Politechnika Wrocławska - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Wrocławska - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Wrocławska - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Wrocławska jest jedną z najważniejszych uczelni nie tylko Dolnego Śląska, ale i całego kraju. Od lat zajmuje czołowe miejsca w różnego rodzaju rankingach, a dzięki nowatorskim badaniom może poszczycić się mianem lidera innowacyjności.

Działalność Politechniki Wrocławskiej skierowana jest nie tylko do studentów, lecz także do tych, którzy pewnego dnia chcieliby do tego grona dołączyć. „Studium Talent” to konkurs, którego uczestnikami mogą być uczniowie szkół średnich, a zwłaszcza maturzyści. Jego celem jest przede wszystkim zachęcanie do intensywniejszej nauki przedmiotów ścisłych, takich jak: matematyka i fizyka, jak również adaptacja uczniów do podjęcia studiów w naukach matematyczno- przyrodniczych lub technicznych. Nagrodą są dodatkowe punkty w rekrutacji na Politechnikę.

Politechnika Wrocławska oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto, prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych i doktoranckich.

Politechnikę Wrocławską charakteryzuje aktywna współpraca międzynarodowa. Na jej podstawie funkcjonują różne programy wymiany studenckiej, jak również program Visiting Professors, w ramach którego uczelnię odwiedzają wybitni naukowcy i popularyzatorzy nauki z całego świata.

Oferta dydaktyczna Politechniki Wrocławskiej to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości. Część realizowanych kierunków należy do czołówki kształcenia technicznego w kraju. Tymi kierunkami są między innymi: Budownictwo, prowadzone przez Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Technologia chemiczna oraz Inżynieria chemiczna, realizowane przez Wydział Chemiczny, czy też Elektronika i telekomunikacja, prowadzone przez Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 15.05.2021 do 07.07.2021 od 15.05.2021 do 18.09.2021
Studia II stopnia od 15.05.2021 do 27.07.2021 od 15.05.2021 do 27.07.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 15.05.2021 do 07.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 15.05.2021 do 27.07.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 15.05.2021 do 18.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 15.05.2021 do 27.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska - studia 2021

Specjalności - Politechnika Wrocławska: znaleziono 165

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Advanced applied electronics

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Advanced chemical engineering and nanotechnology

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Advanced informatics and control

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Advanced nano and bio-materials – monabiphot

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Akustyka (eta)

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Algorytmika

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Analityka środowiskowa i żywności

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Aparatura elektroniczna (eae)

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Architektura i ochrona zabytków

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Architektura i urbanistyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Automatyka i sterowanie w energetyce

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Automatyzacja maszyn i procesów roboczych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Automatyzacja maszyn, pojazdów i urządzeń

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Automotive engineering

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Awionika i sterowanie

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo danych (cbd)

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych (cbs)

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo w energetyce (cen)

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Bioinformatics

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Bioinżynieria środowiska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biomechanika inżynierska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia farmaceutyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia molekularna i biokataliza

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia środowiska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Budowa dróg i lotnisk

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Budowlano-technologiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Budownictwo hydrotechniczne i specjalne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Budownictwo podziemne i inżynieria miejska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Business information systems

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia związków organicznych i polimerów

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Chłodnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Computer aided mechanical and power engineering

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Computer engineering

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Control in electrical power engineering

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Cryptography and computer security

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Cyfrowe górnictwo

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Data engineering

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Drogi i lotniska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Eksploatacja odkrywkowa złóż

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Eksploatacja podziemna złóż

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Electronics, photonics, microsystems

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Elektroenergetyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Elektronika cyfrowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Elektronika medyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Elektrotechnika przemysłowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Embedded robotics

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Energetyka rozproszona

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Energetyka zawodowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Environmental quality management

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Financial and actuarial mathematics

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Fotonika

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geoinżynieria i ochrona środowiska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geologia inżynierska i geotechnika

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geologia stosowana

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Geomatics for mineral resource management

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geomatyka (w języku polskim lub angielskim)

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geotechnical and environmental engineering

  specjalność

  II stopnia, I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geotechnika i hydrotechnika

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geoturystyka i rewitalizacja

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Górnictwo odkrywkowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Górnictwo podziemne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Gospodarka odpadami

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Grafika i systemy multimedialne (igm)

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Informatyka medyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Informatyka w geoinżynierii

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Infrastruktura transportu szynowego

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne