Uniwersytet Wrocławski - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Wrocławski - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Wrocławski - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z największych uczelni nie tylko Dolnego Śląska, ale i całego kraju, w której wiedzę zdobywa 23 tysiące studentów. Misją jest oczywiście kształcenie, ale również prowadzenie i promowanie badań, jak również tworzenie centrum życia naukowego, intelektualnego oraz kulturalnego.

Uniwersytet Wrocławski zajmuje się nie tylko realizowaniem procesów kształcenia dla studentów. Prowadzi również szkolenia i kursy dokształcające, a także zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dzieci oraz szereg wydarzeń popularyzujących naukę, takich jak wykłady otwarte, spotkania Studium Generale, warsztaty, czy pokazy naukowe.

Uniwersytet Wrocławski prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. W ofercie uczelni znajdują się także studia podyplomowe i doktoranckie. Za proces kształcenia odpowiada dziesięć wydziałów: Wydział Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Filologiczny, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych i Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska.

Uniwersytet Wrocławski współpracuje z wieloma cenionymi ośrodkami akademickimi. Dla studentów oznacza to możliwość nauki w wielu zakątkach świata i prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych, a dla doktorantów szansę wyjazdu w celach naukowych na uczelnie partnerskie.

Katalog dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego charakteryzuje się dużą różnorodnością. W ofercie znajdują się kierunki: studiów licencjackich – na przykład: Historia, Judaistyka, czy Politologia, studiów inżynierskich – Inżynieria geologiczna, Informatyka, Informatyka stosowana i systemy pomiarowe, studiów jednolitych magisterskich – Psychologia, Prawo, Pedagogika specjalna, studiów magisterskich – Administracja, Chemia i toksykologia sądowa, Etnologia i antropologia kulturowa, czy Zarządzanie bezpieczeństwem państwa.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2021 do 08.07.2021 od 01.06.2021 do 08.09.2021
Studia II stopnia od 01.06.2021 do 15.09.2021 od 01.06.2021 do 22.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 08.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 15.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 08.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 22.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski - studia 2021

Specjalności - Uniwersytet Wrocławski : znaleziono 210

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja europejska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja penitencjarna i służba kuratorska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja publiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja sektora publicznego

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja usług publicznych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Advanced synthesis in chemistry

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Amerykanistyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Analityk społeczny

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Analityka chemiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Analityka instrumentalna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Analityka środowiskowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Analiza danych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Analizy lokalne i regionalne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Animacja odtwórstwa historycznego

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Animacja społeczno-kulturalna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Applied geoscience

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Arabska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Archeologia powszechna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Archeologia w przestrzeni publicznej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Archiwistyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Badania i ewaluacja polityk publicznych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Badanie rynku

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo w systemach logistycznych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne ue

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biblijna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biblioteki publiczne i szkolne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bioinformatyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biologia człowieka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biologia eksperymentalna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biologia eksperymentalna i mikrobiologia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biologia molekularna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biologia środowiskowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia medyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia peptydów i białek

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Branding

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Business

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Central and east european studies; democracy and development in europe and caucasus; political communication; public administration; public policy

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Chemia fizyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia nieorganiczna i kataliza

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia ogólna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia organiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia – studia międzynarodowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Communication design (projektowanie komunikacji)

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Communication management

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Comparative politics; global security; media and politics; europe in the world

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Cyfrowe dziedzictwo kultury

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Digitalizacja i publikowanie zbiorów

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dokumentalistyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dokumentalistyka konserwatorska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Doradztwo podatkowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Doradztwo podatkowe i podatki

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dyplomacja lokalna i regionalna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dyplomacja publiczna i media

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dziennikarstwo audiowizualne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dziennikarstwo muzyczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dziennikarstwo prasowe i online

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dziennikarstwo specjalistyczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Edukacja dorosłych i marketing społeczny

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edytorstwo

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ekologia i różnorodność biologiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Ekologie kultury

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Ekonofizyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Ekonomia i społeczeństwo

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ekonomia innowacji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Empirical and theoretical linguistics

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Eu regional policy

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Europeizacja i regionalizacja

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Europejski samorząd terytorialny

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Filmoznawstwo

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne