Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się w terminie od 1 czerwca do 31 października 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na amu.edu.pl/kandydaci

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 czerwca 2022 

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

do września 2022

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2022

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2022

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na amu.edu.pl/kandydaci

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

Uchwałę możesz pobrać tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

uczelnie i studia w Poznaniu

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunki - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 100 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (90 kierunków) i drugiego (90 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (5 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UAM mogą aplikować na 115 kierunków studiów stacjonarnych oraz 37 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunki 2022/2023

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • Administracja
 • Akustyka
 • Analityka produktów spożywczych
 • Analiza i przetwarzanie danych
 • Aplikacje Internetu Rzeczy
 • Archeologia
 • Astronomia
 • Bałkanistyka
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Biofizyka
 • Bioinformatyka
 • Biologia
 • Biologia i zdrowie człowieka
 • Biotechnologia
 • Biotechnology
 • Central European and Balkan Studies
 • Chemia
 • Chemia aplikacyjna
 • Chemia materiałowa
 • Chemistry
 • Dialog i doradztwo społeczne
 • Digital Entrepreneurship
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies
 • English Studies: Literature and Culture
 • Environmental Protection
 • Etnolingwistyka
 • Etnologia
 • European Legal Studies
 • Filmoznawstwo i kultura mediów
 • Filologia
 • Filologia angielska
 • Filologia angielska w edukacji
 • Filologia angielska z pedagogiką
 • Filologia angielsko-celtycka
 • Filologia arabska
 • Filologia germańska
 • Filologia hiszpańska
 • Filologia klasyczna
 • Filologia koreańska
 • Filologia polska
 • Filologia polska jako obca
 • Filologia romańska
 • Filologia rumuńska
 • Filologia skandynawska
 • Filologia włoska
 • Filologia wschodniosłowiańska
 • Filologie regionów
 • Filozofia
 • Fizyka
 • Fizyka medyczna
 • Geodezja i kartografia
 • Geografia
 • Geoinformacja
 • Geologia
 • Gospodarka i ekonomia w dziejach
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka wodna
 • Groznawstwo
 • Hebraistyka
 • Historia
 • Historia sztuki
 • Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Informatyka
 • Japonistyka
 • Język niemiecki i komunikacja w biznesie
 • Językoznawstwo i zarządzanie informacją
 • Kartografia i geomatyka
 • Kierunek prawno-ekonomiczny
 • Kognitywistyka
 • Komunikacja europejska
 • Kulturoznawstwo
 • Language and Communication in Healthcare
 • Language, Mind, Technology
 • Liberal Arts and Sciences
 • Lingwistyka stosowana
 • Literatura powszechna
 • Matematyka
 • Media interaktywne i widowiska
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
 • Muzykologia
 • Nauczanie biologii i przyrody
 • Nauczanie matematyki i informatyki
 • Neurobiologia
 • Nowe media w komunikacji
 • Ochrona dóbr kultury
 • Ochrona środowiska
 • Optometria
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
 • Polacy i Niemcy w Europie
 • Politologia
 • Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
 • Praca socjalna
 • Prawo
 • Prawo europejskie
 • Produkcja audiowizualna
 • Projektowanie kultury
 • Psychologia
 • Reżyseria dźwięku
 • Sinologia
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Studia niderlandystyczne
 • Studia o Polsce
 • Studia slawistyczne
 • Studia śródziemnomorskie
 • Sztuka pisania
 • Technologie informatyczne
 • Technologie komputerowe
 • Teologia
 • Tłumaczenie ustne
 • Turkologia
 • Turystyka i rekreacja
 • Wiedza o teatrze1
 • Wschodoznawstwo
 • Zarządzanie i prawo w biznesie
 • Zarządzanie państwem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Zintegrowane planowanie rozwoju

Dowiedz się więcej: amu.edu.pl/kandydaci

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 uniwersytety były jednymi z najchętniej wybieranych szkół wyższych. Średnio na jedno miejsce przypadało 3,8 osób. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kandydaci mieli do wyboru ponad 100 kierunków studiów, z czego najpopularniejsze to m.in. psychologia, prawo, filologia angielska, zarządzanie i prawo w biznesie, informatyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, biotechnologia, stosunki międzynarodowe, psychologia oraz kognitywistka.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

Rekrutacja na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obejmowała ponad 100 kierunków studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie aplikowało 25273 kandydatów.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najpopularniejszych kierunków, wybieranych przez kandydatów, na studiach stacjonarnych I stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów możemy zaliczyć: psychologię (2077), prawo (1522), filologię angielską (1381), zarządzanie i prawo w biznesie (1010), informatykę (781), dziennikarstwo i komunikację społeczna (775), biotechnologia (542), stosunki międzynarodowe (536), psychologia (528) oraz kognitywistkę(521).

Natomiast biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: filologia koreańska (20,96), psychologia (13,31), zarządzanie i prawo w biznesie (14,43), filologia szwedzka (12,13), japonistyka (10,45), prawo (8,46), lingwistyka stosowana (8,03), informatyka (7,81), filologia duńska (7,79), geodezja i kartografia (7,53).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza:
 • psychologia: 2 tys. osób
 • prawo: 1,5 tys. osób
 • filologia angielska: 1,4 tys. osób
 • zarządzanie i prawo w biznesie: 1 tys. osób
 • informatyka: 0,7 tys. osób
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 0,7 tys. osób
 • biotechnologia: 0,5 tys. osób
 • stosunki międzynarodowe: 0,5 tys. osób
 • psychologia: 0,5 tys. osób
 • kognitywistyka: 0,5 tys. osób
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jedną z dziesięciu uczelni badawczych w Polsce. Oznacza to, że jego działalność nie ogranicza się wyłącznie do kształcenia studentów, lecz obejmuje również realizację zadań dodatkowych, zorientowanych na rozwój badań naukowych oraz ich umiędzynarodowienie.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych oraz w ramach szkoły doktorskiej.

Atutem i cechą charakterystyczną UAM są skierowane do studentów specjalne programy, pozwalające na wszechstronny rozwój. Do programów tych należą: „Best Student Grant”, który aktywizuje studentów I lub II roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, „Study@research”, który skierowany jest do studentów I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych studiów magisterskich, a także „Szkoła orłów”, mający na celu wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów l roku studiów oraz laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest bardzo bogata. Kształcenie realizują następujące wydziały: Wydział Anglistyki, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Archeologii, Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Filologii polskiej i klasycznej, Wydział Filozoficzny, Wydział Fizyki, Wydział Geografii społeczno- ekonomicznej i Gospodarki przestrzennej, Wydział Historii, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk geograficznych i geologicznych, Wydział Nauk o sztuce, Wydział Nauk politycznych i dziennikarstwa, Wydział Nauk społecznych, Wydział Neofilologii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Studiów edukacyjnych, Wydział Teologiczny.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza posiada także jednostki zamiejscowe: w Słubicach, Pile, Kaliszu i Gnieźnie.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2022 do 11.07.2022 od 01.06.2022 do 20.10.2022
Studia II stopnia od 01.06.2022 do 23.09.2022 od 01.06.2022 do 20.10.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2022 do 11.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2022 do 23.09.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2022 do 20.10.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2022 do 20.10.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Aktualności rekrutacyjne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: znaleziono 129

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Akustyka
Wydział Fizyki UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka produktów spożywczych
Wydział Chemii UAM

II stopnia

stacjonarne

Analiza i przetwarzanie danych
Wydział Matematyki i Informatyki UAM

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aplikacje internetu rzeczy
Wydział Fizyki UAM

II stopnia

stacjonarne

Archeologia
Wydział Archeologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Astronomia
Wydział Fizyki UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Balkan studies
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

II stopnia

stacjonarne

Bałkanistyka
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biofizyka
Wydział Fizyki UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bioinformatyka
Wydział Biologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia
Wydział Biologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia i zdrowie człowieka
Wydział Biologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnology
Wydział Biologii UAM

II stopnia

stacjonarne

Central european and balkan studies
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

I stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Chemii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemia aplikacyjna
Wydział Chemii UAM

I stopnia

stacjonarne

Chemia materiałowa
Wydział Chemii UAM

II stopnia

stacjonarne

Chemistry
Wydział Chemii UAM

II stopnia

stacjonarne

Dialog i doradztwo społeczne
Wydział Teologiczny UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

English linguistics: theories, interfaces, technologies
Wydział Anglistyki UAM

I stopnia

stacjonarne

English studies - literature and culture
Wydział Anglistyki UAM

I stopnia

stacjonarne

Environmental protection
Wydział Biologii UAM

II stopnia

stacjonarne

Etnolingwistyka
Wydział Neofilologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Etnologia
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

European legal studies
Wydział Prawa i Administracji UAM

I stopnia

stacjonarne

Filmoznawstwo i kultura mediów
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia angielska
Wydział Anglistyki UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska w edukacji
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM

I stopnia

stacjonarne

Filologia angielska z pedagogiką
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM

I stopnia

stacjonarne

Filologia angielsko - celtycka
Wydział Anglistyki UAM

I stopnia

stacjonarne

Filologia arabska
Wydział Neofilologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia germańska
Wydział Neofilologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia hiszpańska
Wydział Neofilologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia klasyczna
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia koreańska
Wydział Neofilologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia polska
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia polska
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska jako obca
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia romańska
Wydział Neofilologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia rumuńska
Wydział Neofilologii UAM

I stopnia

stacjonarne

Filologia skandynawska
Wydział Neofilologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia włoska
Wydział Neofilologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia wschodniosłowiańska
Wydział Neofilologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologie regionów
Wydział Neofilologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Filozoficzny UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka
Wydział Fizyki UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka medyczna
Wydział Fizyki UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geografia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geoinformacja
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geologia
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka i ekonomia w dziejach
Wydział Historii UAM

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Collegium Polonicum w Słubicach UAM

I stopnia

stacjonarne

Groznawstwo
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

I stopnia

stacjonarne

Hebraistyka
Wydział Neofilologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Historii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia sztuki
Wydział Nauk o Sztuce UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
Wydział Historii UAM

I stopnia

stacjonarne

Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

II stopnia

stacjonarne

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM

I stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyki i Informatyki UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Japonistyka
Wydział Neofilologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Język niemiecki i komunikacja w biznesie
Wydział Neofilologii UAM

II stopnia

stacjonarne

Językoznawstwo i zarządzanie informacją
Wydział Neofilologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kartografia i geomatyka
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

II stopnia

stacjonarne

Kierunek prawno-ekonomiczny
Wydział Prawa i Administracji UAM

II stopnia

stacjonarne

Kognitywistyka
Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Komunikacja europejska
Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo
Collegium Polonicum w Słubicach UAM

II stopnia

stacjonarne

Language and communication in healthcare
Wydział Anglistyki UAM

II stopnia

stacjonarne

Language, mind, technology
Wydział Anglistyki UAM

II stopnia

stacjonarne

Liberal arts and sciences
Wydział Historii UAM

I stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana
Wydział Neofilologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Literatura powszechna
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

II stopnia

stacjonarne

Master of digital entrepreneurship
Collegium Polonicum w Słubicach UAM

II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki i Informatyki UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Media interaktywne i widowiska
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM

II stopnia

stacjonarne

Muzykologia
Wydział Nauk o Sztuce UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nauczanie biologii i przyrody
Wydział Biologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nauczanie matematyki i informatyki
Wydział Matematyki i Informatyki UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Neurobiologia
Wydział Biologii UAM

II stopnia

stacjonarne

Nowe media w komunikacji
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona dóbr kultury
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Biologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Optometria
Wydział Fizyki UAM

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Polacy i niemcy w europie
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

II stopnia

stacjonarne

Politologia
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Socjologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji UAM

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Collegium Polonicum w Słubicach UAM

jednolite

stacjonarne

Prawo europejskie
Wydział Prawa i Administracji UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Produkcja audiowizualna
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

II stopnia

stacjonarne

Projektowanie kultury
Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie UAM

I stopnia

stacjonarne

Psychologia
Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Reżyseria dźwięku
Wydział Fizyki UAM

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Sinologia
Wydział Neofilologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Socjologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Studia niderlandystyczne
Wydział Anglistyki UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia o polsce
Collegium Polonicum w Słubicach UAM

I stopnia

stacjonarne

Studia slawistyczne
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia śródziemnomorskie
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sztuka pisania
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

II stopnia

stacjonarne

Technologie informatyczne
Nadnotecki Instytut UAM w Pile

I stopnia

stacjonarne

Technologie komputerowe
Wydział Fizyki UAM

I stopnia

stacjonarne

Teologia
Wydział Teologiczny UAM

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Tłumaczenia ustne
Wydział Neofilologii UAM

II stopnia

stacjonarne

Turkologia
Wydział Neofilologii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wiedza o teatrze
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM

I stopnia

stacjonarne

Wschodoznawstwo
Wydział Historii UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie i prawo w biznesie
Wydział Prawa i Administracji UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie państwem
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie środowiskiem
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zintegrowane planowanie rozwoju
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)