Akademia Ignatianum w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Ignatianum w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Ignatianum w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Ignatianum w Krakowie to uczelnia kościelna z prawami państwowymi prowadzona przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie, które cechuje prestiż i wysoki poziom kształcenia.

Najważniejszą misją uczelni jest kształcenie oraz kształtowanie ludzi wrażliwych, potrafiących sprostać wymaganiom współczesności, podchodzących w sposób kreatywny do stawianych przed nimi zadań. Ponadto, Akademia kładzie nacisk na integralny rozwój człowieka w duchu pedagogiki ignacjańskiej, zakorzenionej w wielowiekowym chrześcijańskim doświadczeniu i rozumieniu ludzkiej egzystencji.

Akademia Ignatianum w Krakowie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe oraz szkołę doktorską.

Zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności i zainteresowań służą nie tylko realizowane zajęcia. Każdy student może dołączyć do licznych kół i sekcji naukowych, które podejmują różnorodne zagadnienia, od nauk politycznych po turystykę kulturową. Ponadto, studenci Akademii mogą dołączyć do najpopularniejszych programów mobilności studentów.

Ofertę edukacyjną Akademii Ignatianum w Krakowie cechuje różnorodność. Swój kierunek odnajdą w niej osoby o różnych zainteresowaniach, od filozofii, przez dziennikarstwo i komunikację społeczną, po zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 14.06.2021 do 08.07.2021 od 14.06.2021 do 08.07.2021
Studia II stopnia od 14.06.2021 do 08.07.2021 od 14.06.2021 do 08.07.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 14.06.2021 do 08.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 14.06.2021 do 08.07.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 14.06.2021 do 08.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 14.06.2021 do 08.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie - studia 2021

Specjalności - Akademia Ignatianum w Krakowie: znaleziono 50

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Administracja publiczna i służby państwowe

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja samorządowa i rozwój lokalny

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administration and public policy in the european union

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Arteterapia w animacji kultury

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne

 • Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju

  ścieżka kształcenia

  II stopnia

  stacjonarne

 • Arteterapia z twórczą resocjalizacją

  ścieżka kształcenia

  II stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo publiczne

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne

 • Cyberbezpieczeństwo

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne

 • Cyberkultura i media

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Dziennikarstwo internetowe

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Dziennikarstwo międzykulturowe

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Dziennikarstwo prasowe

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Dziennikarstwo radiowe

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Dziennikarstwo śledcze

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Dziennikarstwo telewizyjne

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Dziennikarstwo w mediach cyfrowych

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Etyka i coaching

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filozofia klasyczna i współczesna

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filozofia, chrześcijaństwo i kultura współczesna

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Infobrokering i zarządzanie informacją

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne

 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Logopedia

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logopedia z komunikacją społeczną

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką montessori

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychokryminologia

  ścieżka kształcenia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia kliniczna

  ścieżka kształcenia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia zarządzania

  ścieżka kształcenia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Public relations i marketing polityczny

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne

 • Redakcja tekstów anglojęzycznych

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Resocjalizacja kreująca

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Sztuki wizualne

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Sztuki wizualne i cyberkultura

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Turystyka biznesowa i kwalifikowana

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne

 • Turystyka międzynarodowa

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Turystyka międzynarodowa i regionalna

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne

 • Wspomaganie rozwoju

  ścieżka kształcenia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie w administracji publicznej

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne

 • Zarządzanie w instytucjach kościelnych

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Komentarze (0)