Uniwersytet Śląski w Katowicach - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Śląski w Katowicach - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się w terminie od 1 czerwca do 30 września 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na us.edu.pl/kandydat

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 czerwca 2022 

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

do września 2022

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2022

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2022

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na us.edu.pl/kandydat

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Katowicach

kierunki studiów w Katowicach

uczelnie i studia w Katowicach

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach kierunki - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet Śląski w Katowicach w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 80 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (63 kierunki) i drugiego (61 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (7 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UŚ mogą aplikować na 83 kierunki studiów stacjonarnych oraz 29 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Śląski w Katowicach kierunki 2022/2023

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Politechnika Wrocławska

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 jednymi z najchętniej wybieranych szkół wyższych były uniwersytety, na które przypadało średnio 3,8 zgłoszenia na jedno miejsce. Uniwersytet Śląski cieszył się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów, a najchętniej wybieranymi kierunkami były: filologia angielska, psychologia oraz prawo.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytet Śląski zarejestrowało się wielu chętnych. W systemie IRK wpisało się ponad 14,5 tysiąca kandydatów, którzy łącznie złożyli ponad 18 tysięcy rejestracji.

 

Rekrutacja

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego znajduje się ponad 80 kierunków studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, a także ponad 200 specjalności. W naborze podstawowym w Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnych było 113 programów rekrutacyjnych na studia I stopnia oraz 17 na studia jednolite magisterskie

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów na Uniwersytecie Śląskim przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć takie kierunki jak m.in. filologia angielska (2583), psychologia (1715), prawo (1278).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (19), psychologia (14), reżyseria (12), filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem koreańskim (10), filologia angielska, specjalność: kultura-media-translacja (9,8).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Śląskim

 • realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia: 19 kandydatów
 • psychologia: 14 kandydatów
 • reżyseria: 12 kandydatów
 • filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem koreańskim:10 kandydatów
 • filologia angielska, specjalność: kultura-media-translacja: 9,8 kandydatów
 • zarządzanie zasobami ludzkimi: 8,5 kandydatów
 • filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim: 8,0 kandydatów
 • filologia angielska, specjalność: język biznesu: 6,6 kandydatów
 • filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim: 5,8 kandydatów
 • filologia angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT – WRITE): 5,4 kandydatów
 • projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność: grafika komputerowa gier: 5,4 kandydatów
 • filologia angielska, specjalność: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego: 5,2 kandydatów
 • prawo: 5,1 kandydatów
 • organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej: 5,1 kandydatów
 • kognitywistyka: 4,8 kandydatów
 • bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe: 4,6 kandydatów
 • filologia romańska, specjalność: język hiszpański z programem tłumaczeniowym: 4,5 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według liczby kandydatów na 1 miejsce 

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • administracja
 • administrowanie środowiskiem
 • animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
 • aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi
 • architektura informacji
 • arteterapia
 • bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • biofizyka
 • biologia
 • biotechnologia
 • biotechnology
 • chemia
 • computer science
 • creative management in new media
 • doradztwo filozoficzne i coaching
 • doradztwo polityczne i publiczne
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • edukacja kulturalna
 • english studies - american and canadian studies for intercultural communications and diplomacy
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia klasyczna
 • filologia polska
 • filologia romańska
 • filologia rosyjska
 • filologia słowiańska
 • filozofia
 • fizyka
 • fizyka medyczna
 • geografia
 • geologia
 • geologia stosowana
 • grafika
 • historia
 • historia sztuki
 • indywidualne studia międzyobszarowe
 • indywidualne studia nauczycielskie
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • informatyka
 • informatyka stosowana
 • international business law and arbitration
 • international environmental doctoral school
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria zagrożeń środowiskowych
 • kognitywistyka
 • komunikacja cyfrowa
 • komunikacja promocyjna i kryzysowa
 • kulturoznawstwo
 • kultury mediów
 • logopedia
 • matematyka
 • materials science and engineering
 • mechatronika
 • mediteranistyka
 • międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji
 • międzynarodowe studia polskie
 • mikro i nanotechnologia
 • muzyka w multimediach
 • nauki o rodzinie
 • ochrona środowiska
 • organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • politologia
 • polityki miejskie i doradztwo publiczne
 • praca socjalna
 • prawo
 • projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
 • przedsiębiorczość
 • psychologia
 • realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
 • reżyseria
 • socjologia
 • środkowoeuropejskie studia historyczne
 • szkoła doktorska w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych
 • sztuka pisania
 • technologia chemiczna
 • teologia
 • turystyka
 • turystyka historyczna
 • twórcze pisanie i marketing wydawniczy
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Dowiedz się więcej: us.edu.pl

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest największą na Śląsku publiczną uczelnią humanistyczną, która kształci blisko 24 tysiące studentów i doktorantów. Uczelnia składa się z ośmiu wydziałów i prowadzi kształcenie także poza stolicą Górnego Śląska- w Chorzowie, Sosnowcu i Cieszynie.

Wszechstronnie nastawiona oferta edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego umożliwia nie tylko rozwijanie pasji i zainteresowań studentów, lecz również odnalezienie się absolwentów na rynku pracy. Ponadto, uczelnia prowadzi inne formy działalności, które skierowane są do wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku. Do najważniejszych form takiej działalności należą między innymi: Uniwersytet Śląski Dzieci, Uniwersytet Śląski Młodzieży, Uniwersytet Śląski Maturzystów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademia Dyplomacji.

Uniwersytet Śląski w Katowicach oferuje kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Ponadto, prowadzi naukę w szkole doktorskiej, na studiach podyplomowych oraz w obszarze MBA, czyli Master of Business Administration.

Studenci uczelni mogą skorzystać z dwóch programów mobilności, które oferują wyjazdy krajowe i zagraniczne. Pierwszym jest MOST, czyli program umożliwiający realizowanie semestralnych lub rocznych studiów na uniwersytecie innym niż macierzysty. Drugim jest Erasmus+, w ramach którego studenci mogą ubiegać o wyjazdy na studia i praktyki do krajów uczestniczących w programie oraz krajów pozaeuropejskich, nienależących do Unii Europejskiej.

Kierunki studiów oferowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach to dziedziny z obszarów nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych oraz sztuki. Oferta dydaktyczna jest zatem bogata i różnorodna i każdy kandydat bez trudu odnajdzie w niej szansę na rozwijanie zainteresowań – również w języku angielskim.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2022 do 10.07.2022 od 01.06.2022
Studia II stopnia od 01.06.2022 od 01.06.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2022 do 10.07.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Aktualności rekrutacyjne

Uniwersytet Śląski w Katowicach - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Śląski w Katowicach: znaleziono 87

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administrowanie środowiskiem
Wydział Prawa i Administracji UŚ

II stopnia

stacjonarne

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ

I stopnia

stacjonarne

Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi
Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

II stopnia

stacjonarne

Architektura informacji
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia

stacjonarne

Arteterapia
Wydział Nauk Społecznych UŚ

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
Wydział Nauk Społecznych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biofizyka
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia
Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnology
Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

II stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Computer science
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ

II stopnia

stacjonarne

Creative management in new media
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ

II stopnia

stacjonarne

Doradztwo filozoficzne i coaching
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Doradztwo polityczne i publiczne
Wydział Nauk Społecznych UŚ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Nauk Społecznych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja kulturalna
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ

II stopnia

stacjonarne

English studies - american and canadian studies for intercultural communications and diplomacy
Wydział Humanistyczny UŚ

II stopnia

stacjonarne

Etnologia i antropologia kulturowa
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia angielska
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia klasyczna
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia romańska
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia słowiańska
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka medyczna
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geografia
Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geologia
Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geologia stosowana
Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Grafika
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ

jednolite

stacjonarne

Historia
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia sztuki
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Indywidualne studia nauczycielskie
Indywidualne studia międzyobszarowe UŚ

I stopnia

stacjonarne

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ

I stopnia

stacjonarne

International business law and arbitration
Wydział Prawa i Administracji UŚ

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria zagrożeń środowiskowych
Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

I stopnia

stacjonarne

Kognitywistyka
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Komunikacja cyfrowa
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia

stacjonarne

Komunikacja promocyjna i kryzysowa
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kultury mediów
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Materials science and engineering
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ

I stopnia

stacjonarne

Mechatronika
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mediteranistyka
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia

stacjonarne

Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji
Wydział Nauk Społecznych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Międzynarodowe studia polskie
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mikro i nanotechnologia
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Muzyka w multimediach
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nauki o rodzinie
Wydział Teologiczny UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Społecznych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Społecznych UŚ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Społecznych UŚ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Politologia
Wydział Nauk Społecznych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Polityki miejskie i doradztwo publiczne
Wydział Nauk Społecznych UŚ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna
Wydział Nauk Społecznych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji UŚ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Przedsiębiorczość
Wydział Prawa i Administracji UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia
Wydział Nauk Społecznych UŚ

jednolite

stacjonarne

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ

jednolite

stacjonarne

Reżyseria
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Nauk Społecznych UŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Środkowoeuropejskie studia historyczne
Wydział Humanistyczny UŚ

II stopnia

stacjonarne

Sztuka pisania
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ

I stopnia

stacjonarne

Teologia
Wydział Teologiczny UŚ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka
Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

II stopnia

stacjonarne

Turystyka historyczna
Wydział Humanistyczny UŚ

I stopnia

stacjonarne

Twórcze pisanie i marketing wydawniczy
Wydział Humanistyczny UŚ

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wydział Nauk Społecznych UŚ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)