Uniwersytet Wrocławski - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Wrocławski - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Wrocławski - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z największych uczelni nie tylko Dolnego Śląska, ale i całego kraju, w której wiedzę zdobywa 23 tysiące studentów. Misją jest oczywiście kształcenie, ale również prowadzenie i promowanie badań, jak również tworzenie centrum życia naukowego, intelektualnego oraz kulturalnego.

Uniwersytet Wrocławski zajmuje się nie tylko realizowaniem procesów kształcenia dla studentów. Prowadzi również szkolenia i kursy dokształcające, a także zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dzieci oraz szereg wydarzeń popularyzujących naukę, takich jak wykłady otwarte, spotkania Studium Generale, warsztaty, czy pokazy naukowe.

Uniwersytet Wrocławski prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. W ofercie uczelni znajdują się także studia podyplomowe i doktoranckie. Za proces kształcenia odpowiada dziesięć wydziałów: Wydział Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Filologiczny, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych i Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska.

Uniwersytet Wrocławski współpracuje z wieloma cenionymi ośrodkami akademickimi. Dla studentów oznacza to możliwość nauki w wielu zakątkach świata i prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych, a dla doktorantów szansę wyjazdu w celach naukowych na uczelnie partnerskie.

Katalog dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego charakteryzuje się dużą różnorodnością. W ofercie znajdują się kierunki: studiów licencjackich – na przykład: Historia, Judaistyka, czy Politologia, studiów inżynierskich – Inżynieria geologiczna, Informatyka, Informatyka stosowana i systemy pomiarowe, studiów jednolitych magisterskich – Psychologia, Prawo, Pedagogika specjalna, studiów magisterskich – Administracja, Chemia i toksykologia sądowa, Etnologia i antropologia kulturowa, czy Zarządzanie bezpieczeństwem państwa.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2021 do 08.07.2021 od 01.06.2021 do 08.09.2021
Studia II stopnia od 01.06.2021 do 15.09.2021 od 01.06.2021 do 22.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 08.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 15.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 08.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 22.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski - studia 2021

Studia podyplomowe - Uniwersytet Wrocławski : znaleziono 47

Grupa kierunku
 • Administracja publiczna

  studia podyplomowe

 • Angielski język specjalistyczny

  studia podyplomowe

 • Archeologia sądowa

  studia podyplomowe

 • Audyt wewnętrzny podmiotów leczniczych

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej – sytuacje zagrożenia

  studia podyplomowe

 • Compliance w praktyce kadry zarządzającej

  studia podyplomowe

 • Dziennikarstwo i public relations

  studia podyplomowe

 • Dźwięk i audiosfera

  studia podyplomowe

 • Egzekucja administracyjna

  studia podyplomowe

 • Informatyzacja administracji publicznej

  studia podyplomowe

 • Język czeski w administracji, turystyce i biznesie

  studia podyplomowe

 • Joga klasyczna

  studia podyplomowe

 • Komunikowanie i kreowanie wizerunku publicznego

  studia podyplomowe

 • Kryminalistyka

  studia podyplomowe

 • Kształcenie tłumaczy języka niemieckiego

  studia podyplomowe

 • Literatura dla dzieci i młodzieży: kultura – edukacja - nowe media

  studia podyplomowe

 • Logopedia ogólna i kliniczna

  studia podyplomowe

 • Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

  studia podyplomowe

 • Nauczanie matematyki

  studia podyplomowe

 • Nauki sądowe

  studia podyplomowe

 • Ochrona danych osobowych

  studia podyplomowe

 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

  studia podyplomowe

 • Podatki

  studia podyplomowe

 • Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji w sferze publicznej

  studia podyplomowe

 • Prawo geologiczne i górnicze

  studia podyplomowe

 • Prawo gospodarcze i handlowe

  studia podyplomowe

 • Prawo gospodarki nieruchomościami

  studia podyplomowe

 • Prawo gospodarki odpadami

  studia podyplomowe

 • Prawo inwestytycjne

  studia podyplomowe

 • Prawo karne wykonawcze

  studia podyplomowe

 • Prawo medyczne i bioetyki

  studia podyplomowe

 • Prawo ochrony środowiska

  studia podyplomowe

 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  studia podyplomowe

 • Prawo w biznesie

  studia podyplomowe

 • Prawo zamówień publicznych

  studia podyplomowe

 • Przekład (filologia angielska)

  studia podyplomowe

 • Psychodietetyka

  studia podyplomowe

 • Psychogerontologia

  studia podyplomowe

 • Psychologia zarządzania

  studia podyplomowe

 • Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami

  studia podyplomowe

 • Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie oświatą

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym "ekoznawca"

  studia podyplomowe

 • Zatrudnianie cudzoziemców

  studia podyplomowe

 • Zawód mediatora

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)