Uniwersytet Wrocławski - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Wrocławski - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się w terminie od 1 czerwca do 30 września 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.uni.wroc.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 czerwca 2022

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.uni.wroc.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie Wrocławskim znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia we Wrocławiu

kierunki studiów we Wrocławiu

uczelnie i studia we Wrocławiu

 

Uniwersytet Wrocławski kierunki - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet Wrocławski w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 80 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (72 kierunki) i drugiego (67 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (4 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UWR mogą aplikować na 85 kierunków studiów stacjonarnych oraz 27 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Wrocławski kierunki 2022/2023

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Wrocławski

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 jednymi z najchętniej wybieranych uczelni były uniwersytety, gdzie na jedno miejsce średnio przypadały 3,8 zgłoszenia. Jednym z najchętniej wybieranych uniwersytetów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie był Uniwersytet Wrocławski.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Wrocławski cieszył się ogromnym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów. Na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie w Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów IRK zanotowani 29239 rejestracji, oraz 17240 kandydatek i kandydatów.

Na studia stacjonarne I i II stopnia, a także jednolite magisterskie Uniwersytet Wrocławski przyjął 7020 studentów, a na niestacjonarne 2395.

 

Rekrutacja

Uniwersytet Wrocławski na rok akademicki 2021/2022 na studia I i II stopnia, a także jednolite magisterskie przyjął prawie 10 tysięcy studentów.

W ofercie kształcenia Uniwersytetu Wrocławskiego znajduje się 87 kierunków studiów na studiach I stopnia oraz ponad 50 na studiach II stopnia, na których kształcenie odbywa się w języku polskim, a także w języku angielskim. A dodatkowo uczelnia oferuje ponad 250 specjalności i specjalizacji.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć takie kierunki, jak m.in. psychologia (3280), prawo (1978), komunikacja wizerunkowa (1520), ekonomia (1284), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (1139), anglistyka (1127), informatyka (781), genetyka i biologia eksperymentalna (667).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: psychologia (32,80), koreanistyka (31,75), komunikacja wizerunkowa (19), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (14,24), anglistyka (14,09).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 2021/2022
 • Psychologia: 3280 kandydatów
 • Prawo: 1987 kandydatów
 • komunikacja wizerunkowa: 1520 kandydatów
 • ekonomia: 1284 kandydatów
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 1139 kandydatów
 • anglistyka: 1127 kandydatów
 • informatyka: 781 kandydatów
 • genetyka i biologia eksperymentalna: 667 kandydatów

 

Największa liczba osób na jedno miejsce - Uniwersytet Wrocławski 2021/2022:

 • psychologia 32,80 osób na jedno miejsce
 • koreanistyka 31,75 osób na jedno miejsce
 • komunikacja wizerunkowa 19 osób na jedno miejsce
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna 14,24 osób na jedno miejsce
 • anglistyka 14,09 osób na jedno miejsce

 

 

Uniwersytet Wrocławski kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • administracja
 • administration in international organizations
 • anglistyka
 • antropologia literatury, teatru i filmu
 • archeologia
 • astronomia
 • bachelor of business and administration
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • bezpieczeństwo narodowe
 • biologia
 • biologia człowieka
 • biotechnologia
 • biotechnology
 • chemia
 • chemia i toksykologia sądowa
 • chemia medyczna
 • chemistry
 • criminal justice
 • data science
 • dyplomacja europejska
 • dziedzictwo kultury materialnej
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • east european jewish studies
 • ekonomia
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • european cultures
 • europeistyka
 • filologia chorwacka z językiem serbskim
 • filologia czeska
 • filologia francuska
 • filologia germańska
 • filologia hiszpańska
 • filologia indyjska
 • filologia klasyczna
 • filologia polska
 • filologia rosyjska
 • filologia ukraińska
 • filozofia
 • fizyka
 • genetyka i biologia eksperymentalna
 • geografia
 • geologia
 • global communication
 • gospodarka przestrzenna
 • historia
 • historia cywilizacji śródziemnomorskich
 • historia sztuki
 • historia w przestrzeni publicznej
 • indywidualne studia informatyczno-matematyczne
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • informatyka
 • informatyka stosowana i systemy pomiarowe
 • interdyscyplinarne studia europejskie
 • inżynieria geologiczna
 • italianistyka
 • judaistyka
 • komunikacja wizerunkowa
 • konsulting prawny i gospodarczy
 • koreanistyka
 • kryminologia
 • kryminologia prawnicza
 • kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
 • kulturoznawstwo
 • ll.m. international and european law
 • matematyka
 • medical biotechnology
 • mikrobiologia
 • militarioznawstwo
 • muzykologia
 • niderlandystyka
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • politologia
 • praca socjalna
 • prawo
 • psychologia
 • publikowanie cyfrowe i sieciowe
 • sinologia
 • socjologia
 • socjologia ekonomiczna
 • socjologia grup dyspozycyjnych
 • stosunki międzynarodowe
 • studia romanistyczne
 • studia śródziemnomorskie
 • turystyka
 • zarządzanie bezpieczeństwem państwa
 • zarządzanie migracjami
 • zarządzanie projektami społecznymi
 • zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uni.wroc.pl

 

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z największych uczelni nie tylko Dolnego Śląska, ale i całego kraju, w której wiedzę zdobywa 23 tysiące studentów. Misją jest oczywiście kształcenie, ale również prowadzenie i promowanie badań, jak również tworzenie centrum życia naukowego, intelektualnego oraz kulturalnego.

Uniwersytet Wrocławski zajmuje się nie tylko realizowaniem procesów kształcenia dla studentów. Prowadzi również szkolenia i kursy dokształcające, a także zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dzieci oraz szereg wydarzeń popularyzujących naukę, takich jak wykłady otwarte, spotkania Studium Generale, warsztaty, czy pokazy naukowe.

Uniwersytet Wrocławski prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. W ofercie uczelni znajdują się także studia podyplomowe i doktoranckie. Za proces kształcenia odpowiada dziesięć wydziałów: Wydział Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Filologiczny, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych i Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska.

Uniwersytet Wrocławski współpracuje z wieloma cenionymi ośrodkami akademickimi. Dla studentów oznacza to możliwość nauki w wielu zakątkach świata i prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych, a dla doktorantów szansę wyjazdu w celach naukowych na uczelnie partnerskie.

Katalog dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego charakteryzuje się dużą różnorodnością. W ofercie znajdują się kierunki: studiów licencjackich – na przykład: Historia, Judaistyka, czy Politologia, studiów inżynierskich – Inżynieria geologiczna, Informatyka, Informatyka stosowana i systemy pomiarowe, studiów jednolitych magisterskich – Psychologia, Prawo, Pedagogika specjalna, studiów magisterskich – Administracja, Chemia i toksykologia sądowa, Etnologia i antropologia kulturowa, czy Zarządzanie bezpieczeństwem państwa.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2022
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Aktualności rekrutacyjne

Uniwersytet Wrocławski - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Wrocławski : znaleziono 91

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administration in international organizations
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

II stopnia

stacjonarne

Anglistyka
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Antropologia literatury, teatru i filmu
Wydział Filologiczny UWr

II stopnia

stacjonarne

Archeologia
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Astronomia
Wydział Fizyki i Astronomii UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bachelor of business and administration
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Wydział Nauk Społecznych UWr

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Wydział Nauk Biologicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia człowieka
Wydział Nauk Biologicznych UWr

I stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biotechnologii UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnology
Wydział Biotechnologii UWr

I stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Chemii UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia i toksykologia sądowa
Wydział Chemii UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia medyczna
Wydział Chemii UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemistry
Wydział Chemii UWr

I stopnia

stacjonarne

Criminal justice
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

I stopnia

stacjonarne

Data science
Wydział Matematyki i Informatyki UWr

II stopnia

stacjonarne

Dyplomacja europejska
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

I stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

East european jewish studies
Wydział Filologiczny UWr

II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Etnologia i antropologia kulturowa
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

European cultures
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

I stopnia

stacjonarne

Europeistyka
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia chorwacka z językiem serbskim
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia czeska
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia francuska
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia germańska
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia hiszpańska
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia indyjska
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia klasyczna
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia rosyjska
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia ukraińska
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka
Wydział Fizyki i Astronomii UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Genetyka i biologia eksperymentalna
Wydział Nauk Biologicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geografia
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geologia
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Global communication
Wydział Nauk Społecznych UWr

II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Historia sztuki
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia w przestrzeni publicznej
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

II stopnia

stacjonarne

Indywidualne studia informatyczno-matematyczne
Wydział Matematyki i Informatyki UWr

I stopnia

stacjonarne

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyki i Informatyki UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka stosowana i systemy pomiarowe
Wydział Fizyki i Astronomii UWr

I stopnia

stacjonarne

Interdyscyplinarne studia europejskie
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria geologiczna
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Italianistyka
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia

stacjonarne

Judaistyka
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Komunikacja wizerunkowa
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Konsulting prawny i gospodarczy
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

II stopnia

niestacjonarne

Koreanistyka
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia

stacjonarne

Kryminologia
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

I stopnia

niestacjonarne

Kryminologia prawnicza
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

II stopnia

niestacjonarne

Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ll.m. international and european law
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki i Informatyki UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Medical biotechnology
Wydział Biotechnologii UWr

II stopnia

stacjonarne

Mikrobiologia
Wydział Nauk Biologicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Militarioznawstwo
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

I stopnia

stacjonarne

Muzykologia
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Niderlandystyka
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Nauk Biologicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Politologia
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Prawo
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Publikowanie cyfrowe i sieciowe
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Sinologia
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia ekonomiczna
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia grup dyspozycyjnych
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Studia romanistyczne
Wydział Filologiczny UWr

II stopnia

stacjonarne

Studia śródziemnomorskie
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia

stacjonarne

Turystyka
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Wydział Nauk Społecznych UWr

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie migracjami
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie projektami społecznymi
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
Wydział Nauk Biologicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)