Politechnika Wrocławska - rekrutacja na studia 2022/2023

Politechnika Wrocławska - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2022/2023 w Politechnice Wrocławskiej odbędzie się w terminie od 16 maja do 31 października 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.pwr.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 16 maja 2022

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.pwr.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Politechnice Wrocławskiej znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia we Wrocławiu

kierunki studiów we Wrocławiu

uczelnie i studia we Wrocławiu

 

Politechnika Wrocławska kierunki - rekrutacja 2022/2023

Politechnika Wrocławska w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 40 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (40 kierunków) i drugiego (39 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PWR mogą aplikować na 47 kierunków studiów stacjonarnych oraz 9 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Politechnika Wrocławska kierunki 2022/2023

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Politechnika Wrocławska

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 jednymi z najchętniej wybieranych szkół wyższych były uczelnie techniczne, na które przypadało średnio 4 zgłoszenia na jedno miejsce. Politechnika Wrocławska cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów, a najchętniej wybieranymi kierunkami były: informatyka stosowana, budownictwo, cyberbezpieczeństwo, informatyka techniczna oraz automatyka i robotyka.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Politechnika Wrocławska cieszyła się dużym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów. Na studia I stopnia aplikowało ponad 8,5 tysięcy kandydatów.

 

Rekrutacja

Politechnika Wrocławska na rok akademicki 2021/2022 na studia I stopnia przygotowała ponad 7 tysięcy miejsc.

W ofercie kształcenia Politechniki Wrocławskiej znajduje się ponad 40 kierunków studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, na których kształcenie odbywa się w języku polskim, a także w językach obcych.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów na Politechnice Wrocławskiej przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć takie kierunki jak m.in. informatyka stosowana (1340), budownictwo (1027), cyberbezpieczeństwo (895), informatyka techniczna (870), automatyka i robotyka (859), architektura (602).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: inżynieria systemów (6,41), informatyka algorytmiczna (5,75), cyberbezpieczeństwo (4,32), zarządzanie (4,32).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Politechnice Wrocławskiej 2021/2022:
 • informatyka stosowana: 1340 kandydatów
 • budownictwo: 1027 kandydatów
 • cyberbezpieczeństwo: 895 kandydatów 
 • informatyka techniczna: 870 kandydatów
 • automatyka i robotyka: 859 kandydatów
 • architektura: 602 kandydatów

 

Największa liczba osób na jedno miejsce - Politechnika Wrocławska 2021/2022:

 • informatyka stosowana w języku angielskim – 10 osób na jedno miejsce,
 • informatyka stosowana w języku polskim – 9 osób na jedno miejsce,
 • informatyka algorytmiczna – 7 osób na jedno miejsce,
 • automatyka i robotyka – 5 osób na jedno miejsce,
 • cyberbezpieczeństwo – 5 osób na jedno miejsce.

 

Politechnika Wrocławska kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • applied mathematics
 • architektura
 • automatyka i robotyka
 • automatyka przemysłowa
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • big data analytics
 • biomechanika inżynierska
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • chemia
 • chemia i analityka przemysłowa
 • chemia i inżynieria materiałów
 • cyberbezpieczeństwo
 • elektromechatronika
 • elektromobilność
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • fizyka techniczna
 • geodezja i kartografia
 • geoinformatyka
 • górnictwo i geologia
 • gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu
 • gospodarka przestrzenna
 • informatyczne systemy automatyki
 • informatyka algorytmiczna
 • informatyka stosowana
 • informatyka techniczna
 • inteligentna elektronika
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria elektroniczna i komputerowa
 • inżynieria kwantowa
 • inżynieria mikrosystemów mechatronicznych
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria systemów
 • inżynieria zarządzania
 • lotnictwo i kosmonautyka
 • matematyka
 • matematyka stosowana
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechanika i budowa maszyn energetycznych
 • mechatronika
 • mining and geology
 • odnawialne źródła energii
 • optyka
 • robotyka i automatyzacja procesów
 • sztuczna inteligencja
 • technologia chemiczna
 • teleinformatyka
 • telekomunikacja
 • transport
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zaufane systemy sztucznej inteligencji

Dowiedz się więcej: rekrutacja.pwr.edu.pl

 

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska jest jedną z najważniejszych uczelni nie tylko Dolnego Śląska, ale i całego kraju. Od lat zajmuje czołowe miejsca w różnego rodzaju rankingach, a dzięki nowatorskim badaniom może poszczycić się mianem lidera innowacyjności.

Działalność Politechniki Wrocławskiej skierowana jest nie tylko do studentów, lecz także do tych, którzy pewnego dnia chcieliby do tego grona dołączyć. „Studium Talent” to konkurs, którego uczestnikami mogą być uczniowie szkół średnich, a zwłaszcza maturzyści. Jego celem jest przede wszystkim zachęcanie do intensywniejszej nauki przedmiotów ścisłych, takich jak: matematyka i fizyka, jak również adaptacja uczniów do podjęcia studiów w naukach matematyczno- przyrodniczych lub technicznych. Nagrodą są dodatkowe punkty w rekrutacji na Politechnikę.

Politechnika Wrocławska oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto, prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych i doktoranckich.

Politechnikę Wrocławską charakteryzuje aktywna współpraca międzynarodowa. Na jej podstawie funkcjonują różne programy wymiany studenckiej, jak również program Visiting Professors, w ramach którego uczelnię odwiedzają wybitni naukowcy i popularyzatorzy nauki z całego świata.

Oferta dydaktyczna Politechniki Wrocławskiej to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości. Część realizowanych kierunków należy do czołówki kształcenia technicznego w kraju. Tymi kierunkami są między innymi: Budownictwo, prowadzone przez Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Technologia chemiczna oraz Inżynieria chemiczna, realizowane przez Wydział Chemiczny, czy też Elektronika i telekomunikacja, prowadzone przez Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 16.05.2022 do 07.07.2022 od 16.05.2022 do 21.07.2022
Studia II stopnia od 16.05.2022 do 13.09.2022 od 16.05.2022 do 21.07.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 16.05.2022 do 07.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 16.05.2022 do 13.09.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 16.05.2022 do 21.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 16.05.2022 do 21.07.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Aktualności rekrutacyjne

Politechnika Wrocławska - studia 2022

Kierunki studiów - Politechnika Wrocławska: znaleziono 56

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Applied mathematics
Wydział Matematyki

II stopnia

stacjonarne

Architektura
Wydział Architektury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka przemysłowa
Wydział Elektryczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

II stopnia

stacjonarne

Big data analytics
Wydział Podstawowych Problemów Techniki

II stopnia

stacjonarne

Biomechanika inżynierska
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemia
Wydział Chemiczny

II stopnia

stacjonarne

Chemia i analityka przemysłowa
Wydział Chemiczny

I stopnia

stacjonarne

Chemia i inżynieria materiałów
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Cyberbezpieczeństwo
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektromechatronika
Wydział Elektryczny

I stopnia

stacjonarne

Elektromobilność
Wydział Elektryczny

I stopnia

stacjonarne

Elektronika
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektryczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Mechaniczno-Energetyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka techniczna
Wydział Podstawowych Problemów Techniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

I stopnia

stacjonarne

Górnictwo i geologia
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu
Wydział Inżynierii Środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Architektury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyczne systemy automatyki
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka algorytmiczna
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka techniczna
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inteligentna elektronika
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Podstawowych Problemów Techniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria chemiczna i procesowa
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria elektroniczna i komputerowa
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria kwantowa
Wydział Podstawowych Problemów Techniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria systemów
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria zarządzania
Wydział Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lotnictwo i kosmonautyka
Wydział Mechaniczno-Energetyczny

I stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka stosowana
Wydział Matematyki

I stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn energetycznych
Wydział Mechaniczno-Energetyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mining and geology
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

II stopnia

stacjonarne

Odnawialne źródła energii
Wydział Mechaniczno-Energetyczny

I stopnia

stacjonarne

Optyka
Wydział Podstawowych Problemów Techniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Robotyka i automatyzacja procesów
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sztuczna inteligencja
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

II stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Teleinformatyka
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Telekomunikacja
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Transport
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zaufane systemy sztucznej inteligencji
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

II stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Komentarze (0)