Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 25 marca 2024 r. do 16 października 2024 r.

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na prawie 20 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (16 kierunków) i drugiego (10 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (3 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na Uniwerystecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu mogą aplikować na 23 kierunki studiów stacjonarnych oraz 23 kierunki studiów niestacjonarnych.

 

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • dietetyka i promocja zdrowia
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • finanse i rachunkowość
 • geodezja i kartografia
 • human resources i coaching
 • informatyka
 • komunikacja wizerunkowa
 • kosmetologia
 • logistyka
 • marketing i sprzedaż
 • media design i marketing wizerunkowy
 • media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne
 • media kreatywne: projektowanie gier i animacji
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • psychologia
 • psychologia w biznesie
 • resocjalizacja
 • zarządzanie

Dowiedz się więcej: dsw.edu.pl

 

Uniwerystet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Uniwerystet Dolnośląski DSW to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie nie tylko Wrocławia, ale całego Dolnego Śląska. Uczelnia, kształcąca każdego roku ponad trzy tysiące studentów, stawia sobie za cel nie tylko przekazywanie wiedzy, ale w szczególności tworzenie miejsca otwartego, umożliwiającego realizowanie pasji naukowych.

Kadra Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu to prawie 200 nauczycieli akademickich i pracowników naukowo- dydaktycznych, aktywnie uczestniczących w życiu uczelni, biorących udział w badaniach naukowych oraz współpracujących ze światem biznesu, a także innymi ośrodkami edukacyjnymi.

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. Ponadto, posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach pedagogika oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach, jak również stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu to kierunki prowadzone na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, jednolitych magisterskich, magisterskich połączonych z podyplomowymi. Przestrzeń kształcenia jest bardzo bogata, bowiem Uniwersytet Dolnośląski DSW jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych oferuje nowoczesne kształcenie w tak wielu dyscyplinach, do których należą: pedagogika, psychologia, nauka o komunikacji społecznej i mediach, informatyka, nauka o bezpieczeństwie, nauka o polityce i administracji, nauka o zarządzaniu i jakości.

Oznacza to, że kandydaci otrzymują szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości; od Administracji, przez Geodezję i kartografię, po Psychologię w biznesie. Dodatkowo, znaczna część oferowanych kierunków kształcenia posiada liczne specjalności, dzięki czemu studenci mogą dostosować profil nauczania do zainteresowań.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 25.03.2024 do 16.10.2024 od 25.03.2024 do 16.10.2024
Studia II stopnia od 25.03.2024 do 16.10.2024 od 25.03.2024 do 16.10.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 25.03.2024 do 16.10.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 25.03.2024 do 16.10.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 25.03.2024 do 16.10.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 25.03.2024 do 16.10.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu: znaleziono 23

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dietetyka i promocja zdrowia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geodezja i kartografia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Human resources i coaching

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Komunikacja wizerunkowa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kosmetologia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Marketing i sprzedaż

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Media design i marketing wizerunkowy

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Media kreatywne: projektowanie gier i animacji

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia w biznesie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Resocjalizacja

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Komentarze (0)