Politechnika Śląska w Gliwicach - rekrutacja na studia 2022/2023

Politechnika Śląska w Gliwicach - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2022/2023 w Politechnice Śląskiej odbędzie się w terminie od 25 maja do 15 października 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.polsl.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 25 maja 2022 

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

do września 2022

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2022

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2022

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.polsl.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Politechnice Śląskiej znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Katowicach

kierunki studiów w Katowicach

uczelnie i studia w Katowicach

 

Politechnika Śląska kierunki - rekrutacja 2022/2023

Politechnika Śląska w Gliwicach w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 60 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (52 kierunki) i drugiego (50 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PŚ mogą aplikować na 60 kierunków studiów stacjonarnych oraz 29 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Politechnika Śląska kierunki 2022/2023

 

Politechnika Śląska w Gliwicach kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • analityka biznesowa
 • architecture
 • architektura
 • architektura wnętrz
 • automatic control and robotics
 • automatyka i informatyka przemysłowa
 • automatyka i robotyka
 • automatyka i robotyka przemysłowa
 • biomedical engineering
 • biotechnologia
 • biotechnology
 • budowa i eksploatacja maszyn - studia doktoranckie
 • budownictwo
 • chemia
 • civil engineering
 • cognitive technologies
 • control, electronic and information engineering
 • electrical engineering
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • fizyka techniczna
 • geodezja i kartografia
 • geoinformatyka i geologia środowiska
 • geoinżynieria i eksploatacja surowców
 • gospodarka obiegu zamkniętego
 • industrial and engineering chemistry
 • informatics
 • informatyka
 • informatyka przemysłowa
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria i technologie materiałowe
 • inżynieria lotnicza i kosmiczna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria produkcji i zarządzania
 • inżynieria środowiska
 • lingwistyka stosowana
 • logistics
 • logistyka
 • management
 • management and production engineering
 • matematyka
 • materials engineering
 • mechanical engineering
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechanika i budowa maszyn energetycznych
 • mechatronics
 • mechatronika
 • mechatronika przemysłowa
 • modelowanie komputerowe
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • power engineering
 • rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
 • socjologia
 • technologia chemiczna
 • teleinformatyka
 • transport
 • transport - studia doktoranckie
 • transport kolejowy
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie projektami

Dowiedz się więcej: rekrutacja.polsl.pl

 

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska jest najstarszą uczelnią techniczną na Górnym Śląsku i jedną z największych w kraju. Została założona w 1945 roku jako zaplecze naukowo- dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie.

Misją uczelni jest przede wszystkim prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych.

Politechnika Śląska w Gliwicach oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Realizuje również studia podyplomowe i studia w ramach szkoły doktorskiej.

Istotnym elementem działalności uczelni jest konkurs „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”, którego celem jest rozwijanie zainteresowania młodzieży wiedzą z wybranych dziedzin, propagowanie postawy samodzielności i odpowiedzialności za własny rozwój, a także promowanie szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodami są miejsca na wybranych kierunkach studiów stacjonarnych oraz preferencyjne punkty w postępowaniu rekrutacyjnym.

Katalog dydaktyczny Politechniki Śląskiej cechuje się różnorodnością. Pomimo tego, iż jest to uczelnia techniczna, to oferuje również kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych czy biznesowych, a przykład stanowią takie kierunki jak: Socjologia, Lingwistyka stosowana, czy Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

W ofercie edukacyjnej odnaleźć można również kierunki prowadzone w języku angielskim. Na przykład: Industrial and engineering chemistry, Management and production engineering, czy Mining and geology.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 25.05.2022 od 25.05.2022
Studia II stopnia od 25.05.2022 od 25.05.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Aktualności rekrutacyjne

Politechnika Śląska w Gliwicach - studia 2022

Kierunki studiów - Politechnika Śląska w Gliwicach: znaleziono 77

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Aeronautics and aerospace engineering
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia

stacjonarne

Analityka biznesowa
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura
Wydział Architektury PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura wnętrz
Wydział Architektury PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatic control and robotics
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

II stopnia

stacjonarne

Automatyka i informatyka przemysłowa
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Automatyka i robotyka przemysłowa
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biomedical engineering
Wydział Inżynierii Biomedycznej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Chemiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnology
Wydział Chemiczny PŚ

II stopnia

stacjonarne

Biotechnology
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnology
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Budownictwa PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemia
Wydział Chemiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Civil engineering
Wydział Budownictwa PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Cognitive technologies
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

II stopnia

stacjonarne

Control, electronic and information engineering
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Electrical engineering
Wydział Elektryczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektryczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka techniczna
Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne PŚ

I stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geoinformatyka i geologia środowiska
Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne PŚ

I stopnia

stacjonarne

Geoinżynieria i eksploatacja surowców
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka obiegu zamkniętego
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia

stacjonarne

Industrial and engineering chemistry
Wydział Chemiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatics
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyki Stosowanej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka przemysłowa
Wydział Inżynierii Materiałowej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka w systemach i układach elektronicznych
Wydział Elektryczny PŚ

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Inżynierii Biomedycznej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria i technologie materiałowe
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria lotnicza i kosmiczna
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria lotnicza i kosmiczna
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria produkcji i zarządzania
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Lingwistyka stosowana
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

I stopnia

stacjonarne

Logistics
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

II stopnia

niestacjonarne

Logistyka
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Management
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

II stopnia

stacjonarne

Management and production engineering
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki Stosowanej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Materials engineering
Wydział Inżynierii Materiałowej PŚ

II stopnia

stacjonarne

Materials engineering
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

II stopnia

stacjonarne

Mechanical engineering
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn energetycznych
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia

stacjonarne

Mechatronics
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

II stopnia

stacjonarne

Mechatronika
Wydział Elektryczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

II stopnia

stacjonarne

Mechatronika przemysłowa
Wydział Elektryczny PŚ

I stopnia

stacjonarne

Mechatronika przemysłowa
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Modelowanie komputerowe
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

jednolite

stacjonarne

Power engineering
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Chemiczny PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Teleinformatyka
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Transport
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport kolejowy
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Materiałowej PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie projektami
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Komentarze (0)