Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbędzie się w terminie od 1 czerwca do 30 września 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.urk.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - I tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.urk.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdziesz tutaj

Zasady rekrutacji na wszystkie kierunki znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 30 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (28 kierunków) i drugiego (34 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na URK mogą aplikować na 38 kierunków studiów stacjonarnych oraz 21 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki 2022/2023

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • agriculture
 • architektura krajobrazu
 • biogospodarka
 • bioinżynieria zwierząt
 • biologia stosowana
 • biotechnologia
 • browarnictwo i słodownictwo
 • dietetyka
 • ekonomia
 • environmental and plant biotechnology
 • environmental protection
 • etologia i psychologia zwierząt
 • food engineering
 • forestry
 • geodezja i kartografia
 • gospodarka przestrzenna
 • international master double degree program in business economics
 • international master of horticultural science
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • inżynieria mechatroniczna
 • inżynieria środowiska
 • jakość i bezpieczeństwo środowiska
 • leśnictwo
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • ogrodnictwo
 • renewable energy sources and waste management
 • rolnictwo
 • sztuka ogrodowa
 • technika rolnicza i leśna
 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • transport i logistyka
 • weterynaria
 • winogrodnictwo i enologia
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika

Dowiedz się więcej: rekrutacja.urk.edu.pl

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kandydaci mogli wybierać spośród 30 kierunków studiów. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, to jedna z najpopularniejszych uczelni rolniczych i przyrodniczych w kraju, o czym świadczy ilość zgłoszeń biorących udział w rekrutacji – 6458 osób.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

Na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie na studia stacjonarne przygotowano 2175 miejsc, a na studia niestacjonarne 810 miejsc. W procesie rekrutacji wzięło udział 5769 kandydatów.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie obejmowała 30 kierunków studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na kandydatów czekało 2175 miejsc. Do kierunków studiów, które cieszyły się największym zainteresowaniem, możemy zaliczyć m.in. transport i logistykę, weterynarię, dietetykę, bioinżynierię zwierząt, a także etologię i psychologię zwierząt.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najpopularniejszych kierunków, na studiach stacjonarnych I stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie według liczby kandydatów na jedno miejsce możemy zaliczyć: weterynarię (726), dietetykę (480), ekonomię (345), etologię i psychologię zwierząt (323), zarządzanie (284), leśnictwo (284), transport i logistykę (284) oraz biotechnologię (261).

Biorąc pod uwagę ilość kandydatów na jedno miejsce, to najbardziej obleganymi kierunkami były: weterynaria (12,1), etologia i psychologia zwierząt (7,2), transport i logistyka (4,7), biotechnologia (3,5) oraz architektura krajobrazu (3,2).

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Pierwsze próby nauczania rolnictwa na poziomie akademickim podjęto w Polsce pod koniec XVIII wieku. Właśnie z nich powstał Uniwersytet Rolniczy. Jego najważniejszą misją jest sprostanie wyzwaniom współczesności, a szczególnie postępującej globalizacji gospodarki oraz przestrzeni edukacyjnej i badawczej.

Krakowski Uniwersytet Rolniczy prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, realizuje kształcenie w ramach szkoły doktorskiej oraz studiów podyplomowych. W obszarze tych ostatnich funkcjonują studia MBA – Master of Business Administration, których program został specjalnie przygotowany dla menedżerów banków spółdzielczych i osób, które zamierzają się ubiegać o stanowiska kierownicze w banku, a także członków rad nadzorczych.

Kształcenie studentów odbywa się w ramach siedmiu wydziałów. Są to: Wydział Rolniczo- Ekonomiczny, Wydział Leśny, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Wydział Technologii Żywności. Pierwszy stopień kształcenia trwa 3 lata (sześć semestrów) na studiach licencjackich lub co najmniej 3,5 roku (siedem semestrów) na studiach inżynierskich. Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku (trzy semestry) lub 2 lata (cztery semestry) w zależności od kierunku.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oferuje kierunki kształcenia w głównej mierze związane z takimi zagadnieniami jak: rolnictwo, leśnictwo, czy ochrona środowiska. W katalogu dydaktycznym odnajdziemy między innymi: Ogrodnictwo, Inżynierię środowiska, Rolnictwo, Leśnictwo, Biogospodarkę, czy Zootechnikę. W przestrzeni dydaktycznej występują kierunki realizowane także w języku angielskim.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2022 do 11.07.2022 od 01.06.2022 do 01.08.2022
Studia II stopnia od 01.06.2022 od 01.06.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2022 do 11.07.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2022 do 01.08.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: znaleziono 37

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Agriculture
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Architektura krajobrazu
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biogospodarka
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bioinżynieria zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia stosowana
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Browarnictwo i słodownictwo
Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie

I stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Environmental and plant biotechnology
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Environmental protection
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie

II stopnia

niestacjonarne

Etologia i psychologia zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Food engineering
Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Food technology and human nutrition
Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Forestry
Wydział Leśny UR w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

International master of horticultural science
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i gospodarka wodna
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechatroniczna
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Leśnictwo
Wydział Leśny UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ogrodnictwo
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Renewable energy sources and waste management
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Rolnictwo
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Sztuka ogrodowa
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport i logistyka
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Weterynaria
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR

jednolite

stacjonarne

Winogrodnictwo i enologia
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zootechnika
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)