Dolnośląska Szkoła Wyższa - rekrutacja na studia 2023/2024

Dolnośląska Szkoła Wyższa - rekrutacja na studia 2023/2024

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 20 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (14 kierunków) i drugiego (10 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (3 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na DSW mogą aplikować na 21 kierunków studiów stacjonarnych oraz 21 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • dietetyka i promocja zdrowia
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • finanse i rachunkowość
 • geodezja i kartografia
 • human resources i coaching
 • informatyka
 • kosmetologia
 • media design i marketing wizerunkowy
 • media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne
 • media kreatywne: projektowanie gier i animacji
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • praca socjalna
 • psychologia
 • psychologia w biznesie
 • resocjalizacja
 • zarządzanie

Dowiedz się więcej: dsw.edu.pl

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie nie tylko Wrocławia, ale całego Dolnego Śląska. Uczelnia, kształcąca każdego roku ponad trzy tysiące studentów, stawia sobie za cel nie tylko przekazywanie wiedzy, ale w szczególności tworzenie miejsca otwartego, umożliwiającego realizowanie pasji naukowych.

Kadra Dolnośląskiej Szkoły Wyższej to prawie 200 nauczycieli akademickich i pracowników naukowo- dydaktycznych, aktywnie uczestniczących w życiu uczelni, biorących udział w badaniach naukowych oraz współpracujących ze światem biznesu, a także innymi ośrodkami edukacyjnymi.

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. Ponadto, posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach pedagogika oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach, jak również stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika.

Oferta dydaktyczna Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu to kierunki prowadzone na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, jednolitych magisterskich, magisterskich połączonych z podyplomowymi. Przestrzeń kształcenia jest bardzo bogata, bowiem DSW jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych oferuje nowoczesne kształcenie w tak wielu dyscyplinach, do których należą: pedagogika, psychologia, nauka o komunikacji społecznej i mediach, informatyka, nauka o bezpieczeństwie, nauka o polityce i administracji, nauka o zarządzaniu i jakości.

Oznacza to, że kandydaci otrzymują szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości; od Administracji, przez Geodezję i kartografię, po Psychologię w biznesie. Dodatkowo, znaczna część oferowanych kierunków kształcenia posiada liczne specjalności, dzięki czemu studenci mogą dostosować profil nauczania do zainteresowań.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa - studia 2023

Kierunki studiów - Dolnośląska Szkoła Wyższa: znaleziono 21

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dietetyka i promocja zdrowia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geodezja i kartografia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Human resources i coaching

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kosmetologia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Media design i marketing wizerunkowy

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Media kreatywne: projektowanie gier i animacji

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

II stopnia, jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia w biznesie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Resocjalizacja

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Komentarze (0)