydział Geografii i Geologii UJ
 • Edytorstwo - Wydział Polonistyki UJ
 • Ekonomia - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Elektroniczne przetwarzanie informacji - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Elektroradiologia - Wydział Nauk o Zdrowiu UJ
 • Environmental protection and management - Wydział Biologii UJ
 • Etnologia i antropologia kulturowa - Wydział Historyczny UJ
 • European joint master`s programme in english and american studies - Wydział Filologiczny UJ
 • European studies - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Farmacja - Wydział Farmaceutyczny UJ
 • Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Filologia angielska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia angielska z językiem niemieckim - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia francuska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia germańska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia germańska z językiem angielskim - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia hiszpańska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia klasyczna - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia orientalna - arabistyka - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia orientalna - indologia - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia orientalna - iranistyka - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia orientalna - japonistyka - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia orientalna - sinologia - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia orientalna - turkologia - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia polska nauczycielska - Wydział Polonistyki UJ
 • Filologia portugalska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia rosyjska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia rumuńska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia słowiańska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia szwedzka - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia ukraińska z językiem rosyjskim - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia ukraińska. język - komunikacja - przekład - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia węgierska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia włoska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filozofia - Wydział Filozoficzny UJ
 • Finanse i controlling - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Finanse, bankowość, ubezpieczenia - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Fizjoterapia - Wydział Nauk o Zdrowiu UJ
 • Fizyka - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Fizyka dla firm - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Geografia - Wydział Geografii i Geologii UJ
 • Geografia i gospodarka przestrzenna - Wydział Geografii i Geologii UJ
 • Geologia - Wydział Geografii i Geologii UJ
 • Global and development studies - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Historia - Wydział Historyczny UJ
 • Historia sztuki - Wydział Historyczny UJ
 • Informatyka - Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 • Informatyka analityczna - Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 • Informatyka gier komputerowych - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Informatyka stosowana - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Intellectual property and new technologies - Wydział Prawa i Administracji UJ
 • International relations - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • International relations and area studies - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • International relations and public diplomacy - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • International security and development - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Język polski w komunikacji społecznej - Wydział Polonistyki UJ
 • Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych - Wydział Filologiczny UJ
 • Judaistyka - Wydział Historyczny UJ
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Wydział Lekarski UJ
 • Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) - Wydział Lekarski UJ
 • Kognitywistyka - Wydział Filozoficzny UJ
 • Korean studies - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Kosmetologia - Wydział Farmaceutyczny UJ
 • Krytyka literacka - Wydział Polonistyki UJ
 • Kultura rosji i narodów sąsiednich - Wydział Filologiczny UJ
 • Kulturoznawstwo - teksty kultury - Wydział Polonistyki UJ
 • Kulturoznawstwo międzynarodowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Laboratoria kultury współczesnej - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Latynoamerykanistyka - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Lingwistyka - Wydział Filologiczny UJ
 • Logopedia - Wydział Polonistyki UJ
 • Marketing i logistyka - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Matematyka - Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 • Matematyka komputerowa - Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 • Media społecznościowe w zarządzaniu - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Migracje międzynarodowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Molecular biotechnology - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 • Muzykologia - Wydział Historyczny UJ
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego - Wydział Polonistyki UJ
 • Neurobiologia - Wydział Biologii UJ
 • Ochrona dóbr kultury - Wydział Historyczny UJ
 • Ochrona środowiska - Wydział Chemii UJ
 • Pedagogika - Wydział Filozoficzny UJ
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Filozoficzny UJ
 • Pedagogika specjalna - Wydział Filozoficzny UJ
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną - Wydział Filozoficzny UJ
 • Performatyka - Wydział Polonistyki UJ
 • Pielęgniarstwo - Wydział Nauk o Zdrowiu UJ
 • Politologia - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Polonistyka antropologiczno-kulturowa - Wydział Polonistyki UJ
 • Polonistyka-komparatystyka - Wydział Polonistyki UJ
 • Położnictwo - Wydział Nauk o Zdrowiu UJ
 • Porównawcze studia cywilizacji - Wydział Filozoficzny UJ
 • Praca socjalna - Wydział Filozoficzny UJ
 • Prawo - Wydział Prawa i Administracji UJ
 • Prawo własności intelektualnej i nowych mediów - Wydział Prawa i Administracji UJ
 • Przekład literacki - Wydział Filologiczny UJ
 • Przekładoznawstwo - Wydział Filologiczny UJ
 • Przekładoznawstwo literacko-kulturowe - Wydział Polonistyki UJ
 • Psychologia - Wydział Filozoficzny UJ
 • Psychologia - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Ratownictwo medyczne - Wydział Nauk o Zdrowiu UJ
 • Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe - Wydział Filologiczny UJ
 • Relacje międzykulturowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - Wydział Filozoficzny UJ
 • Rosjanoznawstwo - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Socjologia - Wydział Filozoficzny UJ
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia afrykańskie - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia bliskowschodnie - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia eurazjatyckie - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia europejskie - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia nad buddyzmem - Wydział Filozoficzny UJ
 • Studia nad buddyzmem współczesnym - Wydział Filozoficzny UJ
 • Studia nad chinami - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia nad Japonią - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia nad Koreą - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia polskie dla cudzoziemców - Wydział Polonistyki UJ
 • Studia polsko - ukraińskie - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia strategiczne nad Azją - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Teatrologia - Wydział Polonistyki UJ
 • Twórcze pisanie - Wydział Polonistyki UJ
 • Wiedza o teatrze - Wydział Polonistyki UJ
 • Zaawansowane materiały i nanotechnologia - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie informacją - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie kulturą i mediami - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie mediami i reklamą - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie międzynarodowe - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie polityką społeczną - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie publiczne - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia - Wydział Nauk o Zdrowiu UJ
 • Zarządzanie w turystyce i w sporcie - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie zmianą społeczną - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zdrowie publiczne - Wydział Nauk o Zdrowiu UJ

 

Nowe kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim - rekrutacja 2023/2024

 1. filologia ukraińska. język – komunikacja – przekład
 2. korean studies
 3. laboratoria kultury współczesnej
 4. studia strategiczne nad Azją
 5. studia polskie dla cudzoziemców
 6. twórcze pisanie

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 Uniwersytet Jagiellońskim cieszył się ogromnym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów. W tym roku liczba zgłoszeń w pierwszej turze wyniosła 33427 i była bardzo zbliżona do łącznej sumy aplikacji w zeszłorocznej rekrutacji.

 

Rekrutacja

Uniwersytet Jagielloński na rok akademicki 2022/2023 na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie oferował 9850 miejsc. W ofercie kształcenia Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się ponad 160 kierunków studiów, na które łączna liczba rejestracji wyniosła 33427.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć m.in. psychologię (4064), prawo (1837),  filologię angielską (1167), kierunek lekarski (1082).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: psychologia (20,63), ekonomia (16), japonistyka (15,57), kierunek lekarsko-dentystyczny (11,85), finanse, bankowość, ubezpieczenia (11,8).

 

Uniwersyte Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński został ufundowany w 1364 roku, a zatem jest najstarszą uczelnią w Polsce i jedną z najstarszych w tym regionie Europy. Popularny „UJOT” to dzisiaj uczelnia szczycąca się średniowieczną tradycją, która stawia jednak na dynamiczny rozwój nowoczesnych kierunków nauki.

UJ można zaliczyć również do grona największych uczelni, ponieważ współczesny Uniwersytet to ponad 540 profesorów, 730 doktorów habilitowanych, 2600 osób pozostałej kadry nauczycielskiej, około 50 tysięcy studentów i doktorantów, a także ponad 3,5 tysiąca pracowników administracji.

Oprócz kształcenia studentów Uniwersytet Jagielloński prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do wszystkich. Organizuje warsztaty, konkursy, festiwale naukowe, a także prowadzi Szkołę Języka i Kultury Polskiej dla obcokrajowców.

Uniwersytet Jagielloński oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studiach podyplomowych i studiach doktoranckich. Uczelnia posiada szesnaście wydziałów, spośród których Wydział Prawa i Administracji jest najstarszą jednostką, sięgającą czasów założenia Uniwersytetu.

Uniwersytet Jagielloński jest uczelnią o międzynarodowym charakterze. Na fundamencie aktywnej współpracy studenci uczelni otrzymują możliwość zagranicznego kształcenia, w ramach programu Erasmus+.

Uniwersytet Jagielloński oferuje szeroką paletę kierunków kształcenia. Część z nich realizowana jest w językach obcych, ponieważ liczba zagranicznych studentów rośnie każdego roku. Prowadzone kierunki dotyczą różnorodnych dziedzin. Można zakładać, iż każdy wymarzony przez kandydata kierunek znajduje się właśnie tutaj. Wiedza o teatrze, Analityka medyczna, Farmacja, Ochrona środowiska, Filologia polska, Logopedia, Filologia orientalna, Psychologia oraz…wiele, wiele innych.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2023 do 07.07.2023 od 01.06.2023 do 07.07.2023
Studia II stopnia od 01.06.2023 do 14.07.2023 od 01.06.2023 do 14.07.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2023 do 07.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2023 do 14.07.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2023 do 07.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2023 do 14.07.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: znaleziono 161

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Amerykanistyka
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Analityka medyczna
Wydział Farmaceutyczny UJ

jednolite

stacjonarne

Archeologia
Wydział Historyczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Astrofizyka i kosmologia
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

II stopnia

stacjonarne

Astronomia
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biochemia
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biofizyka
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biofizyka molekularna i komórkowa
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bioinformatyka
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia
Wydział Biologii UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

I stopnia

stacjonarne

Biotechnologia molekularna
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

II stopnia

stacjonarne

Business and finance management
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

II stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Chemii UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia medyczna
Wydział Chemii UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia zrównoważonego rozwoju
Wydział Chemii UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Comparative heritage studies
Wydział Polonistyki UJ

II stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Wydział Lekarski UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Drug discovery and development
Wydział Farmaceutyczny UJ

II stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

E-gospodarka przestrzenna
Wydział Geografii i Geologii UJ

II stopnia

stacjonarne

Earth sciences in a changing world
Wydział Geografii i Geologii UJ

I stopnia

stacjonarne

Edytorstwo
Wydział Polonistyki UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektroniczne przetwarzanie informacji
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektroradiologia
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ

I stopnia

stacjonarne

Environmental protection and management
Wydział Biologii UJ

II stopnia

stacjonarne

Etnologia i antropologia kulturowa
Wydział Historyczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

European joint master`s programme in english and american studies
Wydział Filologiczny UJ

II stopnia

stacjonarne

European studies
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Farmacja
Wydział Farmaceutyczny UJ

jednolite

stacjonarne

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska z językiem niemieckim
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia francuska
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia germańska
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia germańska z językiem angielskim
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia hiszpańska
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia klasyczna
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - arabistyka
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - indologia
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - iranistyka
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - japonistyka
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - sinologia
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - turkologia
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska nauczycielska
Wydział Polonistyki UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia portugalska
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rumuńska
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia

stacjonarne

Filologia słowiańska
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia szwedzka
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia

stacjonarne

Filologia ukraińska. język - komunikacja - przekład
Wydział Filologiczny UJ

II stopnia

stacjonarne

Filologia węgierska
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia włoska
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Filozoficzny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i controlling
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse, bankowość, ubezpieczenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizjoterapia
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ

jednolite

stacjonarne

Fizyka
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka dla firm
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

I stopnia

stacjonarne

Geografia
Wydział Geografii i Geologii UJ

II stopnia

stacjonarne

Geografia i gospodarka przestrzenna
Wydział Geografii i Geologii UJ

I stopnia

stacjonarne

Geologia
Wydział Geografii i Geologii UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Global and development studies
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Historyczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia sztuki
Wydział Historyczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyki i Informatyki UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka analityczna
Wydział Matematyki i Informatyki UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka gier komputerowych
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Intellectual property and new technologies
Wydział Prawa i Administracji UJ

II stopnia

stacjonarne

International relations
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

II stopnia

stacjonarne

International relations and area studies
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia

stacjonarne

International relations and public diplomacy
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

II stopnia

stacjonarne

International security and development
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

II stopnia

stacjonarne

Język polski w komunikacji społecznej
Wydział Polonistyki UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
Wydział Filologiczny UJ

II stopnia

stacjonarne

Judaistyka
Wydział Historyczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)
Wydział Lekarski UJ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia)
Wydział Lekarski UJ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kognitywistyka
Wydział Filozoficzny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Korean studies
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

II stopnia

stacjonarne

Kosmetologia
Wydział Farmaceutyczny UJ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Krytyka literacka
Wydział Polonistyki UJ

II stopnia

stacjonarne

Kultura rosji i narodów sąsiednich
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo - teksty kultury
Wydział Polonistyki UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo międzynarodowe
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia

stacjonarne

Laboratoria kultury współczesnej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

II stopnia

stacjonarne

Latynoamerykanistyka
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia

stacjonarne

Lingwistyka
Wydział Filologiczny UJ

II stopnia

stacjonarne

Logopedia
Wydział Polonistyki UJ

II stopnia

stacjonarne

Marketing i logistyka
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

II stopnia

niestacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki i Informatyki UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka komputerowa
Wydział Matematyki i Informatyki UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Media społecznościowe w zarządzaniu
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Migracje międzynarodowe
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia

stacjonarne

Molecular biotechnology
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

II stopnia

stacjonarne

Muzykologia
Wydział Historyczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Wydział Polonistyki UJ

II stopnia

stacjonarne

Neurobiologia
Wydział Biologii UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona dóbr kultury
Wydział Historyczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Chemii UJ

II stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Filozoficzny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Filozoficzny UJ

jednolite

stacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Filozoficzny UJ

jednolite

stacjonarne

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Wydział Filozoficzny UJ

II stopnia

stacjonarne

Performatyka
Wydział Polonistyki UJ

II stopnia

stacjonarne

Pielęgniarstwo
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Politologia
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Polonistyka antropologiczno-kulturowa
Wydział Polonistyki UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Polonistyka-komparatystyka
Wydział Polonistyki UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Położnictwo
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Porównawcze studia cywilizacji
Wydział Filozoficzny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Filozoficzny UJ

II stopnia

stacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji UJ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów
Wydział Prawa i Administracji UJ

I stopnia

stacjonarne

Przekład literacki
Wydział Filologiczny UJ

II stopnia

stacjonarne

Przekładoznawstwo
Wydział Filologiczny UJ

II stopnia

stacjonarne

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe
Wydział Polonistyki UJ

II stopnia

stacjonarne

Psychologia
Wydział Filozoficzny UJ

jednolite

stacjonarne

Psychologia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

jednolite

stacjonarne

Rachunkowość i zarządzanie finansami
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ratownictwo medyczne
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ

I stopnia

stacjonarne

Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia

stacjonarne

Relacje międzykulturowe
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Wydział Filozoficzny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rosjanoznawstwo
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Filozoficzny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia afrykańskie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia

stacjonarne

Studia bliskowschodnie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia

stacjonarne

Studia eurazjatyckie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia europejskie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia nad buddyzmem
Wydział Filozoficzny UJ

I stopnia

stacjonarne

Studia nad buddyzmem współczesnym
Wydział Filozoficzny UJ

II stopnia

stacjonarne

Studia nad chinami
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia

stacjonarne

Studia nad japonią
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia

stacjonarne

Studia nad koreą
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia

stacjonarne

Studia polskie dla cudzoziemców
Wydział Polonistyki UJ

I stopnia

stacjonarne

Studia polsko - ukraińskie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia strategiczne nad azją
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

II stopnia

stacjonarne

Teatrologia
Wydział Polonistyki UJ

II stopnia

stacjonarne

Twórcze pisanie
Wydział Polonistyki UJ

II stopnia

stacjonarne

Wiedza o teatrze
Wydział Polonistyki UJ

I stopnia

stacjonarne

Zaawansowane materiały i nanotechnologia
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie informacją
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie kulturą i mediami
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie mediami i reklamą
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie międzynarodowe
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie polityką społeczną
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie publiczne
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie w ochronie zdrowia
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie w turystyce i w sporcie
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie zmianą społeczną
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

II stopnia

stacjonarne

Zdrowie publiczne
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)