Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest najstarszą w Polsce uczelnią kształcącą nauczycieli. Zapoczątkował działalność w 1946 roku, jako Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Od tamtego czasu uczelnia nieustannie rozwija się, powiększa ofertę dydaktyczną i przyciąga kandydatów o różnorodnych zainteresowaniach.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest uczelnią, która dba o poszerzanie oferty dydaktycznej oraz unowocześnianie programów nauczania, aby odpowiadały zapotrzebowaniu współczesnego rynku. Służy do tego między innymi Deklaracja absolwenta, czyli specjalna ankieta badająca losy absolwentów oraz sprawdzająca jak radzą sobie na rynku zatrudnienia i jak wygląda ich kariera zawodowa.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także studiach podyplomowych i doktoranckich.

Studenci, oprócz wyboru drogi kształcenia, otrzymują wybór jego formy. Uczelnia oferuje bowiem popularne programy mobilności: MOST oraz Erasmus+. Pierwszy zakłada naukę w jednym z ponad dwudziestu rodzimych ośrodków akademickich, a drugi umożliwia kształcenie poza granicami kraju, w jednej z partnerskich szkół wyższych.

Pomimo tego, że uczelnia nosi nazwę Uniwersytetu Pedagogicznego to wcale nie skupia się wyłącznie na kształceniu w dziedzinach pedagogicznych. Oferta edukacyjna, niczym alfabet, obejmuje kierunki od A do Z i odnajdą się w niej zarówno zainteresowani pedagogiką, jak również filologią, informatyką, czy stosunkami międzynarodowymi.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2021 od 01.06.2021
Studia II stopnia od 01.06.2021 od 01.06.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - studia 2021

Studia podyplomowe - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: znaleziono 63

Grupa kierunku
 • Administracja samorządowa

  studia podyplomowe

 • Archikultura – edukator architektoniczny

  studia podyplomowe

 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

  studia podyplomowe

 • Arteterapia z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych

  studia podyplomowe

 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

  studia podyplomowe

 • Bibliotkoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim

  studia podyplomowe

 • Biologia molekularna z elementami biotechnologii

  studia podyplomowe

 • Biologia w terenie

  studia podyplomowe

 • Cyfrowa edukacja językowa

  studia podyplomowe

 • Cyfrowy tłumacz — nowe technologie w przekładzie

  studia podyplomowe

 • Diagnostyka samochodów elektrycznych i hybrydowych

  studia podyplomowe

 • Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna

  studia podyplomowe

 • Dyplomacja publiczna

  studia podyplomowe

 • E-nauczyciel

  studia podyplomowe

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

  studia podyplomowe

 • Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  studia podyplomowe

 • Edukacja integracyjna i włączająca

  studia podyplomowe

 • Edytorstwo

  studia podyplomowe

 • European management

  studia podyplomowe

 • Geografia

  studia podyplomowe

 • Geoinformacja w edukacji

  studia podyplomowe

 • Geopolityka: historia i współczesność

  studia podyplomowe

 • Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli

  studia podyplomowe

 • Historia

  studia podyplomowe

 • Historia i wiedza o społeczeństwie

  studia podyplomowe

 • Kompetencje przyszłości i coaching

  studia podyplomowe

 • Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna

  studia podyplomowe

 • Logopedia

  studia podyplomowe

 • Marketing i kreatywna reklama

  studia podyplomowe

 • Matematyka

  studia podyplomowe

 • Mediacje i negocjacje

  studia podyplomowe

 • Nauczanie biologii w szkole podstawowej

  studia podyplomowe

 • Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  studia podyplomowe

 • Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

  studia podyplomowe

 • Neurologopedia

  studia podyplomowe

 • Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego

  studia podyplomowe

 • Obsługa włoskojęzycznego klienta biznesowego

  studia podyplomowe

 • Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej

  studia podyplomowe

 • Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym (inspektor ochrony danych)

  studia podyplomowe

 • Organizacja i zarządzanie oświatą

  studia podyplomowe

 • Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna

  studia podyplomowe

 • Prawo dla urzędników nieprawników

  studia podyplomowe

 • Prawo inwestycyjno-budowlane

  studia podyplomowe

 • Przedsiębiorczość

  studia podyplomowe

 • Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

  studia podyplomowe

 • Przyroda

  studia podyplomowe

 • Rynek sztuki współczesnej

  studia podyplomowe

 • Rzecznik prasowy organizacji i instytucji

  studia podyplomowe

 • Socjoterapia

  studia podyplomowe

 • Studia dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego

  studia podyplomowe

 • Studia prawa unii europejskiej

  studia podyplomowe

 • Techniki w neurodiagnostyce i neuroterapii

  studia podyplomowe

 • Terapia pedagogiczna

  studia podyplomowe

 • Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku

  studia podyplomowe

 • Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter

  studia podyplomowe

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  studia podyplomowe

 • Wiedza o społeczeństwie

  studia podyplomowe

 • Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie

  studia podyplomowe

 • Wychowanie do życia w rodzinie

  studia podyplomowe

 • Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. diagnoza i profilaktyka

  studia podyplomowe

 • Zagadnienia teorii i praktyki legislacji

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie projektami

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie w służbach społecznych

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)