Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2023/2024

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2023/2024

Egzaminy wstępne w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2023/2024 w Akademii Muzycznej we Wrocławiu odbędą się w czerwcu 2023 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2023 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na amuz.wroc.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Egzamin wstępny - kierunek kompozycja i teoria muzyki

czerwiec 2023

Egzamin wstępny - kierunek dyrygentura czerwiec 2023
Egzamin wstępny - kierunek instrumentalistyka czerwiec 2023
Egzamin wstępny - kierunek jazz i muzyka estradowa czerwiec 2023
Egzamin wstępny - kierunek wokalistyka czerwiec 2023
Egzamin wstępny - kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej czerwiec 2023
gzamin wstępny - kierunek muzyka kościelna czerwiec 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2023

Składanie dokumentów - I tura

od kwietnia do maja 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od kwietnia 2023

Ogłoszenie wyników rekrutacji  
Składanie dokumentów od kwietnia do maja 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od kwietnia 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji  
Składanie dokumentów od kwietnia do sierpnia 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od kwietnia 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji  
Składanie dokumentów od kwietnia do sierpnia 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na amuz.wroc.pl

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Akademii Muzycznej we Wrocławiu znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia we Wrocławiu

kierunki studiów we Wrocławiu

uczelnie i studia we Wrocławiu

 

Akademia Muzyczna we Wrocławiu kierunki - rekrutacja 2023/2024

Akademia Muzyczna we Wrocławiu w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na 7 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (7 kierunków) i drugiego (7 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AMUZ mogą aplikować na 7 kierunków studiów stacjonarnych oraz 3 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Muzyczna we Wrocławiu kierunki 2023/2024

 

Akademia Muzyczna we Wrocławiu kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Dyrygentura - Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
 • Instrumentalistyka - Wydział Instrumentalny
 • Jazz i muzyka estradowa - Wydział Instrumentalny
 • Kompozycja i teoria muzyki - Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
 • Muzyka kościelna - Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
 • Wokalistyka - Wydział Wokalny

Dowiedz się więcej: amuz.wroc.pl

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: instrumentalistyka (143), jazz i muzyka estradowa (116), kompozycja i teoria muzyki (73), wokalistyka (71).

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: jazz i muzyka estradowa (54,9), instrumentalistyka (50,4), wokalistyka (5,46), dyrygentura (3), kompozycja i teoria muzyki (3).

 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Muzycznej:
 • Instrumentalistyka: 143 kandydatów
 • Jazz i muzyka estradowa: 116 kandydatów
 • Kompozycja i teoria muzyki: 73 kandydatów
 • Wokalistyka: 71 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Akademia Muzyczna - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Jazz i muzyka estradowa: 55 kandydatów
 • Instrumentalistyka: 50 kandydatów
 • Wokalistyka: 5 kandydatów
 • Dyrygentura: 3 kandydatów
 • Kompozycja i teoria muzyki: 3 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Historia wrocławskiej Akademii Muzycznej sięga końcówki 1948 roku, kiedy to staraniami działaczy Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego powołana została Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. Po ponad trzydziestu latach działalności szkoła przybrała nazwę Akademii Muzycznej, a jej patronem został Karol Lipiński- skrzypek, kompozytor i pedagog.

Misją uczelni jest przede wszystkim odgrywanie istotnej roli w kształtowaniu przyszłości sztuki muzycznej, wytyczając kierunki tworzenia nowoczesnych programów edukacyjnych i wspierając studentów w działaniach związanych z upowszechnianiem sztuki.

Akademia Muzyczna we Wrocławiu prowadzi kształcenie w ramach czterech wydziałów. Są to: Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii muzyki i Muzykoterapii, Wydział Instrumentalny, Wydział Wokalny oraz Wydział Edukacji muzycznej, Chóralistyki i Muzyki kościelnej. Nauka realizowana jest na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiach podyplomowych, a także w ramach Studium Pedagogicznego oraz English Division, czyli studiów w języku angielskim na wybranych kierunkach w trybie stacjonarnym.

Oferta dydaktyczna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu składa się z następujących kierunków: Kompozycja i teoria muzyki, Dyrygentura, Instrumentalistyka, Jazz i muzyka estradowa, Wokalistyka, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Muzyka kościelna. Większość kierunków podzielona jest na tzw. zakresy, czyli specjalności. Co zrozumiałe, najwięcej jest ich na kierunku Instrumentalistyka i podzielone są na sekcje: fortepian, instrumenty smyczkowe, instrumenty dęte, akordeon, gitara, klawesyn, instrumenty dawne.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - studia 2023

Kierunki studiów - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu: znaleziono 7

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Dyrygentura
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Instrumentalistyka
Wydział Instrumentalny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Jazz i muzyka estradowa
Wydział Instrumentalny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kompozycja i teoria muzyki
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Muzyka kościelna
Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wokalistyka
Wydział Wokalny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Komentarze (0)