Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - rekrutacja na studia 2023/2024

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - rekrutacja na studia 2023/2024

Rekrutacja na studia 2023/2024 na Akademii Muzycznej w Katowicach będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia mogą dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 8 maja 2023. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2023 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na am.katowice.pl

 

Wyniki rekrutacji 2023/2024 - najpopularniejsze kierunki

W 2023 roku o przyjęcie na studia w AM ubiegało się 847 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Akademia Muzyczna w Katowicach przygotowała 306 miejsc na 7 kierunkach studiów I i II stopnia. Najpopularniejszy okazał się jazz i muzyka estradowa, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 6 osób. Do popularnych kierunków należały także: wokalistyka (prawie 3 osoby na miejsce) oraz instrumentalistyka (ponad 2 osoby na miejsce).  

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 8 maja 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2023

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

do września 2023

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2023

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na am.katowice.pl

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Akademii Muzycznej w Katowicach znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Katowicach

kierunki studiów w Katowicach

uczelnie i studia w Katowicach

 

Akademia Muzyczna w Katowicach kierunki - rekrutacja 2023/2024

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na 7 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (7 kierunków) i drugiego (7 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AMUZ mogą aplikować na 7 kierunków studiów stacjonarnych oraz 1 kierunek studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Muzyczna w Katowicach kierunki 2023/2024

 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

  • Dyrygentura - Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej
  • Instrumentalistyka - Wydział Instrumentalny
  • Jazz i muzyka estradowa - Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
  • Kompozycja i teoria muzyki - Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej
  • Taniec - Wydział Wokalno-Aktorski
  • Wokalistyka - Wydział Wokalno-Aktorski

Dowiedz się więcej: am.katowice.pl

 

 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jest najstarszą uczelnią działającą na Górnym Śląsku. Ponadto, jest jednym z centralnych punktów na muzycznej mapie Śląska, kształci artystów i pedagogów, skupia wiele indywidualności muzycznych, uprawiających działalność kompozytorską, wykonawczą i naukową.

Misja uczelni opiera się na trzech elementach, które stanowią fundament jej działania i rozwoju. Są to: nieskrępowana twórczość artystyczna wraz z badaniami naukowymi, działalność dydaktyczna oraz społeczna rola Akademii. Istotne jest to, że uczelnia swoje działania kieruje do wszystkich zainteresowanych sztuką.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto, realizuje kształcenie na studiach doktoranckich i podyplomowych. Za przekazywanie studentom wiedzy odpowiadają cztery wydziały: Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej, Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, Wydział Instrumentalny oraz Wydział Wokalno- Aktorski.

Jedną z najważniejszych form kształcenia w Akademii Muzycznej w Katowicach jest uczestnictwo studentów w projektach artystycznych realizowanych przez liczne działające w uczelni zespoły muzyczne – orkiestrowe, chóralne oraz kameralne.

Oferta dydaktyczna Akademii Muzycznej w Katowicach składa się z następujących kierunków: Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Jazz i muzyka estradowa, Instrumentalistyka, Wokalistyka, Taniec. Większość kierunków podzielona jest na liczne specjalności. Widać to najwyraźniej na kierunkach Instrumentalistyka oraz Jazz i muzyka estradowa, gdyż jedną z prowadzonych specjalności jest gra na instrumentach.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 08.05.2023 do 31.05.2023
Studia II stopnia

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 08.05.2023 do 31.05.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - studia 2023

Kierunki studiów - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach: znaleziono 7

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Dyrygentura
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Instrumentalistyka
Wydział Instrumentalny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Jazz i muzyka estradowa
Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kompozycja i teoria muzyki
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Taniec
Wydział Wokalno-Aktorski

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wokalistyka
Wydział Wokalno-Aktorski

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Komentarze (0)