Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest najstarszą w Polsce uczelnią kształcącą nauczycieli. Zapoczątkował działalność w 1946 roku, jako Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Od tamtego czasu uczelnia nieustannie rozwija się, powiększa ofertę dydaktyczną i przyciąga kandydatów o różnorodnych zainteresowaniach.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest uczelnią, która dba o poszerzanie oferty dydaktycznej oraz unowocześnianie programów nauczania, aby odpowiadały zapotrzebowaniu współczesnego rynku. Służy do tego między innymi Deklaracja absolwenta, czyli specjalna ankieta badająca losy absolwentów oraz sprawdzająca jak radzą sobie na rynku zatrudnienia i jak wygląda ich kariera zawodowa.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także studiach podyplomowych i doktoranckich.

Studenci, oprócz wyboru drogi kształcenia, otrzymują wybór jego formy. Uczelnia oferuje bowiem popularne programy mobilności: MOST oraz Erasmus+. Pierwszy zakłada naukę w jednym z ponad dwudziestu rodzimych ośrodków akademickich, a drugi umożliwia kształcenie poza granicami kraju, w jednej z partnerskich szkół wyższych.

Pomimo tego, że uczelnia nosi nazwę Uniwersytetu Pedagogicznego to wcale nie skupia się wyłącznie na kształceniu w dziedzinach pedagogicznych. Oferta edukacyjna, niczym alfabet, obejmuje kierunki od A do Z i odnajdą się w niej zarówno zainteresowani pedagogiką, jak również filologią, informatyką, czy stosunkami międzynarodowymi.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2021 od 01.06.2021
Studia II stopnia od 01.06.2021 od 01.06.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - studia 2021

Kierunki studiów - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: znaleziono 61

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Administracja

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Architektura informacji

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Art & design

  II stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo państwa

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo zdrowotne

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bioinformatyka

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Chemia - nauczyciel chemii

  I stopnia

  stacjonarne

 • Design

  I stopnia

  stacjonarne

 • Digital design

  I stopnia

  stacjonarne

 • Edukacja techniczno - informatyczna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ekonomia społeczna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Etyka - mediacje i negocjacje

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Filologia angielska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Filologia germańska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Filologia hiszpańska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filologia polska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Filologia romańska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filologia rosyjska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filologia włoska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filozofia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Fizyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geografia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geopolityka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Gospodarka przestrzenna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Grafika

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Historia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Informatyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • International security

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria bezpieczeństwa

  I stopnia

  stacjonarne

 • Kognitywistyka

  I stopnia

  stacjonarne

 • Komunikacja wizualna

  I stopnia

  stacjonarne

 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logopedia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Malarstwo

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Manager projektów społecznych

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Matematyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ochrona środowiska

  I stopnia

  stacjonarne

 • Odnowa biologiczna

  II stopnia

  niestacjonarne

 • Pedagogika

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika specjalna

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Politologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Polityka społeczna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Praca socjalna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Prawo

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia i biologia zwierząt

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Socjologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Stosunki międzynarodowe

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

  II stopnia

  stacjonarne

 • Sztuka i edukacja

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Sztuka i media

  I stopnia

  stacjonarne

 • Sztuka współczesna

  II stopnia

  stacjonarne

 • Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Turystyka i rekreacja

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie w służbach społecznych

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)