Politechnika Gdańska - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Gdańska - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Gdańska - rekrutacja na studia 2021/2022

Politechnika Gdańska została powołana do życia w 1899 roku decyzją cesarza Wilhelma II. Pięć lat później ukończono wznoszenie budynków pod kierunkiem architekta Alberta Carstena, późniejszego profesora uczelni. Dzisiaj Politechnika Gdańska jest nowoczesną i jedną z najchętniej wybieranych uczelni, która zajmuje się nie tylko kształceniem studentów, lecz również prowadzeniem działalności naukowej, świadczeniem usług badawczych, czy upowszechnianiem osiągnięć nauki.

Na Politechnice Gdańskiej studiuje około 15 tysięcy studentów, którzy kształcą się na 8 wydziałach i w 12 dyscyplinach naukowych. Uczelnia oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studiach podyplomowych i doktoranckich.

Studenci mogą uczestniczyć w bogatym życiu studenckim, gdyż na Politechnice Gdańskiej działa wiele organizacji oraz kół naukowych. Ponadto, studenci mają możliwość uczestnictwa w programach mobilności i wymiany studenckiej.

Oferta dydaktyczna Politechniki Gdańskiej wyróżnia się dużą różnorodnością. Można w niej odnaleźć kierunki realizowane w ramach studiów inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich, niektóre na dodatek w podziale na tryb stacjonarny i niestacjonarny. Katalog edukacyjny zawiera w sobie kierunki od A do Z, a zatem widnieją w nim między innymi Analityka gospodarcza, Gospodarka przestrzenna, Nanotechnologia, Oceanotechnika, Zarządzanie inżynierskie, Zielone technologie.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 11.05.2021 do 07.07.2021 od 11.05.2021 do 14.07.2021
Studia II stopnia od 05.07.2021 do 14.07.2021 od 05.07.2021 do 14.07.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 11.05.2021 do 07.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 05.07.2021 do 14.07.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 11.05.2021 do 14.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 05.07.2021 do 14.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska - studia 2021

Studia podyplomowe - Politechnika Gdańska: znaleziono 56

Grupa kierunku
 • Agile management – zarządzanie zwinne

  studia podyplomowe

 • Agile, devops and lean it in vuca world

  studia podyplomowe

 • Analiza procesów biznesowych w projektach it

  studia podyplomowe

 • Aplikacje i usługi internetowe

  studia podyplomowe

 • Architektura i budownictwo proekologiczne

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  studia podyplomowe

 • Doradztwo podatkowe i podatki

  studia podyplomowe

 • Fizyka dla nauczycieli

  studia podyplomowe

 • Inżynieria danych - data science

  studia podyplomowe

 • Inżynieria i aparatura procesowa

  studia podyplomowe

 • Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych

  studia podyplomowe

 • Inżynieria ropy i gazu (oil and gas engineering)

  studia podyplomowe

 • Kadry i płace

  studia podyplomowe

 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

  studia podyplomowe

 • Lean six sigma black belt

  studia podyplomowe

 • Logistyka w praktyce

  studia podyplomowe

 • Matematyka dla nauczycieli

  studia podyplomowe

 • Menedżer hr

  studia podyplomowe

 • Menedżer it

  studia podyplomowe

 • Menedżer sprzedaży

  studia podyplomowe

 • Menedżerskie dla kadry kierowniczej oświaty

  studia podyplomowe

 • Międzynarodowy inżynier spawalnik iwe 2 i iwe 3

  studia podyplomowe

 • Morska energetyka wiatrowa

  studia podyplomowe

 • Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania

  studia podyplomowe

 • Planowanie i kierowanie projektem europejskim

  studia podyplomowe

 • Prawno-menedżerskie

  studia podyplomowe

 • Programowanie i bazy danych

  studia podyplomowe

 • Public relations

  studia podyplomowe

 • Public relations – rzecznictwo prasowe

  studia podyplomowe

 • Rachunkowość i finanse

  studia podyplomowe

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu

  studia podyplomowe

 • Standardy iso i zarządzanie przez jakość (tqm)

  studia podyplomowe

 • Symulacje komputerowe dla inżynierów

  studia podyplomowe

 • Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych w ujęciu praktycznym

  studia podyplomowe

 • Urbanistyka i gospodarka przestrzenna - projektowanie przestrzeni i zarządzanie

  studia podyplomowe

 • Współczesne metody hydrologii inżynierskiej w gospodarce wodnej

  studia podyplomowe

 • Wycena nieruchomości

  studia podyplomowe

 • Zabezpieczenia przeciwkorozyjne

  studia podyplomowe

 • Zagospodarowanie odpadów i czyste technologie

  studia podyplomowe

 • Zamówienia publiczne

  studia podyplomowe

 • Zapewnienie jakości w branży technicznej – innowacyjna praktyka i teoria

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie eventami

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie kreatywnością

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie nieruchomościami

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie niewypłacalnością przedsiębiorcy

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie podmiotem leczniczym

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie projektami

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie projektami budowlanymi

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie projektami i programami zdrowotnymi

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego sap

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie ryzykiem i niezawodnością

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie samorządem terytorialnym

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie w kulturze

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Komentarze (0)