Gdański Uniwersytet Medyczny - rekrutacja na studia 2021/2022

Gdański Uniwersytet Medyczny - rekrutacja na studia 2021/2022

Gdański Uniwersytet Medyczny - rekrutacja na studia 2021/2022

Gdański Uniwersytet Medyczny to nowoczesna i wiodąca uczelnia, której historia nawiązuje do wielowiekowych tradycji uprawiania w tym mieście medycyny przez chirurgów zrzeszonych w działającym od 1454 roku Cechu Chirurgów oraz nauczania i badań medyczno- przyrodniczych, zwłaszcza w założonym w 1558 roku Gdańskim Gimnazjum Akademickim.

Najistotniejszym zadaniem Uniwersytetu jest oczywiście prowadzenie kształcenia, ale uczelnia stawia sobie za cel również prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych, a także upowszechnianie osiągnięć nauki.

Gdański Uniwersytet Medyczny kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest ponad 900 studentów zagranicznych co stanowi około 15 procent wszystkich studentów uczelni. Poza tym, każdego roku studia w GUM podejmuje około 180 młodych ludzi z zagranicy, co sprawia że jest to najbardziej umiędzynarodowiona uczelnia Pomorza.

Uczelnia oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe i naukę w ramach szkoły doktorskiej.

Poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko odbywane zajęcia, lecz także uczestnictwo w różnego rodzaju organizacjach studenckich, a także uczestnictwo w programach mobilności i wymiany studenckiej – Erasmus+ oraz MOSTUM.

Gdański Uniwersytet Medyczny składa się z czterech wydziałów. Są to: Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii. Oferta edukacyjna jest szeroka i różnorodna i składa się między innymi z takich kierunków jak: Analityka medyczna, Psychologia zdrowia, Kierunek lekarski, Farmacja, Kierunek lekarsko- dentystyczny, czy Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny. Niektóre kierunki prowadzone są także w języku angielskim.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2021 do 15.07.2021 od 01.06.2021 do 05.08.2021
Studia II stopnia od 01.06.2021 do 15.07.2021 od 01.06.2021 do 15.07.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 15.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 15.07.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 05.08.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 15.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny - studia 2021

Studia podyplomowe - Gdański Uniwersytet Medyczny: znaleziono 8

Grupa kierunku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Gdański Uniwersytet Medyczny

Komentarze (0)