Politechnika Poznańska - rekrutacja na studia 2022/2023

Politechnika Poznańska - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2022/2023 w Politechnice Poznańskiej odbędzie się w terminie od marca do października 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na put.poznan.pl/pl/rekrutacja

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 czerwca 2022 

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

do września 2022

Ogłoszenie wyników - II tura

sierpień/wrzesień 2022

Składanie dokumentów - II tura

sierpień/wrzesień 2022

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na put.poznan.pl/pl/rekrutacja

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Politechnice Poznańskiej znajdziesz tutaj

Uchwałę możesz pobrać tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

uczelnie i studia w Poznaniu

 

Politechnika Poznańska kierunki - rekrutacja 2022/2023

Politechnika Poznańska w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 30 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (34 kierunki) i drugiego (30 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PP mogą aplikować na 36 kierunków studiów stacjonarnych oraz 18 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Politechnika Poznańska kierunki 2022/2023

 

Politechnika Poznańska kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • architektura
 • architektura wnętrz
 • automatyka i robotyka
 • bioinformatyka
 • budownictwo
 • budownictwo zrównoważone
 • chemical technology
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • energetyka przemysłowa i odnawialna
 • fizyka techniczna
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria cyklu życia produktu
 • inżynieria farmaceutyczna
 • inżynieria lotnicza
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria zarządzania
 • logistyka
 • lotnictwo i kosmonautyka
 • matematyka w technice
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechanika i budowa pojazdów
 • mechatronika
 • sztuczna inteligencja
 • technologia chemiczna
 • technologie obiegu zamkniętego
 • technologie ochrony środowiska
 • teleinformatyka
 • transport
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Dowiedz się więcej: www.put.poznan.pl

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Politechnika Poznańska

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 najchętniej wybieranymi uczelniami były uczelnie techniczne, na które przypadało średnio 4,3 kandydatów na jedno miejsce. Jedną z najpopularniejszych uczelni w przeliczeniu na jedno miejsce była Politechnika Poznańska, która to może pochwalić się wynikiem 6,2 kandydatów na jedno miejsce.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

Politechnika Poznańska na rok akademicki 2021/2022 na studia I stopnia oferowała ponad 30 kierunków studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów na Politechnice Poznańskiej na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć m.in. inżynierię zarządzania (925), sztuczną inteligencję (520) oraz architekturę wnętrz (315).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: sztuczna inteligencja (11,56) przy limicie 45 miejsc, architektura wnętrz (10,50) przy limicie 30 oraz inżynieria zarządzania (10,28) przy limicie 90.

 

Politechnika Poznańska

Początki wyższego kształcenia technicznego w Poznaniu sięgają 1919 roku, kiedy to powołano do życia Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn. Dzisiaj studenci uczęszczają na Politechnikę Poznańską, jedną z najpopularniejszych i najważniejszych uczelni technicznych, należącą do organizacji CESAER, która skupia najlepsze politechniki i uniwersytety techniczne w Europie.

Politechnika Poznańska to 9 wydziałów, 16 tysięcy studentów i ponad 1300 nauczycieli akademickich. Magnesem przyciągającym kandydatów jest bogata oferta edukacyjna, dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców nie tylko krajowych, ale i zagranicznych.

Politechnika Poznańska prowadzi studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Ponadto, oferuje kształcenie w ramach studiów podyplomowych oraz szkoły doktorskiej. Na fundamencie umów międzynarodowych, uczelnia oferuje kształcenie w ramach różnego rodzaju programów wymiany. Studenci mogą wziąć udział w najpopularniejszym programie, jakim jest Erasmus+, jak również w innych projektach, takich jak Szkoły letnie, czy MOSTECH.

Kierunki studiów realizowane przez Politechnikę Poznańską to zakres od A do Z. Kandydaci na studia odnajdą tu między innymi Architekturę, Elektronikę i telekomunikację, Inżynierię biomedyczną, Lotnictwo i kosmonautykę, Zarządzanie i inżynierię produkcji. Niektóre kierunki oferowane są także w języku angielskim, na przykład: Sustainable Building Engineering, czy Product Lifecycle Engineering.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

Aktualności rekrutacyjne

Politechnika Poznańska - studia 2022

Kierunki studiów - Politechnika Poznańska: znaleziono 38

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Architektura
Wydział Architektury PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura wnętrz
Wydział Architektury PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bioinformatyka
Wydział Informatyki i Telekomunikacji PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo zrównoważone
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu PP

I stopnia

stacjonarne

Chemical technology
Wydział Technologii Chemicznej PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja techniczno-informatyczna
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektroenergetyka
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PP

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektromobilność
Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki PP

I stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Informatyki i Telekomunikacji PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PP

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka przemysłowa i odnawialna
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PP

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka techniczna
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Informatyki i Telekomunikacji PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Inżynierii Zarządzania PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Inżynierii Mechanicznej PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria chemiczna i procesowa
Wydział Technologii Chemicznej PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria cyklu życia produktu
Wydział Inżynierii Mechanicznej PP

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria farmaceutyczna
Wydział Technologii Chemicznej PP

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria lotnicza
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PP

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria zarządzania
Wydział Inżynierii Zarządzania PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka
Wydział Inżynierii Zarządzania PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Lotnictwo i kosmonautyka
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Matematyka w technice
Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynierii Mechanicznej PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika i budowa pojazdów
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Wydział Inżynierii Mechanicznej PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Sztuczna inteligencja
Wydział Informatyki i Telekomunikacji PP

I stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Technologii Chemicznej PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologie obiegu zamkniętego
Wydział Technologii Chemicznej PP

I stopnia

stacjonarne

Technologie ochrony środowiska
Wydział Technologii Chemicznej PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Teleinformatyka
Wydział Informatyki i Telekomunikacji PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Transport
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Mechanicznej PP

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

Komentarze (0)