Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - rekrutacja na studia 2022/2023

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2022/2023 w Akademii Muzycznej w Katowicach odbędzie się w terminie od 4 maja do 31 października 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na am.katowice.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 4 maja 2022 

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

do września 2022

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2022

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2022

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na am.katowice.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Akademii Muzycznej w Katowicach znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Katowicach

kierunki studiów w Katowicach

uczelnie i studia w Katowicach

 

Akademia Muzyczna w Katowicach kierunki - rekrutacja 2022/2023

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na 6 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (6 kierunków) i drugiego (5 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AMUZ mogą aplikować na 6 kierunków studiów stacjonarnych oraz 2 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Muzyczna w Katowicach kierunki 2022/2023

 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

  • dyrygentura
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • instrumentalistyka
  • jazz i muzyka estradowa
  • kameralistyka instrumentalna
  • kompozycja i teoria muzyki
  • taniec
  • wokalistyka

Dowiedz się więcej: am.katowice.pl

 

 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jest najstarszą uczelnią działającą na Górnym Śląsku. Ponadto, jest jednym z centralnych punktów na muzycznej mapie Śląska, kształci artystów i pedagogów, skupia wiele indywidualności muzycznych, uprawiających działalność kompozytorską, wykonawczą i naukową.

Misja uczelni opiera się na trzech elementach, które stanowią fundament jej działania i rozwoju. Są to: nieskrępowana twórczość artystyczna wraz z badaniami naukowymi, działalność dydaktyczna oraz społeczna rola Akademii. Istotne jest to, że uczelnia swoje działania kieruje do wszystkich zainteresowanych sztuką.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto, realizuje kształcenie na studiach doktoranckich i podyplomowych. Za przekazywanie studentom wiedzy odpowiadają cztery wydziały: Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej, Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, Wydział Instrumentalny oraz Wydział Wokalno- Aktorski.

Jedną z najważniejszych form kształcenia w Akademii Muzycznej w Katowicach jest uczestnictwo studentów w projektach artystycznych realizowanych przez liczne działające w uczelni zespoły muzyczne – orkiestrowe, chóralne oraz kameralne.

Oferta dydaktyczna Akademii Muzycznej w Katowicach składa się z następujących kierunków: Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Jazz i muzyka estradowa, Instrumentalistyka, Wokalistyka, Taniec. Większość kierunków podzielona jest na liczne specjalności. Widać to najwyraźniej na kierunkach Instrumentalistyka oraz Jazz i muzyka estradowa, gdyż jedną z prowadzonych specjalności jest gra na instrumentach.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - studia 2022

Kierunki studiów - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach: znaleziono 8

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Dyrygentura
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Instrumentalistyka
Wydział Instrumentalny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Jazz i muzyka estradowa
Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kameralistyka instrumentalna
Wydział Instrumentalny

II stopnia

stacjonarne

Kompozycja i teoria muzyki
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Taniec
Wydział Wokalno-Aktorski

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wokalistyka
Wydział Wokalno-Aktorski

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Komentarze (0)