Akademia Ignatianum w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Ignatianum w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Ignatianum w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Ignatianum w Krakowie to uczelnia kościelna z prawami państwowymi prowadzona przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie, które cechuje prestiż i wysoki poziom kształcenia.

Najważniejszą misją uczelni jest kształcenie oraz kształtowanie ludzi wrażliwych, potrafiących sprostać wymaganiom współczesności, podchodzących w sposób kreatywny do stawianych przed nimi zadań. Ponadto, Akademia kładzie nacisk na integralny rozwój człowieka w duchu pedagogiki ignacjańskiej, zakorzenionej w wielowiekowym chrześcijańskim doświadczeniu i rozumieniu ludzkiej egzystencji.

Akademia Ignatianum w Krakowie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe oraz szkołę doktorską.

Zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności i zainteresowań służą nie tylko realizowane zajęcia. Każdy student może dołączyć do licznych kół i sekcji naukowych, które podejmują różnorodne zagadnienia, od nauk politycznych po turystykę kulturową. Ponadto, studenci Akademii mogą dołączyć do najpopularniejszych programów mobilności studentów.

Ofertę edukacyjną Akademii Ignatianum w Krakowie cechuje różnorodność. Swój kierunek odnajdą w niej osoby o różnych zainteresowaniach, od filozofii, przez dziennikarstwo i komunikację społeczną, po zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 14.06.2021 do 08.07.2021 od 14.06.2021 do 08.07.2021
Studia II stopnia od 14.06.2021 do 08.07.2021 od 14.06.2021 do 08.07.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 14.06.2021 do 08.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 14.06.2021 do 08.07.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 14.06.2021 do 08.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 14.06.2021 do 08.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie - studia 2021

Studia podyplomowe - Akademia Ignatianum w Krakowie: znaleziono 7

Grupa kierunku
 • Arteterapia w animacji kultury

  studia podyplomowe

 • Etyka dla nauczycieli

  studia podyplomowe

 • Logopedia

  studia podyplomowe

 • Ochrona danych osobowych - inspektor ochrony danych osobowych

  studia podyplomowe

 • Organizacja i zarządzanie w oświacie

  studia podyplomowe

 • Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży

  studia podyplomowe

 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Komentarze (0)