Collegium Humanum w Poznaniu - rekrutacja na studia 2021/2022

Collegium Humanum w Poznaniu - rekrutacja na studia 2021/2022

Collegium Humanum w Poznaniu - rekrutacja na studia 2021/2022

Collegium Humanum w Poznaniu to jeden z elementów większego projektu jakim jest uczelnia o międzynarodowym wymiarze kształcenia. Uczelnia stawia na przekazywanie wiedzy praktycznej, stanowiącej podstawę sukcesu na współczesnym, wymagającym rynku pracy.

Oprócz realizowania procesu kształcenia Collegium Humanum prowadzi prace rozwojowe oraz badania naukowe o wysokiej społecznej użyteczności w dyscyplinach powiązanych z oferowanymi kierunkami. Prowadzą one do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce oraz wykorzystania metod praktyki badawczej w doskonaleniu koncepcji kształcenia.

Collegium Humanum w Poznaniu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, oferuje studia podyplomowe, w tym w ramach programów EMBA – Executive Master of Business Administration, DBA – Doctor of Business Administration, czy LL.M. – Master of Laws.

Oferta dydaktyczna Collegium Humanum w Poznaniu składa się z dwóch kierunków. Są to: Zarządzanie oraz Psychologia. Każdy kierunek oferuje liczne specjalności i ścieżki kształcenia, dzięki czemu każdy student otrzymuje możliwość rozwijania zainteresowań, zdobywania specjalistycznej i jasno określonej wiedzy, a także przygotowywania się do wykonywania wymarzonego zawodu.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 26.04.2021 do 15.10.2021 od 26.04.2021 do 31.10.2021
Studia II stopnia od 26.04.2021 do 15.10.2021 od 26.04.2021 do 31.10.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 26.04.2021 do 15.10.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 26.04.2021 do 15.10.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 26.04.2021 do 31.10.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 26.04.2021 do 31.10.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu - studia 2021

Studia podyplomowe - Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu: znaleziono 63

Grupa kierunku
 • Administracja publiczna

  studia podyplomowe

 • Arteterapia w edukacji

  studia podyplomowe

 • Asystent rodziny

  studia podyplomowe

 • Bhp – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

  studia podyplomowe

 • Compliance - manager ds. zapewnienia zgodności

  studia podyplomowe

 • Controlling i audyt

  studia podyplomowe

 • Cyberbezpieczeństwo

  studia podyplomowe

 • Design thinking

  studia podyplomowe

 • Dietetyka i psychologia zdrowia

  studia podyplomowe

 • Doctor of business administration

  studia podyplomowe

 • Dyrektor finansowy

  studia podyplomowe

 • Executive master of business administration

  studia podyplomowe

 • Innowacje i nowe technologie w lotnictwie

  studia podyplomowe

 • Innowacyjny hr biznes partner 4.0

  studia podyplomowe

 • Inspektor ochrony danych

  studia podyplomowe

 • Key account management academy

  studia podyplomowe

 • Komunikacja wizerunkowa

  studia podyplomowe

 • Koordynator ds. dostępności

  studia podyplomowe

 • Marketing internetowy

  studia podyplomowe

 • Master of business administration - badania kliniczne

  studia podyplomowe

 • Master of business administration - górnictwo i energetyka

  studia podyplomowe

 • Master of business administration - mobile&digital marketing

  studia podyplomowe

 • Master of business administration - przywództwo i coaching

  studia podyplomowe

 • Master of business administration - zarządzanie bezpieczeństwem

  studia podyplomowe

 • Master of business administration - zarządzanie technologiami wodorowymi

  studia podyplomowe

 • Master of business administration - zarządzanie w agrobiznesie

  studia podyplomowe

 • Master of business administration - zarządzanie w it

  studia podyplomowe

 • Master of business administration - zarządzanie w ochronie zdrowia

  studia podyplomowe

 • Master of business administration - zarządzanie w turystyce

  studia podyplomowe

 • Master of business administration – cyberbezpieczeństwo

  studia podyplomowe

 • Master of business administration – zarządzanie w automotive

  studia podyplomowe

 • Master of business administration – zmiana & dialog

  studia podyplomowe

 • Master of law (ll.m.) - prawo w biznesie

  studia podyplomowe

 • Master of public administration – administracja publiczna

  studia podyplomowe

 • Neurologopedia

  studia podyplomowe

 • Ochrona środowiska

  studia podyplomowe

 • Office manager

  studia podyplomowe

 • Organizacja i zarządzanie oświatą

  studia podyplomowe

 • Personal branding i public relations

  studia podyplomowe

 • Podatki, finanse, kadry i płace

  studia podyplomowe

 • Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii

  studia podyplomowe

 • Prawo gospodarcze i handlowe

  studia podyplomowe

 • Projektant kariery

  studia podyplomowe

 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  studia podyplomowe

 • Przygotowanie pedagogiczne

  studia podyplomowe

 • Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

  studia podyplomowe

 • Psychodietetyka

  studia podyplomowe

 • Psychologia kliniczna

  studia podyplomowe

 • Psychologia pozytywna

  studia podyplomowe

 • Psychologia pracy i zarządzanie personelem

  studia podyplomowe

 • Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji

  studia podyplomowe

 • Psychologia transportu

  studia podyplomowe

 • Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną

  studia podyplomowe

 • Psychologia wychowania i pedagogika marii montessorii

  studia podyplomowe

 • Psychotraumatologia

  studia podyplomowe

 • Quality manager

  studia podyplomowe

 • Seksuologia

  studia podyplomowe

 • Trener umiejętności społecznych

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie finansami i rachunkowość

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  studia podyplomowe

 • Zasady i techniki sprzedaży produktów finansowych

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Komentarze (0)