Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwerystet WSB Merito w Chorzowie - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na 24 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (19 kierunków) i drugiego (11 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (2 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na WSB mogą aplikować na 19 kierunków studiów stacjonarnych oraz 18 kierunków studiów niestacjonarnych, w tym 4 kierunki studiów w formie online.

 

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • administracja publiczna
 • bezpieczeństwo narodowe
 • biznes i administracja
 • english for business purposes
 • finanse i rachunkowość
 • informatyka
 • informatyka dla inżynierów
 • inżynieria zarządzania
 • język angielski w biznesie
 • logistics
 • logistyka
 • management
 • marketing and sales
 • marketing i sprzedaż
 • marketing i sprzedaż - studia online
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • prawo w biznesie
 • psychologia
 • psychologia w biznesie
 • turystyka i rekreacja
 • zarządzanie
 • zarządzanie - studia online
 • zarządzanie dla inżynierów

Dowiedz się więcej: www.merito.pl

 

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie jest uczelnią łączącą sferę biznesową z akademicką. Takie połączenie pozwala śledzić bieżące trendy na rynku pracy i dostosowywać programy nauczania do jego wymagań i potrzeb.

Uczelnia znajduje się w trzech budynkach. Główny zlokalizowany jest w Chorzowie, przy ulicy Sportowej 29, drugi mieści się przy ulicy Armii Krajowej 10- 12, natomiast trzeci znajduje się w Katowicach, przy ulicy Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2. Wszystkie obiekty posiadają sale ćwiczeniowe, wykładowe oraz nowoczesne laboratoria komputerowe wyposażone w sprzęt audiowizualny.

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studiach drugiego stopnia w połączeniu ze studiami podyplomowymi oraz na osobnych studiach podyplomowych. Ponadto, prowadzi kształcenie w ramach studiów MBA – Master of Business Administration, nakierowanych na rozwijanie umiejętności menedżerskich.

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie oferuje studentom także program Direct- Entry, dzięki któremu mają okazję odbyć ostatni rok studiów w University of Bedfordshire w Wielkiej Brytanii i po jego zakończeniu otrzymać dwa dyplomy. Poza tym, studenci studiów drugiego stopnia mogą odbyć je na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji i uzyskać w ten sposób podwójny dyplom magistra.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie to zestaw kierunków, które realizowane są na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W katalogu odnajdziemy między innymi: Bezpieczeństwo narodowe, Finanse i rachunkowość, Inżynierię zarządzania, czy Logistykę. Uczelnia oferuje także kierunki i specjalności prowadzone w języku angielskim. Są to między innymi: Logistics of Trade and Distribution, Innovative Marketing, Computer Graphics and Multimedia, czy International Business.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 03.04.2023 do 16.10.2023 od 03.04.2023 do 16.10.2023
Studia II stopnia od 03.04.2023 do 16.10.2023 od 03.04.2023 do 16.10.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.04.2023 do 16.10.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.04.2023 do 16.10.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.04.2023 do 16.10.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.04.2023 do 16.10.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie: znaleziono 24

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja publiczna

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biznes i administracja

II stopnia

niestacjonarne

English for business purposes

I stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka dla inżynierów

II stopnia

niestacjonarne

Inżynieria zarządzania

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Język angielski w biznesie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistics

I stopnia

stacjonarne

Logistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Management

I stopnia

stacjonarne

Marketing and sales

I stopnia

stacjonarne

Marketing i sprzedaż

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Marketing i sprzedaż - studia online

I stopnia

online

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo w biznesie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia w biznesie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne, online

Zarządzanie - studia online

I stopnia, II stopnia

online

Zarządzanie dla inżynierów

II stopnia

niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie

Komentarze (0)