Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - rekrutacja na studia 2023/2024

Rekrutacja na studia 2023/2024 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 1 czerwca do 12 lipca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na URK zostaną ogłoszone 14 lipca 2023 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.urk.edu.pl

 

Wyniki rekrutacji 2023/2024 - najpopularniejsze kierunki

W 2023 roku o przyjęcie na studia w URK ubiegało się 7317 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie przygotował 3 tys. miejsc na 35 kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Najpopularniejsza okazała się weterynaria, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 9 osób. Do popularnych kierunków należały także: etnologia i psychologia zwierząt (prawie 8 osób na jedno miejsce), architektura krajobrazu (ponad 5 osób na miejsce), dietetyka (prawie 5 osób na miejsce) oraz biotechnologia (prawie 4 osoby na miejsce).   

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 czerwca do 12 lipca 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

14 lipca 2023

Składanie dokumentów od 17 lipca do 21 lipca 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 czerwca do 12 lipca 2023

Ogłoszenie wyników 14 lipiec 2023
Składanie dokumentów od 17 lipca do 21 lipca 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.urk.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdziesz tutaj

Zasady rekrutacji na wszystkie kierunki znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki - rekrutacja 2023/2024

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 30 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (30 kierunków) i drugiego (30 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na URK mogą aplikować na 37 kierunków studiów stacjonarnych oraz 21 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki 2023/2024

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Agriculture - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie
 • Architektura krajobrazu - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie
 • Biogospodarka - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie
 • Bioinformatyka i analiza danych - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie
 • Bioinżynieria zwierząt - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie
 • Biologia stosowana - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie
 • Biotechnologia - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie
 • Browarnictwo i słodownictwo - Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie
 • Dietetyka - Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie
 • Ekonomia - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie
 • Environmental and plant biotechnology - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie
 • Environmental protection - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie
 • Etologia i psychologia zwierząt - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie
 • Food engineering - Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie
 • Food processing safety and quality - Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie
 • Gastronomia i catering dietetyczny - Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie
 • Geodezja i kartografia - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie
 • International master of horticultural science - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie
 • Inżynieria i gospodarka wodna - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie
 • Inżynieria mechatroniczna - Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie
 • Inżynieria środowiska - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie
 • Jakość i bezpieczeństwo środowiska - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie
 • Leśnictwo - Wydział Leśny UR w Krakowie
 • Ochrona środowiska - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie
 • Ogrodnictwo - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie
 • Rolnictwo - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie
 • Sztuka ogrodowa - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie
 • Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie
 • Technologia żywności i żywienie człowieka - Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie
 • Transport i logistyka - Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie
 • Weterynaria - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR
 • Winogrodnictwo i enologia - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie
 • Zarządzanie - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie
 • Zootechnika - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie

Dowiedz się więcej: rekrutacja.urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - wyniki rekrutacji 2022/2023

W 2022 roku o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia w URK ubiegało się 5657 kandydatów (stan na 20.07.2022 r.)Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przygotował 2,1 tys. miejsc na 27 kierunkach studiów (studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie). Najpopularniejsza okazała się weterynaria, gdzie o jedno miejsce ubiegało się prawie 9 osób. Do popularnych kierunków należały także: etologia i psychologia zwierząt (ponad 8 osób na miejsce), dietetyka oraz transport i logistyka (ponad 5 osób na miejsce).

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2022/2023

 1. weterynaria 670
 2. dietetyka 553
 3. etologia i psychologia zwierząt 372
 4. ekonomia 360
 5. zarządzanie 351
 6. transport i logistyka 315
 7. geodezja i kartografia 273
 8. biotechnologia 273
 9. leśnictwo 244
 10. zootechnika 240
 11. technologia żywności i żywienie człow. 235
 12. architektura krajobrazu 178
 13. zarządzanie i inżynieria produkcji 169
 14. bioinżynieria zwierząt 154
 15. odnawialne źródła energii i gosp. odpad. 150
 16. ochrona środowiska 139
 17. inżynieria środowiska 133
 18. gospodarka przestrzenna 114
 19. biologia stosowana 113
 20. sztuka ogrodowa 112
 21. browarnictwo i słodownictwo 93
 22. inżynieria mechatroniczna 81
 23. inżynieria i gospodarka wodna 76
 24. technologia roślin leczniczych i prozdr. 73
 25. ogrodnictwo 69
 26. rolnictwo 61
 27. biogospodarka 56
*pod względem liczby zgłoszeń, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (stan na 20.07.2022)

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2022/2023

 • weterynaria 8,9
 • etologia i psychologia zwierząt 8,3
 • dietetyka 5,3
 • transport i logistyka 5,3
 • architektura krajobrazu 4,0
 • biotechnologia 3,6
 • inżynieria mechatroniczna 2,7
 • geodezja i kartografia 2,6
 • bioinżynieria zwierząt 2,6
 • biologia stosowana 2,5
 • odnawialne źródła energii i gosp. odpad. 2,5
 • sztuka ogrodowa 2,5
 • ogrodnictwo 2,3
 • browarnictwo i słodownictwo 2,1
 • ekonomia 2,0
 • zootechnika 2,0
 • zarządzanie 2,0
 • gospodarka przestrzenna 1,9
 • zarządzanie i inżynieria produkcji 1,9
 • inżynieria i gospodarka wodna 1,7
 • technologia roślin leczniczych i prozdr. 1,6
 • ochrona środowiska 1,5
 • inżynieria środowiska 1,5
 • rolnictwo 1,4
 • leśnictwo 1,4
 • biogospodarka 1,2
 • technologia żywności i żywienie człow. 1,2

*pod względem liczby osób na jedno miejsce, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (stan na 20.07.2022)

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Pierwsze próby nauczania rolnictwa na poziomie akademickim podjęto w Polsce pod koniec XVIII wieku. Właśnie z nich powstał Uniwersytet Rolniczy. Jego najważniejszą misją jest sprostanie wyzwaniom współczesności, a szczególnie postępującej globalizacji gospodarki oraz przestrzeni edukacyjnej i badawczej.

Krakowski Uniwersytet Rolniczy prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, realizuje kształcenie w ramach szkoły doktorskiej oraz studiów podyplomowych. W obszarze tych ostatnich funkcjonują studia MBA – Master of Business Administration, których program został specjalnie przygotowany dla menedżerów banków spółdzielczych i osób, które zamierzają się ubiegać o stanowiska kierownicze w banku, a także członków rad nadzorczych.

Kształcenie studentów odbywa się w ramach siedmiu wydziałów. Są to: Wydział Rolniczo- Ekonomiczny, Wydział Leśny, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Wydział Technologii Żywności.

Pierwszy stopień kształcenia trwa 3 lata (sześć semestrów) na studiach licencjackich lub co najmniej 3,5 roku (siedem semestrów) na studiach inżynierskich. Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku (trzy semestry) lub 2 lata (cztery semestry) w zależności od kierunku.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oferuje kierunki kształcenia w głównej mierze związane z takimi zagadnieniami jak: rolnictwo, leśnictwo, czy ochrona środowiska. W katalogu dydaktycznym odnajdziemy między innymi: Ogrodnictwo, Inżynierię środowiska, Rolnictwo, Leśnictwo, Biogospodarkę, czy Zootechnikę. W przestrzeni dydaktycznej występują kierunki realizowane także w języku angielskim.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2023 do 12.07.2023 od 01.06.2023 do 12.07.2023
Studia II stopnia

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2023 do 12.07.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2023 do 12.07.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: znaleziono 37

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Agriculture
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura krajobrazu
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biogospodarka
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bioinformatyka i analiza danych
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK

I stopnia

stacjonarne

Bioinżynieria zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia stosowana
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Browarnictwo i słodownictwo
Wydział Technologii Żywności URK

I stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Wydział Technologii Żywności URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Environmental and plant biotechnology
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK

II stopnia

stacjonarne

Environmental protection
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK

II stopnia

stacjonarne

Etologia i psychologia zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Food engineering
Wydział Technologii Żywności URK

II stopnia

stacjonarne

Food processing, safety and quality
Wydział Technologii Żywności URK

I stopnia

stacjonarne

Gastronomia i catering dietetyczny
Wydział Technologii Żywności URK

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

International master of horticultural science
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i gospodarka wodna
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechatroniczna
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki URK

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Leśnictwo
Wydział Leśny URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ogrodnictwo
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rolnictwo
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Sztuka ogrodowa
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Technologii Żywności URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport i logistyka
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Weterynaria
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – URK

jednolite

stacjonarne

Winogrodnictwo i enologia
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zootechnika
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt URK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)