Dolnośląska Szkoła Wyższa - rekrutacja na studia 2021/2022

Dolnośląska Szkoła Wyższa - rekrutacja na studia 2021/2022

Dolnośląska Szkoła Wyższa - rekrutacja na studia 2021/2022

Dolnośląska Szkoła Wyższa to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie nie tylko Wrocławia, ale całego Dolnego Śląska. Uczelnia, kształcąca każdego roku ponad trzy tysiące studentów, stawia sobie za cel nie tylko przekazywanie wiedzy, ale w szczególności tworzenie miejsca otwartego, umożliwiającego realizowanie pasji naukowych.

Kadra Dolnośląskiej Szkoły Wyższej to prawie 200 nauczycieli akademickich i pracowników naukowo- dydaktycznych, aktywnie uczestniczących w życiu uczelni, biorących udział w badaniach naukowych oraz współpracujących ze światem biznesu, a także innymi ośrodkami edukacyjnymi.

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. Ponadto, posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach pedagogika oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach, jak również stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika.

Oferta dydaktyczna Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu to kierunki prowadzone na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, jednolitych magisterskich, magisterskich połączonych z podyplomowymi. Przestrzeń kształcenia jest bardzo bogata, bowiem DSW jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych oferuje nowoczesne kształcenie w tak wielu dyscyplinach, do których należą: pedagogika, psychologia, nauka o komunikacji społecznej i mediach, informatyka, nauka o bezpieczeństwie, nauka o polityce i administracji, nauka o zarządzaniu i jakości.

Oznacza to, że kandydaci otrzymują szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości; od Administracji, przez Geodezję i kartografię, po Psychologię w biznesie. Dodatkowo, znaczna część oferowanych kierunków kształcenia posiada liczne specjalności, dzięki czemu studenci mogą dostosować profil nauczania do zainteresowań.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 29.03.2021 do 15.10.2021 od 29.03.2021 do 15.10.2021
Studia II stopnia od 29.03.2021 do 15.10.2021 od 29.03.2021 do 15.10.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 29.03.2021 do 15.10.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 29.03.2021 do 15.10.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 29.03.2021 do 15.10.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 29.03.2021 do 15.10.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa - studia 2021

Studia podyplomowe - Dolnośląska Szkoła Wyższa: znaleziono 77

Grupa kierunku
 • Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja

  studia podyplomowe

 • Agile menager

  studia podyplomowe

 • Akademia lean lidera

  studia podyplomowe

 • Akademia menedżera

  studia podyplomowe

 • Akademia trenera horse assisted education

  studia podyplomowe

 • Akademia trenera online

  studia podyplomowe

 • Akademia zarządzania sprzedażą zdalną

  studia podyplomowe

 • Architekt rozwiązań it w chmurach obliczeniowych

  studia podyplomowe

 • Arteterapia

  studia podyplomowe

 • Audytor zewnętrzny

  studia podyplomowe

 • Bhp

  studia podyplomowe

 • Coaching w biznesie

  studia podyplomowe

 • Data science - analiza danych

  studia podyplomowe

 • Dialog motywujący

  studia podyplomowe

 • Dietetyka i poradnictwo żywieniowe

  studia podyplomowe

 • Dietetyka i suplementacja

  studia podyplomowe

 • Digital marketing i psychologia reklamy

  studia podyplomowe

 • Dogoterapia

  studia podyplomowe

 • E-commerce

  studia podyplomowe

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  studia podyplomowe

 • Edukacja i terapia dziecka ze spektrum autyzmu

  studia podyplomowe

 • Edukacja zdalna w erze cyfrowej

  studia podyplomowe

 • Employer branding

  studia podyplomowe

 • Full stack developer

  studia podyplomowe

 • Headhunter

  studia podyplomowe

 • Hr business partner

  studia podyplomowe

 • Hr manager

  studia podyplomowe

 • Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli

  studia podyplomowe

 • Integracja sensoryczna

  studia podyplomowe

 • Integracja sensoryczna i psychomotoryka

  studia podyplomowe

 • Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

  studia podyplomowe

 • Kosmetologia

  studia podyplomowe

 • Kryminalistyka

  studia podyplomowe

 • Logopedia dla nauczycieli

  studia podyplomowe

 • Manager bhp

  studia podyplomowe

 • Marketing kultury

  studia podyplomowe

 • Marketing postpandemii

  studia podyplomowe

 • Menadżer ds. eksportu

  studia podyplomowe

 • Menedżer csr

  studia podyplomowe

 • Negocjacje i mediacje sądowe i pozasądowe

  studia podyplomowe

 • Neurobiznes

  studia podyplomowe

 • Ochrona danych osobowych

  studia podyplomowe

 • Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie

  studia podyplomowe

 • Organizacja i zarządzanie oświatą

  studia podyplomowe

 • Organizacja pracy zdalnej w przedsiębiorstwie

  studia podyplomowe

 • Pedagogika korekcyjno-kompesacyjna - studia kwalifikacyjne

  studia podyplomowe

 • Planowanie produkcji – nowoczesne narzędzia: sap, simatic it preactor aps

  studia podyplomowe

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  studia podyplomowe

 • Praktyczna psychologia społeczna

  studia podyplomowe

 • Prawo nowych technologii w biznesie

  studia podyplomowe

 • Projektant ux - user experience design

  studia podyplomowe

 • Projektowanie sieci informatycznych

  studia podyplomowe

 • Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli

  studia podyplomowe

 • Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

  studia podyplomowe

 • Psychodietetyka

  studia podyplomowe

 • Psychologia reklamy i komunikacji

  studia podyplomowe

 • Psychologia transportu

  studia podyplomowe

 • Psychologia wizerunku

  studia podyplomowe

 • Psychologia zarządzania

  studia podyplomowe

 • Psychotraumatologia

  studia podyplomowe

 • Resocjalizacja

  studia podyplomowe

 • Seksuologia

  studia podyplomowe

 • Six sigma

  studia podyplomowe

 • Socjoterapia ( z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych)

  studia podyplomowe

 • Surdopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową

  studia podyplomowe

 • Tester oprogramowania

  studia podyplomowe

 • Tyflopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową

  studia podyplomowe

 • Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

  studia podyplomowe

 • Wycena nieruchomości

  studia podyplomowe

 • Zamówienia publiczne

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie jakością

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie nieruchomościami

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie sytuacją kryzysową w ochronie zdrowia

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie w logistyce

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Komentarze (0)