Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jest najstarszą uczelnią działającą na Górnym Śląsku. Ponadto, jest jednym z centralnych punktów na muzycznej mapie Śląska, kształci artystów i pedagogów, skupia wiele indywidualności muzycznych, uprawiających działalność kompozytorską, wykonawczą i naukową.

Misja uczelni opiera się na trzech elementach, które stanowią fundament jej działania i rozwoju. Są to: nieskrępowana twórczość artystyczna wraz z badaniami naukowymi, działalność dydaktyczna oraz społeczna rola Akademii. Istotne jest to, że uczelnia swoje działania kieruje do wszystkich zainteresowanych sztuką.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto, realizuje kształcenie na studiach doktoranckich i podyplomowych. Za przekazywanie studentom wiedzy odpowiadają cztery wydziały: Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej, Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, Wydział Instrumentalny oraz Wydział Wokalno- Aktorski.

Jedną z najważniejszych form kształcenia w Akademii Muzycznej w Katowicach jest uczestnictwo studentów w projektach artystycznych realizowanych przez liczne działające w uczelni zespoły muzyczne – orkiestrowe, chóralne oraz kameralne.

Oferta dydaktyczna Akademii Muzycznej w Katowicach składa się z następujących kierunków: Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Jazz i muzyka estradowa, Instrumentalistyka, Wokalistyka, Taniec. Większość kierunków podzielona jest na liczne specjalności. Widać to najwyraźniej na kierunkach Instrumentalistyka oraz Jazz i muzyka estradowa, gdyż jedną z prowadzonych specjalności jest gra na instrumentach.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - studia 2021

Studia podyplomowe - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach: znaleziono 9

Grupa kierunku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Komentarze (0)