Uniwersytet Śląski w Katowicach - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Śląski w Katowicach - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Śląski w Katowicach - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest największą na Śląsku publiczną uczelnią humanistyczną, która kształci blisko 24 tysiące studentów i doktorantów. Uczelnia składa się z ośmiu wydziałów i prowadzi kształcenie także poza stolicą Górnego Śląska- w Chorzowie, Sosnowcu i Cieszynie.

Wszechstronnie nastawiona oferta edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego umożliwia nie tylko rozwijanie pasji i zainteresowań studentów, lecz również odnalezienie się absolwentów na rynku pracy. Ponadto, uczelnia prowadzi inne formy działalności, które skierowane są do wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku. Do najważniejszych form takiej działalności należą między innymi: Uniwersytet Śląski Dzieci, Uniwersytet Śląski Młodzieży, Uniwersytet Śląski Maturzystów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademia Dyplomacji.

Uniwersytet Śląski w Katowicach oferuje kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Ponadto, prowadzi naukę w szkole doktorskiej, na studiach podyplomowych oraz w obszarze MBA, czyli Master of Business Administration.

Studenci uczelni mogą skorzystać z dwóch programów mobilności, które oferują wyjazdy krajowe i zagraniczne. Pierwszym jest MOST, czyli program umożliwiający realizowanie semestralnych lub rocznych studiów na uniwersytecie innym niż macierzysty. Drugim jest Erasmus+, w ramach którego studenci mogą ubiegać o wyjazdy na studia i praktyki do krajów uczestniczących w programie oraz krajów pozaeuropejskich, nienależących do Unii Europejskiej.

Kierunki studiów oferowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach to dziedziny z obszarów nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych oraz sztuki. Oferta dydaktyczna jest zatem bogata i różnorodna i każdy kandydat bez trudu odnajdzie w niej szansę na rozwijanie zainteresowań – również w języku angielskim.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2021 do 11.07.2021 od 01.06.2021
Studia II stopnia od 01.06.2021 od 01.06.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 11.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach - studia 2021

Studia podyplomowe - Uniwersytet Śląski w Katowicach: znaleziono 26

Grupa kierunku
 • Administracja i zarządzanie

  studia podyplomowe

 • Arteterapia

  studia podyplomowe

 • Dziedzictwo kulturowe śląska cieszyńskiego i żywiecczyzny

  studia podyplomowe

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  studia podyplomowe

 • Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  studia podyplomowe

 • Informatyka w szkole ponadpodstawowej

  studia podyplomowe

 • Kwalifikacyjne studia historyczne

  studia podyplomowe

 • Kwalifikacyjne studia katechezy przedszkolnej

  studia podyplomowe

 • Lider - kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego

  studia podyplomowe

 • Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji

  studia podyplomowe

 • Optometria

  studia podyplomowe

 • Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu

  studia podyplomowe

 • Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną dla pedagogów specjalnych

  studia podyplomowe

 • Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych

  studia podyplomowe

 • Prawo w ochronie zdrowia

  studia podyplomowe

 • Studia kwalifikacyjne bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

  studia podyplomowe

 • Studia kwalifikacyjne logopedii i medialnej emisji głosu. specjalność - logopedia

  studia podyplomowe

 • Studia kwalifikacyjne nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego

  studia podyplomowe

 • Studia kwalifikacyjne terapia pedagogiczna

  studia podyplomowe

 • Studia logopedii i medialnej emisji głosu. specjalność: neurologopedia

  studia podyplomowe

 • Studia teologiczno-katechetyczne

  studia podyplomowe

 • Studia z wiedzy o regionie

  studia podyplomowe

 • Studia zarządzania i umiejętności menedżerskich z elementami coachingu

  studia podyplomowe

 • Teologia duchowości

  studia podyplomowe

 • Wiedza o społeczeństwie

  studia podyplomowe

 • Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)