Lubelska Akademia WSEI - rekrutacja na studia 2023/2024

Lubelska Akademia WSEI - rekrutacja na studia 2023/2024

Lubelska Akademia WSEI w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 20 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (16 kierunków) i drugiego (11 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (5 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na Lubelskiej Akademii WSEI mogą aplikować na 20 kierunków studiów stacjonarnych oraz 16 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Lubelska Akademia WSEI kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • administracja
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • computer science
 • economy
 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • fizjoterapia
 • informatyka
 • logistyka
 • management
 • mechatronika
 • nursing
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • physiotherapy
 • pielęgniarstwo
 • psychologia
 • psychologia dla magistrów
 • terapia zajęciowa z rehabilitacją
 • transport
 • zarządzanie

Dowiedz się więcej: rekrutacja.wsei.lublin.pl

 

Lubelska Akademia WSEI jest największą niepubliczną uczelnią we wschodniej Polsce, która kładzie nacisk na praktyczne przygotowanie do zawodu, jak również aktywną współpracę z przedsiębiorstwami.

Uczelnię charakteryzuje jedność procesu kształcenia, aby jak najlepiej przygotowywać studentów do podejmowania wyzwań współczesnej cywilizacji i gospodarki opartej na wiedzy. Inną cechą jest innowacyjność i przedsiębiorczość, która pozwala absolwentom nie tylko znaleźć zatrudnienie, ale także zakładać własne firmy lub rozwijać już istniejące.

Lubelska Akademia WSEI prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także studiach podyplomowych.

Poszerzaniu horyzontów, pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko zajęcia, lecz również uczestnictwo w kołach naukowych. W WSEiI prężnie działają między innymi: Koło Naukowe „Młodzi Ekonomiści”, Koło Naukowe „Bezpieczne państwo- bezpieczny obywatel”, czy Koło Naukowe Innowacyjnych Technologii Wytwarzania.

Oferta dydaktyczna Lubelskiej Akademii WSEI to szeroki wachlarz kierunków. Nauka na pierwszym stopniu trwa 3 lub 3,5 roku, natomiast na drugim stopniu 2 lata. Jednolite studia magisterskie trwają 5 lat.

Katalog dydaktyczny charakteryzuje się różnorodnością. Można w nim odnaleźć między innymi takie kierunki jak: Ekonomia, Pielęgniarstwo, Psychologia, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Mechatronika, Logistyka, czy Bezpieczeństwo wewnętrzne.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 04.05.2023 do 31.08.2023 od 04.05.2023 do 31.08.2023
Studia II stopnia od 04.05.2023 do 31.08.2023 od 04.05.2023 do 31.08.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 04.05.2023 do 31.08.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 04.05.2023 do 31.08.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 04.05.2023 do 31.08.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 04.05.2023 do 31.08.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI - studia 2023

Kierunki studiów - Lubelska Akademia WSEI: znaleziono 21

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Administracji i Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Administracji i Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Computer science
STUDY IN ENGLISH

I stopnia

stacjonarne

Economy
STUDY IN ENGLISH

II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Administracji i Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Administracji i Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizjoterapia
Wydział Nauk o Człowieku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Wydział Transportu i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka
Wydział Transportu i Informatyki

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Management
STUDY IN ENGLISH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechatronika
Wydział Transportu i Informatyki

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Nursing
STUDY IN ENGLISH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk o Człowieku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk o Człowieku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Physiotherapy
STUDY IN ENGLISH

jednolite

stacjonarne

Pielęgniarstwo
Wydział Nauk o Człowieku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia
Wydział Nauk o Człowieku

I stopnia, II stopnia, jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia dla magistrów
Wydział Nauk o Człowieku

jednolite

niestacjonarne

Terapia zajęciowa z rehabilitacją
Wydział Nauk o Człowieku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport
Wydział Transportu i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Administracji i Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lubelska Akademia WSEI

Komentarze (0)