Politechnika Lubelska - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Lubelska - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Lubelska - rekrutacja na studia 2021/2022

Historia Politechniki Lubelskiej rozpoczyna się w 1953 roku, kiedy to z inicjatywy lokalnego środowiska technicznego działalność podejmuje Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Rok po roku szkoła rozrasta się i poszerza zakres kształcenia, aż w końcu, w 1977 roku staje się Politechniką Lubelską.

Politechnika Lubelska to nowoczesna uczelnia, która wyróżnia się praktycznym podejściem do tematu kształcenia i dostosowywaniem programów nauczania do potrzeb i wymagań współczesnego rynku pracy. Na przyszłych studentów uczelni czeka doświadczona kadra naukowa, nowoczesna baza dydaktyczna, liczne koła naukowe i organizacje studenckie, stypendia naukowe i socjalne, jak również możliwość wyjazdów zagranicznych na studia i praktyki.

Politechnika Lubelska realizuje kształcenie w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz w Szkole Doktorskiej, jak również w obszarze studiów podyplomowych. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł zawodowy inżyniera, inżyniera architekta bądź licencjata- w zależności od wybranego kierunku. Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują natomiast tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera bądź magistra- również w zależności od studiowanego kierunku.

Za realizowanie procesu kształcenia na Politechnice Lubelskiej odpowiada sześć wydziałów. Są to: Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Podstaw Techniki, Wydział Zarządzania.

Oferta dydaktyczna składa się z 22 kierunków. Politechnika jest uczelnią, która największy nacisk kładzie na kształcenie techniczne, ale w katalogu edukacyjnym można odnaleźć także i te, które nie są bezpośrednio ze światem techniki związane. Na przykład: Finanse i rachunkowość, czy Marketing i komunikacja rynkowa.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 17.05.2021 do 09.07.2021 od 17.05.2021 do 16.07.2021
Studia II stopnia od 17.05.2021 do 09.07.2021 od 17.05.2021 do 16.07.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 17.05.2021 do 09.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 17.05.2021 do 09.07.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 17.05.2021 do 16.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 17.05.2021 do 16.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska - studia 2021

Specjalności - Politechnika Lubelska: znaleziono 50

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Aplikacje internetowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Budownictwo ekologiczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Diagnosis and repair of buildings

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Drogi, mosty i ekoinfrastruktura

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Elektroenergetyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Elektroniczna aparatura i informatyka medyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Elektronika stosowana

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Elektronika z eksploatacją sieci komputerowych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Elektrotechnika w pojazdach samochodowych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Elektrotechnologie oze

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Grafika i gry komputerowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Grafika komputerowa i multimedia w technice, biznesie i edukacji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Informatyka z techniką

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Innovations and entrepreneurship

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Innowacje i przedsiębiorczość

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Instalacje i sieci sanitarne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inteligentne technologie w elektrotechnice

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria kompozytów

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria komputerowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria oprogramowania

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Komputerowo wspomagane projektowanie technik wytwarzania

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Konstrukcyjno-eksploatacyjna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logistyka w transporcie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Marketing

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Mechatronika samochodowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Mobile application development

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Napędy mikroprocesorowe w automatyce przemysłowej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarki sterowane numerycznie

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Projektowanie urządzeń elektrycznych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Przemysłowe systemy informatyczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Remonty i konserwacja zabytków

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Rozproszone systemy informatyczne - internet rzeczy

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Sieci informatyczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Systemy mobilne w mechatronice

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Technika w systemach bezpieczeństwa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Techniki informacyjne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Technologia i organizacja budownictwa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Technologia wody, ścieków i odpadów

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Technologiczno-eksploatacyjna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Technologie materiałowe

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Technologie wytwarzania oprogramowania

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Technologie wytwarzania w inżynierii biomedycznej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Transport samochodowy

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Urządzenia sanitarne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie logistyczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

Komentarze (0)