Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - rekrutacja na studia 2021/2022

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.04.2021 do 30.09.2021 od 01.04.2021 do 30.09.2021
Studia II stopnia od 01.04.2021 do 30.09.2021 od 01.04.2021 do 30.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.04.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.04.2021 do 30.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.04.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.04.2021 do 30.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - studia 2021

Studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu: znaleziono 50

Grupa kierunku
 • Agent celny

  studia podyplomowe

 • Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej

  studia podyplomowe

 • Autokreacja i budowanie wizerunku

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej

  studia podyplomowe

 • Coaching i doradztwo zawodowe

  studia podyplomowe

 • Cyberbezpieczeństwo

  studia podyplomowe

 • Doskonalenie kompetencji wychowawczych

  studia podyplomowe

 • Edukacja dla bezpieczeństwa

  studia podyplomowe

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  studia podyplomowe

 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  studia podyplomowe

 • Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

  studia podyplomowe

 • Hortiterapia

  studia podyplomowe

 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

  studia podyplomowe

 • Inspektor ochrony danych z archiwistyką

  studia podyplomowe

 • Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  studia podyplomowe

 • Koordynator opieki senioralnej

  studia podyplomowe

 • Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości

  studia podyplomowe

 • Logopedia z komunikacją alternatywną

  studia podyplomowe

 • Mediacje i negocjacje

  studia podyplomowe

 • Menadżer bezpieczeństwa i compliance w przedsiębiorstwie

  studia podyplomowe

 • Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką

  studia podyplomowe

 • Menadżer bhp z metodyką

  studia podyplomowe

 • Menadżer czasu wolnego i kultury

  studia podyplomowe

 • Menadżer turystyki zdrowotnej

  studia podyplomowe

 • Menedżer bezpieczeństwa w biznesie

  studia podyplomowe

 • Migracje i uchodźstwo

  studia podyplomowe

 • Negocjacje kryzysowe i policyjne

  studia podyplomowe

 • Neuropsychologia kliniczna

  studia podyplomowe

 • Obrona terytorialna

  studia podyplomowe

 • Pedagogika korekcyjna z socjoterapią

  studia podyplomowe

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  studia podyplomowe

 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień

  studia podyplomowe

 • Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi

  studia podyplomowe

 • Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego

  studia podyplomowe

 • Psychologia dochodzeniowo-śledcza

  studia podyplomowe

 • Psychologia przywództwa w praktyce

  studia podyplomowe

 • Psychologia zagrożeń społecznych - profilaktyka i interwencja

  studia podyplomowe

 • Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej

  studia podyplomowe

 • Terapia zajęciowa

  studia podyplomowe

 • Turystyka uzdrowiskowa i spa

  studia podyplomowe

 • Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie bhp

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie oświatą

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  studia podyplomowe

 • Zoopsychologia

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Komentarze (0)