Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2023/2024

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2023/2024

Elektroniczna rejestracja w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2023/2024 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbędzie się w terminie od 1 czerwca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2023 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na awf.wroc.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 czerwca 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2023

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2023

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia lipiec 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od lipca do września 2023

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2023

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2023
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia wrzesień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura od 1 czerwca 2023
Ogłoszenie wyników - I tura lipiec 2023
Składanie dokumentów - I tura lipiec 2023
Elektroniczna rejestracja - II tura od lipca do września 2023
Ogłoszenie wyników - II tura wrzesień 2023
Składanie dokumentów - II tura wrzesień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na awf.wroc.pl

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia we Wrocławiu

kierunki studiów we Wrocławiu

uczelnie i studia we Wrocławiu

 

Akademia Sztuk Wychowania Fizycznego we Wrocławiu kierunki - rekrutacja 2023/2024

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na 8 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (6 kierunków) i drugiego (5 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek). Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AWF mogą aplikować na 6 kierunków studiów stacjonarnych oraz 7 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu kierunki 2023/2024

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
  • Fizjoterapia - Wydział Fizjoterapii
  • Kinezjologia - Wydział Fizjoterapii
  • Kosmetologia - Wydział Fizjoterapii
  • Sport - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
  • Terapia zajęciowa - Wydział Fizjoterapii
  • Turystyka i rekreacja - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
  • Wychowanie fizyczne - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Dowiedz się więcej: awf.wroc.pl

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć m.in. fizjoterapia (1116), kosmetologia (449), sport (322), wychowanie fizyczne (301), turystyka i rekreacja (177), terapia zajęciowa (68).

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest jedną z najważniejszych uczelni w naszym kraju. Jej misją jest rozwijanie osobowości i umiejętności studentów, rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych do pracy i życia we współczesnej Europie, ale także działalność, która przyczynia się do doskonalenia poziomu zdrowia i jakości życia Polaków przez tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie kultury fizycznej.

Z Akademią związane są wybitne nazwiska ze świata sportu. Do grona absolwentów uczelni należą bowiem między innymi: Kazimierz Górski, Ryszard Szurkowski, Urszula Włodarczyk, Rafał Kubacki, czy Renata Mauer.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, oferuje studia podyplomowe i doktoranckie.

Uczelnia oferuje również przystąpienie do popularnego programu Erasmus+, umożliwiającego odbycie części studiów bądź praktyk w uczelniach zagranicznych.

Ofertę edukacyjną Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prezentują dwa wydziały: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Wydział Fizjoterapii. Katalog dydaktyczny składa się z sześciu kierunków. Są to: Fizjoterapia, Kosmetologia, Terapia zajęciowa, Wychowanie fizyczne, Turystyka i rekreacja, Sport.

Niektóre kierunki dzielą się na specjalności. Na przykład kierunek Sport oferuje takie ścieżki kształcenia jak: Trener, Trener przygotowania motorycznego, Menedżer sportu, Trener personalny, Sport paraolimpijski, Menedżer organizacji sportowej, Odnowa biologiczna w sporcie, Żywienie i suplementacja w sporcie.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2023 od 01.06.2023
Studia II stopnia od 01.06.2023 od 01.06.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - studia 2023

Kierunki studiów - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: znaleziono 7

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Fizjoterapia
Wydział Fizjoterapii

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kinezjologia
Wydział Fizjoterapii

I stopnia

niestacjonarne

Kosmetologia
Wydział Fizjoterapii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Sport
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Terapia zajęciowa
Wydział Fizjoterapii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wychowanie fizyczne
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Komentarze (0)