Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie - rekrutacja na studia 2024/2025

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie - rekrutacja na studia 2024/2025

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Lotniczej Akademii Wojskowej będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie do czerwca 2024 r. dla studiów cywilnych, z kolei na kierunki wojskowe wnioski będą przyjmowane do 30 kwietnia 2024 r.

 

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie kierunki studiów 2024/2025

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie w rekrutacji na studia 2024/2025 oferuje kształcenie na 4 kierunkach cywilnych oraz 4 kierunki wojskowe w ramach studiów jednolitych magisterskich (4). Osoby zainteresowane podjęciem nauki na LAW mogą aplikować na 8 kierunków studiów stacjonarnych i 2 kierunki studiów niestacjonarnych.

 

Lotnicza Akademia Wojskowa kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Bezpieczeństwo narodowe - studia cywilne
  • Inżynieria bezpieczeństwa powietrznego - studia wojskowe
  • Logistyka - studia cywilne
  • Logistyka - studia wojskowe
  • Lotnictwo i kosmonautyka - studia cywilne
  • Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe
  • Nawigacja - studia cywilne
  • Nawigacja - studia wojskowe 

Dowiedz się więcej: wojsko-polskie.pl

 

Etapy rekrutacji na studia wojskowe w LAW

1. Rejestracja w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego – po złożeniu wniosku w WCR należy zarejestrować się w internetowym Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego:

- Ubiegający się  zakłada konto na portalu Zostań Żołnierzem

- Po weryfikacji oraz ustaleniu grupy zdrowia informacje z portalu Zostań Żołnierzem zostają przekierowane automatycznie  do IRK LAW

- zakładane jest automatycznie konto kandydata W IRK LAW

- Kandydat otrzymuje informację z linkiem do ustawienia hasła do konta w IRK LAW. Loginem jest adres mailowy podany w trakcie rejestrowania konta na portalu Zostań Żołnierzem

- W IRK LAW ubiegający się wprowadza konieczne informacje istotne w procesie rekrutacji, w tym wyniki z matur

- Podczas egzaminów wstępnych wszelkie otrzymane wyniki są wprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną do IRK LAW

2. Złożenie wniosku w dowolnie wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR)

Do wniosku należy dołączyć życiorys oraz zaświadczenie o nieprowadzeniu postępowania karnego przeciwko kandydatowi.

3. Badanie psychologiczne  – po rejestracji w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego, kandydat otrzymuje skierowanie na badanie psychologiczne  wystawione przez WCR.

4. Po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia Wojskowej Pracowni Psychologicznej kandydat zostaje skierowany na: Badania w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie przez WCR Puławy. Badania są bezpłatne!

Czas badań wynosi 5 dni  dla kandydatów na kierunki lotne, natomiast na kierunki naziemne do 3 dni. Badania zakończone są przyznaniem kategorii zdrowia w wybranej specjalności wojskowej. 

5. Po uzyskaniu orzeczenia o zdolności do szkolenia w wybranej specjalności lotniczej kandydaci kierowani są do LAW na szkolenie sprawdzające predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów na urządzeniu symulacji  lotu (planowany termin rozpoczęcia szkolenia: od marca br.).

6. Postępowanie rekrutacyjne do LAW odbędzie się od 8 do 26 lipcu 2024 r. tj.:

- egzamin ze sprawności fizycznej

- rozmowa kwalifikacyjna

- egzamin z języka angielskiego (tylko dla osób, które nie zdawały języka angielskiego na maturze) 

Każdy kandydat indywidualnie poprzez system IRK zostanie poinformowany o terminie stawiennictwa do 7 dni przed egzaminami. Każdy student wojskowy otrzymuje miesięczne uposażenie.  Podchorążowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, umundurowanie i wyżywienie.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłoszone zostaną 1 sierpnia 2024 r.

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na LAW w Dęblinie

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie powiększyła się o 2 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czeka: inżynieria bezpieczeństwa powietrznego – studia wojskowe oraz transport.

 

Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na 9 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (5 kierunkó) i drugiego (4 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (4 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na LAW mogą aplikować na 9 kierunków studiów stacjonarnych oraz 2 kierunki studiów niestacjonarnych.

Lotnicza Akademia Wojskowa - „Szkoła Orląt” to jedna z najbardziej znanych uczelni w kraju, która wykształciła tysiące pilotów, nawigatorów i osób odpowiedzialnych za obsługę naziemną. Choć wielu kojarzy się ze studentami wojskowymi, to realizuje kształcenie także na studiach cywilnych.

Uczelnia posiada własne zaplecze szkoleniowe w postaci między innymi: Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego, Ośrodka Szkolenia Służb Ruchu Lotniczego, Ośrodka Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej, Ośrodka Kształcenia Specjalistycznego Języka Angielskiego.

Lotnicza Akademia Wojskowa oferuje studia wojskowe oraz studia cywilne: pierwszego stopnia i drugiego stopnia, jak również studia podyplomowe. Co oczywiste, studia wojskowe i cywilne różnią się nie tylko charakterem kształcenia, lecz również postępowaniem kwalifikacyjnym.

Lotnicza Akademia Wojskowa prowadzi studia wojskowe oraz studia cywilne. W ramach studiów wojskowych realizowane są trzy kierunki: Lotnictwo i kosmonautyka, Nawigacja, Logistyka. W ramach studiów cywilnych, podzielonych na pierwszy i drugi stopień, prowadzone są cztery kierunki: Lotnictwo i kosmonautyka, Nawigacja, Bezpieczeństwo narodowe, Logistyka.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 30.06.2024 od 30.06.2024
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa - studia 2024

Kierunki studiów - Lotnicza Akademia Wojskowa: znaleziono 8

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Bezpieczeństwo narodowe
Studia cywilne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa powietrznego - studia wojskowe
Studia wojskowe

jednolite

stacjonarne

Logistyka
Studia cywilne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka - studia wojskowe
Studia wojskowe

jednolite

stacjonarne

Lotnictwo i kosmonautyka
Studia cywilne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe
Studia wojskowe

jednolite

stacjonarne

Nawigacja
Studia cywilne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nawigacja - studia wojskowe
Studia wojskowe

jednolite

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lotnicza Akademia Wojskowa

Komentarze (0)