Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbędzie się w terminie od 1 maja do 30 września 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.upwr.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 maja 2022

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.upwr.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia we Wrocławiu

kierunki studiów we Wrocławiu

uczelnie i studia we Wrocławiu

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kierunki - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 20 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (25 kierunków) i drugiego (21 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (2 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UPWR mogą aplikować na 27 kierunków studiów stacjonarnych oraz 4 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kierunki 2022/2023

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu 2021/2022:
 • weterynaria: 1078 kandydatów
 • żywienie człowieka i dietetyka: 454 kandydatów
 • biotechnologia: 394 kandydatów
 • geodezja i kartografia: 355 kandydatów
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami: 297 kandydatów
 • architektura krajobrazu: 297 kandydatów
 • ekonomia: 290 kandydatów
 • zarządzanie i inżynieria produkcji: 270 kandydatów

 

Największa liczba osób na jedno miejsce - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2021/2022:

 • weterynaria 16,84 osób na jedno miejsce
 • żywienie człowieka i dietetyka 4,73 osób na jedno miejsce
 • geodezja i kartografia 4,44 osób na jedno miejsce
 • zootechnika 4,00 osób na jedno miejsce

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • agrobiznes
 • agroinżynieria
 • architektura krajobrazu
 • bioinformatyka
 • biologia
 • biologia człowieka
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • ekonomia
 • food technology
 • geodezja i kartografia
 • gospodarka przestrzenna
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • inżynieria środowiska
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • ogrodnictwo
 • rolnictwo
 • technologia i organizacja gastronomii
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • veterinary medicine
 • weterynaria
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie jakością i analiza żywności
 • zootechnika
 • żywienie człowieka i dietetyka

Dowiedz się więcej: rekrutacja.upwr.edu.pl

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pielęgnuje najlepsze tradycje, wypełnia misję kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych. Ponadto podejmuje działania na rzecz wykorzystania, przekształcania, ochrony zasobów przyrody i środowiska naturalnego oraz zapewnienia wysokiej jakości życia człowieka.

Kierunki realizowane we wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym zajmują czołowe pozycje w różnego rodzaju rankingach. Przekłada się to między innymi na fakt, iż na uczelnię aplikuje około ośmiu tysięcy kandydatów rocznie.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu prowadzi kształcenie w ramach pięciu wydziałów. Są to: Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Przyrodniczo- Technologiczny. Uczelnia oferuje naukę na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studiach podyplomowych. Studia pierwszego stopnia dzielą się na licencjackie i inżynierskie.

Uczelnia oferuje studentom możliwość kształcenia poza murami macierzystej uczelni. Służą temu takie programy jak: Erasmus+, CEEPUS, czy MostAR.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu charakteryzuje się dużą różnorodnością. Odnajdziemy w niej kierunki związane z rolnictwem, ochroną środowiska, czy też żywnością. Na liście proponowanych kierunków znajdują się między innymi: Zarządzanie jakością i analiza żywności, Architektura krajobrazu, Ogrodnictwo, Medycyna roślin, Budownictwo, czy Ekonomia. Ponadto, uczelnia oferuje Polsko- Chińskie studia z podwójnym dyplomowaniem na kierunkach: Animal Husbandry, Horticulture, Landscape Architetcture.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.05.2022 do 12.07.2022 od 05.08.2022 do 30.09.2022
Studia II stopnia od 05.08.2022 do 21.09.2022 od 05.08.2022 do 30.09.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.05.2022 do 12.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 05.08.2022 do 21.09.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 05.08.2022 do 30.09.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 05.08.2022 do 30.09.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: znaleziono 27

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Agrobiznes
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Agroinżynieria
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

I stopnia

stacjonarne

Architektura krajobrazu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bioinformatyka
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia człowieka
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

I stopnia

stacjonarne

Food technology
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

II stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i gospodarka wodna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ogrodnictwo
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rolnictwo
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia i organizacja gastronomii
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

I stopnia

stacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Veterinary medicine
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

jednolite

stacjonarne

Weterynaria
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

jednolite

stacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie jakością i analiza żywności
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zootechnika
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Żywienie człowieka i dietetyka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)