Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest uczelnią papieską, uniwersytetem kościelnym kanonicznie erygowanym przez Stolicę Apostolską. Jego celem i misją jest w szczególności zgłębianie depozytu wiary, podejmowanie działań ewangelizacyjnych, rozwijanie badań z zakresu teologii, filozofii, historii i prawa kanonicznego oraz innych nauk humanistycznych, społecznych i sztuki.

Absolwenci pracują w placówkach służby zdrowia, w instytucjach oświatowych, resocjalizacyjnych, w sądownictwie, w organizacjach i przedsiębiorstwach, w prywatnych gabinetach psychologicznych. W zależności od realizowanej specjalizacji mogą również znaleźć zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, placówkach naukowo-badawczych, ośrodkach terapii uzależnień, placówkach resocjalizacyjnych.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiach podyplomowych, a także w ramach szkoły doktorskiej. Każdy student otrzymuje możliwość skorzystania z programów mobilności: MOST oraz Erasmus+. Pierwszy zakłada zdobywanie wykształcenia poza uczelnią macierzystą, w wybranej rodzimej uczelni, natomiast drugi pozwala na wyjazd na część studiów albo staż zawodowy do instytucji zagranicznej. UPJPII jest także członkiem programu Tandem Językowy, skierowanego do wszystkich studentów zainteresowanych kulturą zagraniczną, nawiązaniem kontaktów międzynarodowych, a przede wszystkim nauką języków obcych.

Poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko odbywane zajęcia, lecz także uczestnictwo w kołach i organizacjach studenckich, a tych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II jest co najmniej kilka: Koło Naukowe Myśli Personalistycznej Jana Pawła II w Krakowie TRADITIO, Koło Naukowe Teologów, Koło Naukowe Historyków Studentów i Doktorantów UPJPII, czy Dziennikarskie Koło Naukowe.

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie to w głównej mierze kierunki z obszarów nauk humanistycznych, nauk społecznych i teologii. W katalogu dydaktycznym odnaleźć można między innymi takie dyscypliny jak: Prawo kanoniczne, Turystyka religijna, Teologia, Historia sztuki, Muzyka kościelna, czy Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Większość oferowanych kierunków prowadzona jest w trybie stacjonarnym.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2021 do 19.07.2021 od 01.06.2021 do 19.07.2021
Studia II stopnia od 01.06.2021 do 19.07.2021 od 01.06.2021 do 19.07.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 19.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 19.07.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 19.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 19.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - studia 2021

Specjalności - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: znaleziono 48

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Analityka sieci – big data, seo, performance marketing

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Badanie rynku i opinii publicznej

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Communication and media studies

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Digital biznes – tworzenie, ekonomia i zarządzanie

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Digital media – analiza i zarządzanie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • E-content dziennikarski

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • E-dziennikarstwo

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Etyka stosowana

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Europa wschodnia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filozofia a chrześcijaństwo

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filozofia i etyka - specjalność nauczycielska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filozofia systematyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filozofia w nauce

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Historia chrześcijaństwa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Historia doktryn politycznych i prawnych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Interwencja kryzysowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kreatywność wirtualna – innowacje, aplikacje, design

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kultury azji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Kuratela społeczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Mediacje rodzinne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Organizacja i analiza przestrzeni publicznej

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Philosophy in english

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Poradnictwo rodzinne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Praca socjalna z osobą chorującą psychicznie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Praca socjalna z osobą starszą

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Praca socjalna z rodziną i dzieckiem

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Produkcja radiowo-telewizyjna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Projektowanie promocyjne

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia duchowości i formacji

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Psychologia edukacji i coachingu

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Psychologia kliniczna z psychoterapią

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Psychologia w biznesie i reklamie

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Public relations

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Realizacja radiowo-telewizyjna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Reklama i branding

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Reklama, branding, public relations

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Resocjalizacja połączona z socjoterapią

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Resocjalizacja z socjoterapią

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Tanatopedagogika

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Teologia kapłańska

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Teologia katechetyczno-pastoralna

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Teologia systematyczna

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Terapia zajęciowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Theology in english

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne

 • Turystyka historyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Komentarze (0)