Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku - rekrutacja na studia 2022/2023

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku - rekrutacja na studia 2022/2023

Kandydaci na studia mogą dokonać elektronicznej rejestracji od 9 maja do 13 czerwca 2022. Z kolei egazaminy na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2022/2023 w Akademii Muzycznej w Gdańsku odbędą się w terminie od 20 do 28 czerwca 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na www.amuz.gda.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura od 9 maja do 13 czerwca 2022

Egazmin wstępny

od 20 do 28 czerwca 2022

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

do 5 lipca 2022

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.amuz.gda.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Akademii Muzycznej w Gdańsku znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

uczelnie i studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

 

 

Akademia Muzyczna w Gdańsku kierunki - rekrutacja 2022/2023

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na 6 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (6 kierunków) i drugiego (6 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AMUZ mogą aplikować na 6 kierunków studiów stacjonarnych oraz 1 kierunek studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Muzyczna w Gdańsku kierunki 2022/2023

 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

  • dyrygentura
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • instrumentalistyka
  • jazz i muzyka estradowa
  • kompozycja i teoria muzyki
  • wokalistyka

Dowiedz się więcej: amuz.gda.pl

 

Akademia Muzyczna w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku jest uczelnią, której najważniejszym zadaniem jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych artystów muzyków: instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów, dyrygentów, czy nauczycieli.

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku realizuje kształcenie skoncentrowane w czterech wydziałach. Są to: Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, Wydział Instrumentalny, Wydział Wokalno- Aktorski, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu.

Uczelnia prowadzi naukę w ramach studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, a także studiów podyplomowych i szkoły doktorskiej. Studenci część obowiązującego programu mogą zrealizować w wybranej partnerskiej uczelni, na fundamencie uczestnictwa Akademii w popularnym programie Erasmus+.

Oferta edukacyjna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki charakteryzuje się sporą różnorodnością. Kształcenie można podjąć na kierunkach od Dyrygentury symfoniczno- operowej, przez Śpiew solowy, po Jazz i muzykę estradową. Prowadzone kierunki dzielą się na specjalności, wśród których najliczniej reprezentowana jest Instrumentalistyka, dzieląca się na takie specjalizacje jak: fortepian, organy, klawesyn, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet, klarnet basowy, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, tuba, perkusja.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 09.05.2022 do 13.06.2022
Studia II stopnia od 09.05.2022 do 13.06.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 09.05.2022 do 13.06.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 09.05.2022 do 13.06.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku - studia 2022

Kierunki studiów - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku : znaleziono 6

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Dyrygentura
Wydział I: Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział IV: Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Instrumentalistyka
Wydział II: Instrumentalny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Jazz i muzyka estradowa
Wydział IV: Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kompozycja i teoria muzyki
Wydział I: Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wokalistyka
Wydział III: Wokalno-Aktorski

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Komentarze (0)