Dolnośląska Szkoła Wyższa - rekrutacja na studia 2021/2022

Dolnośląska Szkoła Wyższa - rekrutacja na studia 2021/2022

Dolnośląska Szkoła Wyższa - rekrutacja na studia 2021/2022

Dolnośląska Szkoła Wyższa to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie nie tylko Wrocławia, ale całego Dolnego Śląska. Uczelnia, kształcąca każdego roku ponad trzy tysiące studentów, stawia sobie za cel nie tylko przekazywanie wiedzy, ale w szczególności tworzenie miejsca otwartego, umożliwiającego realizowanie pasji naukowych.

Kadra Dolnośląskiej Szkoły Wyższej to prawie 200 nauczycieli akademickich i pracowników naukowo- dydaktycznych, aktywnie uczestniczących w życiu uczelni, biorących udział w badaniach naukowych oraz współpracujących ze światem biznesu, a także innymi ośrodkami edukacyjnymi.

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. Ponadto, posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach pedagogika oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach, jak również stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika.

Oferta dydaktyczna Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu to kierunki prowadzone na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, jednolitych magisterskich, magisterskich połączonych z podyplomowymi. Przestrzeń kształcenia jest bardzo bogata, bowiem DSW jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych oferuje nowoczesne kształcenie w tak wielu dyscyplinach, do których należą: pedagogika, psychologia, nauka o komunikacji społecznej i mediach, informatyka, nauka o bezpieczeństwie, nauka o polityce i administracji, nauka o zarządzaniu i jakości.

Oznacza to, że kandydaci otrzymują szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości; od Administracji, przez Geodezję i kartografię, po Psychologię w biznesie. Dodatkowo, znaczna część oferowanych kierunków kształcenia posiada liczne specjalności, dzięki czemu studenci mogą dostosować profil nauczania do zainteresowań.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 29.03.2021 do 15.10.2021 od 29.03.2021 do 15.10.2021
Studia II stopnia od 29.03.2021 do 15.10.2021 od 29.03.2021 do 15.10.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 29.03.2021 do 15.10.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 29.03.2021 do 15.10.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 29.03.2021 do 15.10.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 29.03.2021 do 15.10.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa - studia 2021

Specjalności - Dolnośląska Szkoła Wyższa: znaleziono 105

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • 3d animation & visual effects

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja i finanse samorządowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja publiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja samorządowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja usług społecznych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja w biznesie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administracja w ochronie zdrowia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Administrator procesów hr

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Analityka społeczno-gospodarcza

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Animacja 3d i efekty specjalne dla filmu i gier

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Animacja 3d i efekty specjalne do filmu i gier

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Asystent rodziny i doradca socjalny

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo państwa

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo przedsiębiorstw i instytucji

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Big data, digital marketing and trendwatching

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Branding i zarządzanie marką

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Child, adolescent and family psychology

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Coach i doradca

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Cultural animation and museum studies

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Culture and education

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dietetyka w sporcie i rekreacji

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dietetyka wieku dojrzałego

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dietetyka wieku dziecięcego

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Doradca edukacji zdalnej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dziennikarstwo mody i stylu

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dziennikarstwo motoryzacyjne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dziennikarstwo sportowe i motoryzacyjne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dziennikarz i menedżer w sporcie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • E-administracja

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • E-commerce-developer

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią autyzmu

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edukacja małego dziecka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Game design

  specjalność

  II stopnia, I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geodezja gospodarcza

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geoinformatyka

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Hr business partner

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Hr manager

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Influencer w mediach

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inteligentne systemy informatyczne w obszarze zdrowia

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynier aplikacji i systemów mobilnych

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • It team leader

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kierowanie działaniami ratowniczymi

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Komunikacja wizerunkowa i reklama

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kryminologia z elementami kryminalistyki

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Learning & development manager

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logopedia

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Manager działań artystycznych i arteterapia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Marketing internetowy i media mobilne

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Media audiowizualne i wideomarketing

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Media i marketing w branży motoryzacyjnej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Mediacje i negocjacje

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Menedżer bhp

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Modelowanie sylwetki z elementami suplementacji

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Obrona terytorialna i ochrona ludzkości

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ochrona danych osobowych i informacji w administracji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Odnowa biologiczna i wellnes

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Organizator pomocy społecznej- studia dualne specjalność projektowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagog szkolny i doradca zawodowy

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika lecznicza (terapeutyczna)

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i elementy socjoterapii

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika resocjalizacyjna

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pr i rzecznik prasowy

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Praca socjalna w środowisku wielokulturowym z rozszerzonym językiem obcym

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Praca socjalna z rodziną

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Prewencja zagrożeń bezpieczeństwa

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Programowanie gier komputerowych

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Projektant user experience

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Projektowanie i organizacja wczesnej edukacji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Projektowanie systemów informatycznych i analiza danych

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Promocja rynku health & fashion

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychodietetyka i doradztwo zdrowego stylu życia

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia kliniczna

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia kliniczna i zdrowia

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia sądowa

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia społeczno-wychowawcza

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia zarządzania i biznesu

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia zarządzania w organizacji

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia zarządzania zmianą

  specjalność

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Public relations

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne