Politechnika Wrocławska - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Wrocławska - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Wrocławska - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Wrocławska jest jedną z najważniejszych uczelni nie tylko Dolnego Śląska, ale i całego kraju. Od lat zajmuje czołowe miejsca w różnego rodzaju rankingach, a dzięki nowatorskim badaniom może poszczycić się mianem lidera innowacyjności.

Działalność Politechniki Wrocławskiej skierowana jest nie tylko do studentów, lecz także do tych, którzy pewnego dnia chcieliby do tego grona dołączyć. „Studium Talent” to konkurs, którego uczestnikami mogą być uczniowie szkół średnich, a zwłaszcza maturzyści. Jego celem jest przede wszystkim zachęcanie do intensywniejszej nauki przedmiotów ścisłych, takich jak: matematyka i fizyka, jak również adaptacja uczniów do podjęcia studiów w naukach matematyczno- przyrodniczych lub technicznych. Nagrodą są dodatkowe punkty w rekrutacji na Politechnikę.

Politechnika Wrocławska oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto, prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych i doktoranckich.

Politechnikę Wrocławską charakteryzuje aktywna współpraca międzynarodowa. Na jej podstawie funkcjonują różne programy wymiany studenckiej, jak również program Visiting Professors, w ramach którego uczelnię odwiedzają wybitni naukowcy i popularyzatorzy nauki z całego świata.

Oferta dydaktyczna Politechniki Wrocławskiej to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości. Część realizowanych kierunków należy do czołówki kształcenia technicznego w kraju. Tymi kierunkami są między innymi: Budownictwo, prowadzone przez Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Technologia chemiczna oraz Inżynieria chemiczna, realizowane przez Wydział Chemiczny, czy też Elektronika i telekomunikacja, prowadzone przez Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 15.05.2021 do 07.07.2021 od 15.05.2021 do 18.09.2021
Studia II stopnia od 15.05.2021 do 27.07.2021 od 15.05.2021 do 27.07.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 15.05.2021 do 07.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 15.05.2021 do 27.07.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 15.05.2021 do 18.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 15.05.2021 do 27.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska - studia 2021

Studia podyplomowe - Politechnika Wrocławska: znaleziono 31

Grupa kierunku
 • Administrowanie sieciami komputerowymi

  studia podyplomowe

 • Analityka biznesowa i systemowa

  studia podyplomowe

 • Android i ios - nowoczesne aplikacje mobilne

  studia podyplomowe

 • Architektura krajobrazu

  studia podyplomowe

 • Architektura multimedialna. bim + wizualność + mobilność

  studia podyplomowe

 • Architektura wnętrz - studia podpylomowe

  studia podyplomowe

 • Audyt wewnętrzny, nadzór i kontrola zarządcza

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  studia podyplomowe

 • Certyfikacja i audyt energetyczny budynków

  studia podyplomowe

 • Energetyka jądrowa

  studia podyplomowe

 • Energetyka odnawialna

  studia podyplomowe

 • Mechatronika przemysłowa

  studia podyplomowe

 • Międzynarodowe procedury organizacji inwestycji według fidic

  studia podyplomowe

 • Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych

  studia podyplomowe

 • Optometria

  studia podyplomowe

 • Organizacja i zarządzanie w górnictwie skalnym

  studia podyplomowe

 • Prawo zamówień publicznych w zarządzaniu przedsięwzięciem budowlanym

  studia podyplomowe

 • Procesy spajania, projektowanie i wytwarzanie struktur spawanych

  studia podyplomowe

 • Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

  studia podyplomowe

 • Systemy informacji geograficznej

  studia podyplomowe

 • Systemy sterowania w energetyce

  studia podyplomowe

 • Systemy zarządzania i nowe technologie w energetyce i ciepłownictwie

  studia podyplomowe

 • Technologia wód, ścieków i odpadów

  studia podyplomowe

 • Technologie internetowe

  studia podyplomowe

 • Trakcja elektryczna - sterowanie ruchem kolejowym

  studia podyplomowe

 • Tworzywa sztuczne w budowie maszyn

  studia podyplomowe

 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne

  studia podyplomowe

 • Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie logistyczne

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie projektami

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie własnością intelektualną w biznesie

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Komentarze (0)