Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest najstarszą w Polsce uczelnią kształcącą nauczycieli. Zapoczątkował działalność w 1946 roku, jako Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Od tamtego czasu uczelnia nieustannie rozwija się, powiększa ofertę dydaktyczną i przyciąga kandydatów o różnorodnych zainteresowaniach.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest uczelnią, która dba o poszerzanie oferty dydaktycznej oraz unowocześnianie programów nauczania, aby odpowiadały zapotrzebowaniu współczesnego rynku. Służy do tego między innymi Deklaracja absolwenta, czyli specjalna ankieta badająca losy absolwentów oraz sprawdzająca jak radzą sobie na rynku zatrudnienia i jak wygląda ich kariera zawodowa.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także studiach podyplomowych i doktoranckich.

Studenci, oprócz wyboru drogi kształcenia, otrzymują wybór jego formy. Uczelnia oferuje bowiem popularne programy mobilności: MOST oraz Erasmus+. Pierwszy zakłada naukę w jednym z ponad dwudziestu rodzimych ośrodków akademickich, a drugi umożliwia kształcenie poza granicami kraju, w jednej z partnerskich szkół wyższych.

Pomimo tego, że uczelnia nosi nazwę Uniwersytetu Pedagogicznego to wcale nie skupia się wyłącznie na kształceniu w dziedzinach pedagogicznych. Oferta edukacyjna, niczym alfabet, obejmuje kierunki od A do Z i odnajdą się w niej zarówno zainteresowani pedagogiką, jak również filologią, informatyką, czy stosunkami międzynarodowymi.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2021 od 01.06.2021
Studia II stopnia od 01.06.2021 od 01.06.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - studia 2021

Specjalności - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: znaleziono 122

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Administracja publiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja sektora prywatnego

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja systemami informatycznymi

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Analiza danych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Animacja kultury

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Animacja w turystyce i rekreacji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Antropologia historyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Art (nienauczycielska i nauczycielska)

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Asystent rodziny

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Asystentura medyczna

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo informacyjne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowych

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i polityka zagraniczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo militarne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo technologii informacyjnych

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biologia (nauczycielska)

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biologia laboratoryjna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biologia środowiskowa (nauczycielska)

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biologia z chemią (nauczycielska)

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biologia z modułem chemia (nauczycielska)

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Design (nienauczycielska)

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Dyplomacja publiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • E-administracja

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edukacja dorosłych z coachingiem (nauczycielska)

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa (nauczycielska)

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edytorstwo

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edytorstwo i zarządzanie treściami internetowymi

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Filologia romańska nauczycielska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filologia romańska nauczycielska, języki stosowane

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filologia romańska nienauczycielska – język francuski stosowany

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filologia romańska nienauczycielska, przekładoznawstwo

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filologia rosyjska z językiem angielskim

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filologia rosyjska z językiem francuskim

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filologia rosyjska z językiem hiszpańskim

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Fizyka materii - nienauczycielska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Fizyka nauczycielska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geografia fizyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geografia regionalna ameryki łacińskiej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geografia z podstawami przedsiębiorczości

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geografia z przedsiębiorczością

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geografia z przyrodą

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geografia z wiedzą o społeczeństwie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geoinformacja

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geomonitoring

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geoturystyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Gospodarka odnawialnymi źródłami energii

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Gospodarka przestrzenna obszarów miejskich

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Informatyka stosowana w technice

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Język włoski stosowany

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Języki specjalistyczne i tłumaczenie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Komunikacja międzykulturowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Komunikacja społeczna i medialna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Komunikacja społeczna – reklama i public relations

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Koordynator polityk publicznych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Koordynator pomocy postpenitencjarnej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kryminologia i dezorganizacja społeczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logopedia

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Marketing i doradztwo polityczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Matematyka (nauczycielska)

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Matematyka uniwersalna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Matematyka z informatyką

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Menedżer społeczny

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne