Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie jest największą publiczną uczelnią po wschodniej stronie Wisły. Oprócz prowadzenia kształcenia pełni funkcję kulturotwórczą i opiniotwórczą, jak również wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Potwierdzeniem aktywnej i różnorodnej działalności na rzecz regionu jest tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego, przyznany na początku 2020 roku.

Lubelski UMCS oferuje kształcenie o praktycznym wymiarze, dostosowane do potrzeb i wymagań współczesnego rynku pracy. Ponadto, w uczelni funkcjonuje Biuro Rozwoju Kompetencji, przeprowadzające między innymi diagnozy potencjału osobistego oraz coaching kariery.

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, kształci w ramach studiów podyplomowych i doktoranckich.

Na studentów czeka nie tylko bogata oferta edukacyjna, lecz również oferta programów związanych z mobilnością studentów. UMCS uczestniczy w programach: Erasmus+, MOST, CEEPUS, a także w Funduszu Wyszehradzkim, będącym programem stypendialnym skierowanym do naukowców i absolwentów z tytułem magistra, pochodzących z krajów Grupy Wyszehradzkiej V4.

Szeroka oferta dydaktyczna Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie zawiera kierunki z wielu obszarów nauki. Studenci mogą kształcić się między innymi w zakresie: nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk humanistycznych, nauk przyrodniczych i sztuki. Za realizowanie kształcenia odpowiadają wydziały: Wydział Artystyczny, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Humanistyczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zamiejscowy w Puławach.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.04.2021 do 09.07.2021
Studia II stopnia

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.04.2021 do 09.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - studia 2021

Specjalności - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: znaleziono 206

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Administracja publiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Administracja skarbowa i gospodarcza

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja w procesach globalizacji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracyjną

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Analityka chemiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Analityka i doradztwo polityczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Antropologia i etnologia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Antropologia i socjologia kultury

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Archeologia historyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Archeologia polski i powszechna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Archeologia pradziejowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Architektura systemów informacyjnych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Archiwistyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Archiwistyka historyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Audyt i rachunkowość zarządcza

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bankowość i rynki finansowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne rp

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bioanalityka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biochemia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biofizyka molekularna i medyczna

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Biologia eksperymentalna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biologia medyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia medyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia ogólna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biznes międzynarodowy

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biznesowa

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Central and eastern european studies

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia kryminalistyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Chemia materiałowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Chemia podstawowa i stosowana

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Cyberbezpieczeństwo

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Deweloper

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Doradca finansowy

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Doradztwo i komunikacja w biznesie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Doradztwo polityczne i medialne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dyplomacja ekonomiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Dziedzictwo historyczne regionu

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • E-edytorstwo w nowych mediach

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • E-przedsiębiorczość

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Economic diplomacy

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogiczna

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ekonomia międzynarodowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Ekonomika i zarządzanie miastem

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Elektroniczna administracja

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filozofia teoretyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Finansowa i ubezpieczeniowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Fizyka doświadczalna

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Fizyka komputerowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Fizyka medyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Fizyka teoretyczna i astrofizyka

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Fotografia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geografia stosowana

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geograficzne uwarunkowania obronności

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Global economy

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Gospodarka regionalna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Grafika

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Grafika projektowa

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne

 • Grafika warsztatowa

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne

 • Historia stosowana

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Hotelarstwo

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Informatyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Informatyka biurowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Informatyka biurowa i archiwalna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Integracja europejska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • International institutions

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • International place branding

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inwestycje kapitałowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Język francuski biznesu

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Język hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Język rosyjski w biznesie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Język ukraiński w biznesie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Judaistyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Kadra kierownicza organów ochrony prawa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Klimatologia i gospodarka wodna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne