Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach - rekrutacja na studia 2022/2023

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach - rekrutacja na studia 2022/2023

Akademia Górnośląska w Katowicach w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na 13 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, jak również studiów podyplomowych. Dostępne tryby studiów to tryb stacjonarny, jak i niestacjonarny.

 

Akademia Górnośląska w Katowicach kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • administracja
 • finanse i rachunkowość
 • fizjoterapia
 • informatyka
 • kosmetologia
 • logistyka
 • pedagogika
 • pielęgniarstwo
 • prawo
 • psychologia
 • stosunki międzynarodowe
 • turystyka i rekreacja
 • zarządzanie

Dowiedz się więcej: gwsh.pl

 

Akagemia Górnośląska w Katowicach jest uczelnią, która w kształceniu i wychowywaniu dąży do przekazywania najnowszej wiedzy, etosu rzetelnej pracy oraz odpowiedzialności wobec społeczeństwa, a w badaniach naukowych kieruje się poszanowaniem prawdy oraz pożytkiem społecznym. Tworzą ją trzy wydziały: Wydział Zarządzania, Wydział Medyczny oraz Wydział Nauk Stosowanych. Oprócz wspomnianych, AG posiada placówki zamiejscowe, zlokalizowane w Żorach, Warszawie i Wiedniu.

Akagemia Górnośląska w Katowicach oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, uczelnia prowadzi studia podyplomowe oraz seminarium doktorskie realizowane w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Poszerzaniu horyzontów oraz rozwijaniu umiejętności służą nie tylko zawarte w harmonogramach zajęcia. Studenci katowickiej AG otrzymują możliwość uczestnictwa w licznych kołach naukowych, na przykład: Kole Naukowym Fizjoterapii, Kole Naukowym Stosunków Międzynarodowych, czy Kole Naukowym Psychologii Stosowanej. Ponadto, na studentów czeka oferta najpopularniejszego programu mobilności, czyli Erasmus+, dzięki któremu mogą wyjechać między innymi do Belgii, Finlandii, Niemiec, Rumunii, Hiszpanii, czy Portugalii.

 

Oferta dydaktyczna Akagemii Górnośląskiej w Katowicach charakteryzuje się różnorodnością. Można w niej odnaleźć kierunki poświęcone między innymi naukom medycznym, naukom ekonomicznym, czy naukom prawniczym. W katalogu dydaktycznym odnaleźć można nie tylko liczne kierunki, lecz również specjalności, odpowiadające nie tylko zapotrzebowaniu i wymaganiom rynku, ale również zainteresowaniom studentów.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Aktualności rekrutacyjne

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach - studia 2022

Kierunki studiów - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach: znaleziono 12

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizjoterapia

jednolite

stacjonarne

Informatyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kosmetologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Komentarze (0)