Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest największą niepubliczną uczelnią we wschodniej Polsce, która kładzie nacisk na praktyczne przygotowanie do zawodu, jak również aktywną współpracę z przedsiębiorstwami.

Uczelnię charakteryzuje jedność procesu kształcenia, aby jak najlepiej przygotowywać studentów do podejmowania wyzwań współczesnej cywilizacji i gospodarki opartej na wiedzy. Inną cechą jest innowacyjność i przedsiębiorczość, która pozwala absolwentom nie tylko znaleźć zatrudnienie, ale także zakładać własne firmy lub rozwijać już istniejące.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także studiach podyplomowych.

Poszerzaniu horyzontów, pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko zajęcia, lecz również uczestnictwo w kołach naukowych. W WSEiI prężnie działają między innymi: Koło Naukowe „Młodzi Ekonomiści”, Koło Naukowe „Bezpieczne państwo- bezpieczny obywatel”, czy Koło Naukowe Innowacyjnych Technologii Wytwarzania.

Oferta dydaktyczna Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie to szeroki wachlarz kierunków. Nauka na pierwszym stopniu trwa 3 lub 3,5 roku, natomiast na drugim stopniu 2 lata. Jednolite studia magisterskie trwają 5 lat.

Katalog dydaktyczny charakteryzuje się różnorodnością. Można w nim odnaleźć między innymi takie kierunki jak: Ekonomia, Pielęgniarstwo, Psychologia, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Mechatronika, Logistyka, czy Bezpieczeństwo wewnętrzne.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 04.05.2021 do 31.08.2021 od 04.05.2021 do 31.08.2021
Studia II stopnia od 04.05.2021 do 31.08.2021 od 04.05.2021 do 31.08.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 04.05.2021 do 31.08.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 04.05.2021 do 31.08.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 04.05.2021 do 31.08.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 04.05.2021 do 31.08.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - studia 2021

Specjalności - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie: znaleziono 47

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja publiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Analiza danych i big data i data science w finansach

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Automatyka i robotyka

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Budowa i eksploatacja pojazdów

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Cyberbezpieczeństwo

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • E-administracja

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • E-biznes & zarządzanie firmą

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ekonomika przedsiębiorstw

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Formacje policyjne

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria oprogramowania i technologie mobilne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kryminalistyka i kryminologia

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logistyka w e-commerce

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Marketing i zarządzanie sprzedażą

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Mechanika i eksploatacja maszyn

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Organizacja i logistyka transportu

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Organizacja transportu kolejowego

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika małego dziecka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Programowanie i analiza danych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Przedsiębiorczość i innowacje w biznesie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia biznesu (psychologia organizacji i zarządzania)

  specjalność

  I stopnia, II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia kliniczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia organizacji i zarządzania

  specjalność

  jednolite

  niestacjonarne

 • Psychologia sądowa i penitencjarna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia społeczna

  specjalność

  jednolite

  niestacjonarne

 • Psychologia w biznesie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia w promocji zdrowia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia w reklamie i marketingu

  specjalność

  I stopnia, II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia w resocjalizacji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Rynek pracy i polityka społeczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Technologie cyfrowe w biznesie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie finansami i rachunkowość

  specjalność

  II stopnia, I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie i prawo w administracji publicznej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie kryzysowe

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie podatkami

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie w biznesie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Komentarze (0)