Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest uczelnią papieską, uniwersytetem kościelnym kanonicznie erygowanym przez Stolicę Apostolską. Jego celem i misją jest w szczególności zgłębianie depozytu wiary, podejmowanie działań ewangelizacyjnych, rozwijanie badań z zakresu teologii, filozofii, historii i prawa kanonicznego oraz innych nauk humanistycznych, społecznych i sztuki.

Absolwenci pracują w placówkach służby zdrowia, w instytucjach oświatowych, resocjalizacyjnych, w sądownictwie, w organizacjach i przedsiębiorstwach, w prywatnych gabinetach psychologicznych. W zależności od realizowanej specjalizacji mogą również znaleźć zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, placówkach naukowo-badawczych, ośrodkach terapii uzależnień, placówkach resocjalizacyjnych.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiach podyplomowych, a także w ramach szkoły doktorskiej. Każdy student otrzymuje możliwość skorzystania z programów mobilności: MOST oraz Erasmus+. Pierwszy zakłada zdobywanie wykształcenia poza uczelnią macierzystą, w wybranej rodzimej uczelni, natomiast drugi pozwala na wyjazd na część studiów albo staż zawodowy do instytucji zagranicznej. UPJPII jest także członkiem programu Tandem Językowy, skierowanego do wszystkich studentów zainteresowanych kulturą zagraniczną, nawiązaniem kontaktów międzynarodowych, a przede wszystkim nauką języków obcych.

Poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko odbywane zajęcia, lecz także uczestnictwo w kołach i organizacjach studenckich, a tych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II jest co najmniej kilka: Koło Naukowe Myśli Personalistycznej Jana Pawła II w Krakowie TRADITIO, Koło Naukowe Teologów, Koło Naukowe Historyków Studentów i Doktorantów UPJPII, czy Dziennikarskie Koło Naukowe.

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie to w głównej mierze kierunki z obszarów nauk humanistycznych, nauk społecznych i teologii. W katalogu dydaktycznym odnaleźć można między innymi takie dyscypliny jak: Prawo kanoniczne, Turystyka religijna, Teologia, Historia sztuki, Muzyka kościelna, czy Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Większość oferowanych kierunków prowadzona jest w trybie stacjonarnym.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2021 do 19.07.2021 od 01.06.2021 do 19.07.2021
Studia II stopnia od 01.06.2021 do 19.07.2021 od 01.06.2021 do 19.07.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 19.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 19.07.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 19.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 19.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - studia 2021

Studia podyplomowe - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: znaleziono 12

Grupa kierunku
 • Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i bibliotekoznawstwa

  studia podyplomowe

 • Bioetyka

  studia podyplomowe

 • Duszpasterstwo rodzin

  studia podyplomowe

 • Filozofia i chrześcijaństwo

  studia podyplomowe

 • Katecheza przedszkolna

  studia podyplomowe

 • Menedżer ekonomii społecznej

  studia podyplomowe

 • Studia pastoralne formacji stałej kapłanów

  studia podyplomowe

 • Studia semiologiczne "symbolika w kulturach świata"

  studia podyplomowe

 • Studia specjalista pracy z osobą starszą w środowisku domowym i instytucjonalnym

  studia podyplomowe

 • Studia z mediacji cywilnych i rodzinnych

  studia podyplomowe

 • Studia z teologii ze specjalizacją w eklezjologii/licencjat kościelny

  studia podyplomowe

 • Studia zespołowej opieki duszpasterskiej św. jana bożego

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Komentarze (0)