Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - rekrutacja na studia 2024/2025

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - rekrutacja na studia 2024/2025

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 6 maja 2024 r. do 12 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na KUL ogłoszone zostaną 15 lipca 2024 r.

 

Kolejne tury rekrutacji

W lipcu 2024 r. zostanie uruchomiona druga tura rekrutacji dla kierunków studiów, na których pozostały wolne miejsca.

Dla poszczególnych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na: kandydat.kul.pl

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Oferta dydaktyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II powiększyła się o 2 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czekają: romanistyka oraz italianistyka.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku ponad 7,5 tys. kandydatów złożyło aplikację na studia w KUL. W rekrutacji 2023/2024 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie przygotował miejsca na ponad 100 kierunkach studiów i specjalnościach. Najpopularniejsza okazała się nowość kierunek lekarski, gdzie o jedno miejsce ubiegało się niemal 25 osóbDo popularnych kierunków należały także: psychologia - spec. wspierania jakości życia (7,56 osób na miejsce), italianistyka w trybie hybrydowym (5,65 osób na miejsce), kryminologia (5,36 sób na miejsce) oraz pielęgniarstwo (5,10 sób na miejsce).

 

KUL kierunki - rekrutacja 2024/2025

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na prawie 60 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (46 kierunków) i drugiego (39 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (8 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na KUL mogą aplikować na 62 kierunki studiów stacjonarnych oraz 4 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź KUL kierunki 2024/2025

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 • Applied anthropology - Wydział Filozofii KUL
 • Architektura krajobrazu - Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Nauk Społecznych KUL
 • Bezpieczeństwo narodowe - Filia KUL w Stalowej Woli
 • Bioanalytical technologies - Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
 • Biotechnologia - Wydział Medyczny KUL
 • Coaching i doradztwo kariery - Wydział Nauk Społecznych KUL
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wydział Nauk Społecznych KUL
 • Edytorstwo - Wydział Nauk Humanistycznych KUL
 • Ekologia integralna - Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
 • Ekonomia - Wydział Nauk Społecznych KUL
 • European studies - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 • European union law - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 • Filologia angielska - Wydział Nauk Humanistycznych KUL
 • Filologia germańska - Wydział Nauk Humanistycznych KUL
 • Filologia klasyczna - Wydział Nauk Humanistycznych KUL
 • Filologia niderlandzka - Wydział Nauk Humanistycznych KUL
 • Filologia polska - Wydział Nauk Humanistycznych KUL
 • Filologia romańska - Wydział Nauk Humanistycznych KUL
 • Filozofia - Wydział Filozofii KUL
 • Germanistyka - Wydział Nauk Humanistycznych KUL
 • Hispanistyka - Wydział Nauk Humanistycznych KUL
 • Historia - Wydział Nauk Humanistycznych KUL
 • Historia sztuki - Wydział Nauk Humanistycznych KUL
 • Humanistyka cyfrowa - Wydział Nauk Humanistycznych KUL
 • Informatics - Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
 • Informatyka - Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
 • International relations - Wydział Nauk Społecznych KUL
 • Italianistyka - Wydział Nauk Humanistycznych KUL
 • Italianistyka - studia online - Wydział Nauk Humanistycznych KUL
 • Journalism and social communication - Wydział Nauk Społecznych KUL
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Wydział Medyczny KUL
 • Kognitywistyka - Wydział Filozofii KUL
 • Krajoznawstwo i turystyka kulturowa - Wydział Nauk Humanistycznych KUL
 • Kryminologia - Wydział Nauk Społecznych KUL
 • Lingwistyka stosowana - Wydział Nauk Humanistycznych KUL
 • Management - Wydział Nauk Społecznych KUL
 • Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne - Wydział Filozofii KUL
 • Muzykologia - Wydział Nauk Humanistycznych KUL
 • Nauki o rodzinie - Wydział Teologii KUL
 • Pedagogika - Wydział Nauk Społecznych KUL
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk Społecznych KUL
 • Pedagogika specjalna - Wydział Nauk Społecznych KUL
 • Philosophy - Wydział Filozofii KUL
 • Pielęgniarstwo - Wydział Medyczny KUL
 • Położnictwo - Wydział Medyczny KUL
 • Praca socjalna - Wydział Nauk Społecznych KUL
 • Praca socjalna i ekonomia społeczna - Wydział Nauk Społecznych KUL
 • Prawo - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 • Prawo kanoniczne - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 • Prawo w biznesie - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 • Przywództwo i retoryka - Wydział Filozofii KUL
 • Psychologia - Wydział Nauk Społecznych KUL
 • Retoryka stosowana - Wydział Filozofii KUL
 • Romanistyka - Wydział Nauk Humanistycznych KUL
 • Sinologia - Wydział Nauk Humanistycznych KUL
 • Socjologia - Wydział Nauk Społecznych KUL
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Nauk Społecznych KUL
 • Sztuczna inteligencja - Wydział Filozofii KUL
 • Teologia - Wydział Teologii KUL
 • Theological studies - Wydział Teologii KUL
 • Turystyka kulturowa - Wydział Nauk Humanistycznych KUL
 • Zarządzanie - Wydział Nauk Społecznych KUL

Dowiedz się więcej: kandydat.kul.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie)

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 6 maja do 12 lipca 2024

egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne (dla kierunków na które są przeprowadzane) 12 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

15 lipca 2024

Elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut - I tura

15 - 18 lipca 2024

Przesunięcia na liście rankingowej - II tura

19 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

lipiec 2024

Elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut - II tura lipiec 2024

Składanie dokumentów

14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 6 maja do 18 lipca 2024

Ogłoszenie wyników 19 lipca 2024
Elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów w systemie e-Rekrut 19-31 lipca 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na kandydat.kul.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Lublinie

kierunki studiów w Lublinie

uczelnie i studia w Lublinie

 

Nowe kierunki studiów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - rekrutacja 2023/2024

 • kierunek lekarski
 • hispanistyka
 • international relations

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

W 2022 roku o przyjęcie na studia na KUL-u ubiegało się ponad 5 tys. kandydatów (o 450 więcej niż w roku ubiegłym)Uniwersytet przygotował ponad 5 tys. miejsc na prawie 60 kierunkach studiów (studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie).

Najpopularniejszym kierunkiem okazała się Italianistyka w trybie zdalnym, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 6 osób. Do popularnych kierunków należały także: Psychologia - 6,24, Kryminologia, - 4,74, Pielęgniarstwo - 3,6, Filologia angielska - 3,7, Zarządzanie - 3,26, Sinologia - 2,83, Psychologia (spec. biznes) - 2,83, Informatyka - 2, 31, Prawo - 2,16.   

Najpopularniejsze kierunki studiów pod względem liczby osób na 1 miejsce w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

 • italianistyka w trybie zdalnym (6,45), 
 • psychologia (6,24), 
 • kryminologia (4,74), 
 • filologia angielska (3,7), 
 • pielęgniarstwo (3,6), 
 • zarządzanie (3,26)

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 jednymi z najchętniej wybieranych szkół wyższych były uniwersytety, gdzie na jedno miejsce przypadało średnio 3,8 zgłoszenia. Jednym z najstarszych uniwersytetów w Lublinie, który cieszył się największym zainteresowaniem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. Najchętniej wybieranymi kierunkami studiów były: psychologia, pielęgniarstwo, sinologia, filologia angielska, lingwistyka stosowana - specjalność język rosyjski z językiem angielskim, prawo, zarządzanie, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Katolicki Uniwersytet Lubelski dla kandydatów przygotował 2,5 tysiąca miejsc na 50 kierunkach studiów. Na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie zarejestrowało się blisko 4600 osób.

 

Rekrutacja

W ofercie kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego znajduje się 60 kierunków studiów na studiach I stopnia. A dodatkowo uczelnia oferuje wiele specjalności, które dają szeroki wybór kandydatom.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć takie kierunki, jak m.in. psychologia (451), prawo (373), filologia angielska (295), kryminologia (229).

 

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: kryminologia (5,73), psychologia (5,64), pielęgniarstwo (3,23), sinologia (3), filologia angielska (2,95), zarządzanie (2,58), prawo (2,07).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 2021/2022:

 1. Psychologia – 451 kandydatów,
 2. Prawo – 373 kandydatów,
 3. Filologia angielska – 295 kandydatów,
 4. Kryminologia – 229 kandydatów.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. To miejsce, w którym tradycja łączy się z nowoczesnością, a studenci kształceni są w taki sposób, aby byli przygotowani do podejmowania wyzwań, jakie stawia przed nimi współczesność.

Na uczelnię składa się sześć wydziałów: Wydział Teologii, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Wydział Filozofii, Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu. Ponadto, kształcenie prowadzi filia mieszcząca się w Stalowej Woli.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Realizuje również studia podyplomowe i kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej. Ponadto, prowadzi Teologiczne Studium Licencjackie, które posiada formę studiów przygotowujących do zdobycia stopnia akademickiego licencjatu kościelnego, koniecznego do uzyskania doktoratu z nauk teologicznych.

Istotnym elementem działalności uczelni jest współpraca międzynarodowa. Dzięki niej studenci mogą brać udział w popularnych programach kształcenia zagranicznego, takim jak Erasmus+, jak również ubiegać się o zagraniczne stypendia.

Oferta dydaktyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II charakteryzuje się dużą różnorodnością. Można w niej odnaleźć między innymi dyscypliny z obszarów nauk ekonomicznych, nauk społecznych, czy nauk medycznych. Lista prowadzonych kierunków to przestrzeń od A do Z; od Administracji, przez Historię sztuki, po Zarządzanie. Niektóre kierunki realizowane są w języku angielskim.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 06.05.2024 do 12.07.2024 od 06.05.2024 do 12.07.2024
Studia II stopnia od 06.05.2024 do 18.07.2024 od 06.05.2024 do 18.07.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.05.2024 do 12.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.05.2024 do 18.07.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.05.2024 do 12.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.05.2024 do 18.07.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - studia 2024

Kierunki studiów - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: znaleziono 65

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Applied anthropology
Wydział Filozofii KUL

I stopnia

stacjonarne

Architektura krajobrazu
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Nauk Społecznych KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Filia KUL w Stalowej Woli

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bioanalytical technologies
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Medyczny KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnology
Wydział Medyczny KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Coaching i doradztwo kariery
Wydział Nauk Społecznych KUL

I stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Nauk Społecznych KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edytorstwo
Wydział Nauk Humanistycznych KUL

I stopnia

stacjonarne

Ekologia integralna
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych

II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Nauk Społecznych KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

European studies
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

I stopnia

stacjonarne

European union law
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

II stopnia

stacjonarne

Filologia angielska
Wydział Nauk Humanistycznych KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska
Wydział Nauk Humanistycznych KUL

II stopnia

stacjonarne

Filologia klasyczna
Wydział Nauk Humanistycznych KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia niderlandzka
Wydział Nauk Humanistycznych KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Nauk Humanistycznych KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia romańska
Wydział Nauk Humanistycznych KUL

II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Filozofii KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Germanistyka
Wydział Nauk Humanistycznych KUL

I stopnia

stacjonarne

Hispanistyka
Wydział Nauk Humanistycznych KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Nauk Humanistycznych KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia sztuki
Wydział Nauk Humanistycznych KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Humanistyka cyfrowa
Wydział Nauk Humanistycznych KUL

II stopnia

stacjonarne

Informatics
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych

I stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

International relations
Wydział Nauk Społecznych KUL

II stopnia

stacjonarne

Italianistyka
Wydział Nauk Humanistycznych KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Italianistyka - studia online
Wydział Nauk Humanistycznych KUL

I stopnia

online

Journalism and social communication
Wydział Nauk Społecznych KUL

I stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)
Wydział Medyczny KUL

jednolite

stacjonarne

Kognitywistyka
Wydział Filozofii KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa
Wydział Nauk Humanistycznych KUL

I stopnia

stacjonarne

Kryminologia
Wydział Nauk Społecznych KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana
Wydział Nauk Humanistycznych KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Management
Wydział Nauk Społecznych KUL

I stopnia

stacjonarne

Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne
Wydział Filozofii KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Muzykologia
Wydział Nauk Humanistycznych KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nauki o rodzinie
Wydział Teologii KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Społecznych KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Społecznych KUL

jednolite

stacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Społecznych KUL

jednolite

stacjonarne

Philosophy
Wydział Filozofii KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pielęgniarstwo
Wydział Medyczny KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Położnictwo
Wydział Medyczny KUL

I stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Nauk Społecznych KUL

I stopnia

stacjonarne

Praca socjalna i ekonomia społeczna
Wydział Nauk Społecznych KUL

II stopnia

stacjonarne

Prawo
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo kanoniczne
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo w biznesie
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Przywództwo i retoryka
Wydział Filozofii KUL

I stopnia

stacjonarne

Psychologia
Wydział Nauk Społecznych KUL

jednolite

stacjonarne

Retoryka stosowana
Wydział Filozofii KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Romanistyka
Wydział Nauk Humanistycznych KUL

I stopnia

stacjonarne

Sinologia
Wydział Nauk Humanistycznych KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Nauk Społecznych KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Nauk Społecznych KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sztuczna inteligencja
Wydział Filozofii KUL

I stopnia

stacjonarne

Teologia
Wydział Teologii KUL

jednolite

stacjonarne

Theological studies
Wydział Teologii KUL

jednolite

stacjonarne

Turystyka kulturowa
Wydział Nauk Humanistycznych KUL

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Nauk Społecznych KUL

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)