Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pielęgnuje najlepsze tradycje, wypełnia misję kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych. Ponadto podejmuje działania na rzecz wykorzystania, przekształcania, ochrony zasobów przyrody i środowiska naturalnego oraz zapewnienia wysokiej jakości życia człowieka.

Kierunki realizowane we wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym zajmują czołowe pozycje w różnego rodzaju rankingach. Przekłada się to między innymi na fakt, iż na uczelnię aplikuje około ośmiu tysięcy kandydatów rocznie.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu prowadzi kształcenie w ramach pięciu wydziałów. Są to: Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Przyrodniczo- Technologiczny. Uczelnia oferuje naukę na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studiach podyplomowych. Studia pierwszego stopnia dzielą się na licencjackie i inżynierskie.

Uczelnia oferuje studentom możliwość kształcenia poza murami macierzystej uczelni. Służą temu takie programy jak: Erasmus+, CEEPUS, czy MostAR.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu charakteryzuje się dużą różnorodnością. Odnajdziemy w niej kierunki związane z rolnictwem, ochroną środowiska, czy też żywnością. Na liście proponowanych kierunków znajdują się między innymi: Zarządzanie jakością i analiza żywności, Architektura krajobrazu, Ogrodnictwo, Medycyna roślin, Budownictwo, czy Ekonomia. Ponadto, uczelnia oferuje Polsko- Chińskie studia z podwójnym dyplomowaniem na kierunkach: Animal Husbandry, Horticulture, Landscape Architetcture.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.05.2021 do 14.07.2021 od 01.08.2021 do 24.09.2021
Studia II stopnia od 01.08.2021 do 21.09.2021 od 01.08.2021 do 24.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.05.2021 do 14.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.08.2021 do 21.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.08.2021 do 24.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.08.2021 do 24.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - studia 2021

Kierunki studiów - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: znaleziono 28

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Agrobiznes

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Agroinżynieria

  I stopnia

  stacjonarne

 • Architektura krajobrazu

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo żywności

  I stopnia

  stacjonarne

 • Bioinformatyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biologia człowieka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia stosowana roślin

  I stopnia

  stacjonarne

 • Budownictwo

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ekonomia

  I stopnia

  stacjonarne

 • Geodezja i kartografia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Gospodarka przestrzenna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria bezpieczeństwa

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria i gospodarka wodna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria środowiska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Medycyna roślin

  I stopnia

  stacjonarne

 • Ochrona środowiska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Ogrodnictwo

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Rolnictwo

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Technologia i organizacja gastronomii

  I stopnia

  stacjonarne

 • Technologia żywności i żywienia człowieka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Weterynaria

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Zarządzanie jakością i analiza żywności

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Zootechnika

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Żywienie człowieka i dietetyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)