Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest największą niepubliczną uczelnią we wschodniej Polsce, która kładzie nacisk na praktyczne przygotowanie do zawodu, jak również aktywną współpracę z przedsiębiorstwami.

Uczelnię charakteryzuje jedność procesu kształcenia, aby jak najlepiej przygotowywać studentów do podejmowania wyzwań współczesnej cywilizacji i gospodarki opartej na wiedzy. Inną cechą jest innowacyjność i przedsiębiorczość, która pozwala absolwentom nie tylko znaleźć zatrudnienie, ale także zakładać własne firmy lub rozwijać już istniejące.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także studiach podyplomowych.

Poszerzaniu horyzontów, pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko zajęcia, lecz również uczestnictwo w kołach naukowych. W WSEiI prężnie działają między innymi: Koło Naukowe „Młodzi Ekonomiści”, Koło Naukowe „Bezpieczne państwo- bezpieczny obywatel”, czy Koło Naukowe Innowacyjnych Technologii Wytwarzania.

Oferta dydaktyczna Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie to szeroki wachlarz kierunków. Nauka na pierwszym stopniu trwa 3 lub 3,5 roku, natomiast na drugim stopniu 2 lata. Jednolite studia magisterskie trwają 5 lat.

Katalog dydaktyczny charakteryzuje się różnorodnością. Można w nim odnaleźć między innymi takie kierunki jak: Ekonomia, Pielęgniarstwo, Psychologia, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Mechatronika, Logistyka, czy Bezpieczeństwo wewnętrzne.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 04.05.2021 do 31.08.2021 od 04.05.2021 do 31.08.2021
Studia II stopnia od 04.05.2021 do 31.08.2021 od 04.05.2021 do 31.08.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 04.05.2021 do 31.08.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 04.05.2021 do 31.08.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 04.05.2021 do 31.08.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 04.05.2021 do 31.08.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - studia 2021

Studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie: znaleziono 34

Grupa kierunku
 • Audyt systemów informatycznych i cyberbezpieczeństwa

  studia podyplomowe

 • Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

  studia podyplomowe

 • Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji

  studia podyplomowe

 • Cyberbezpieczeństwo

  studia podyplomowe

 • Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych

  studia podyplomowe

 • Grafika komputerowa

  studia podyplomowe

 • Informatyka kryminalistyczna

  studia podyplomowe

 • Inspektor ochrony danych

  studia podyplomowe

 • Integracja sensoryczna z terapią ręki

  studia podyplomowe

 • Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej

  studia podyplomowe

 • Logopedia z alternatywną i wspomagająca komunikacją

  studia podyplomowe

 • Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi

  studia podyplomowe

 • Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców

  studia podyplomowe

 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  studia podyplomowe

 • Profesjonalna profilaktyka w szkole

  studia podyplomowe

 • Profilaktyka, poradnictwo i terapia uzależnień

  studia podyplomowe

 • Przygotowanie pedagogiczne

  studia podyplomowe

 • Psychologia kliniczna dla niepsychologów

  studia podyplomowe

 • Psychologia sądowa z elementami mediacji

  studia podyplomowe

 • Psychologia transportu

  studia podyplomowe

 • Systemy informacyjne wspomagające zarządzanie placówką medyczną

  studia podyplomowe

 • Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z adhd oraz trudnościami wychowawczymi

  studia podyplomowe

 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  studia podyplomowe

 • Terapia uzależnień i współuzależnionych

  studia podyplomowe

 • Terapia zajęciowa z arteterapią

  studia podyplomowe

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi

  studia podyplomowe

 • Współczesna diagnoza zdolności poznawczych i osobowości w praktyce psychologicznej

  studia podyplomowe

 • Wycena nieruchomości

  studia podyplomowe

 • Zamówienia publiczne

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie nieruchomościami

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie w służbie zdrowia

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Komentarze (0)