Dolnośląska Szkoła Wyższa - rekrutacja na studia 2021/2022

Dolnośląska Szkoła Wyższa - rekrutacja na studia 2021/2022

Dolnośląska Szkoła Wyższa - rekrutacja na studia 2021/2022

Dolnośląska Szkoła Wyższa to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie nie tylko Wrocławia, ale całego Dolnego Śląska. Uczelnia, kształcąca każdego roku ponad trzy tysiące studentów, stawia sobie za cel nie tylko przekazywanie wiedzy, ale w szczególności tworzenie miejsca otwartego, umożliwiającego realizowanie pasji naukowych.

Kadra Dolnośląskiej Szkoły Wyższej to prawie 200 nauczycieli akademickich i pracowników naukowo- dydaktycznych, aktywnie uczestniczących w życiu uczelni, biorących udział w badaniach naukowych oraz współpracujących ze światem biznesu, a także innymi ośrodkami edukacyjnymi.

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. Ponadto, posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach pedagogika oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach, jak również stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika.

Oferta dydaktyczna Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu to kierunki prowadzone na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, jednolitych magisterskich, magisterskich połączonych z podyplomowymi. Przestrzeń kształcenia jest bardzo bogata, bowiem DSW jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych oferuje nowoczesne kształcenie w tak wielu dyscyplinach, do których należą: pedagogika, psychologia, nauka o komunikacji społecznej i mediach, informatyka, nauka o bezpieczeństwie, nauka o polityce i administracji, nauka o zarządzaniu i jakości.

Oznacza to, że kandydaci otrzymują szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości; od Administracji, przez Geodezję i kartografię, po Psychologię w biznesie. Dodatkowo, znaczna część oferowanych kierunków kształcenia posiada liczne specjalności, dzięki czemu studenci mogą dostosować profil nauczania do zainteresowań.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 29.03.2021 do 15.10.2021 od 29.03.2021 do 15.10.2021
Studia II stopnia od 29.03.2021 do 15.10.2021 od 29.03.2021 do 15.10.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 29.03.2021 do 15.10.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 29.03.2021 do 15.10.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 29.03.2021 do 15.10.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 29.03.2021 do 15.10.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa - studia 2021

Kierunki studiów - Dolnośląska Szkoła Wyższa: znaleziono 17

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Administracja

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo narodowe

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dietetyka z promocją zdrowia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geodezja i kartografia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Human resources i coaching

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Informatyka

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kosmetologia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Media design i marketing wizerunkowy

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Media kreatywne: projektowanie gier i animacji

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika specjalna

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Praca socjalna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Komentarze (0)