Uniwersytet Gdański - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Gdański - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Gdański - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią w regionie, w której tradycja łączy się z nowoczesnością. Kształcenie we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy akademickiej i w zawodach poszukiwanych na rynku zatrudnienia połączone jest z nowoczesnymi warunkami studiowania w jednym z największych na Pomorzu uniwersyteckich kampusów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Uniwersytet Gdański to instytucja, która zajmuje się nie tylko przekazywaniem wiedzy studentom. To również istotny ośrodek naukowy, zaznaczający swoją pozycję szczególnie w zakresie badań związanych z morzem.

Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, jak również na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich.

Kształcenie obejmuje również udział studentów w pracach badawczych. Na uczelni aktywnie działa 120 wydziałowych studenckich kół naukowych, 11 doktoranckich kół naukowych oraz 17 studenckich stowarzyszeń, organizacji i międzywydziałowych kół naukowych.

Uniwersytet Gdański składa się z 11 wydziałów, które prowadzą kształcenie na ponad 80 kierunkach. Oferta dydaktyczna składa się nie tylko z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych kierunków, lecz również kierunków niszowych oraz cieszących się rosnącym zainteresowaniem.

Co zrozumiałe, w katalogu edukacyjnym widnieją kierunki nastawione na pozyskanie wiedzy związane z położeniem na mapie. Są to między innymi: Etnofilologia kaszubska, czy Akwakultura- biznes i technologia.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2021 od 01.06.2021 do 20.09.2021
Studia II stopnia od 01.06.2021 do 20.09.2021 od 01.06.2021 do 17.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 20.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 20.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 17.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański - studia 2021

Studia podyplomowe - Uniwersytet Gdański: znaleziono 107

Grupa kierunku
 • Analiza danych - big data

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

  studia podyplomowe

 • Biznes międzynarodowy

  studia podyplomowe

 • Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem

  studia podyplomowe

 • Design w przestrzeni społecznej

  studia podyplomowe

 • Diagnostyka psychologiczna

  studia podyplomowe

 • Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka

  studia podyplomowe

 • Dyplomacja współczesna

  studia podyplomowe

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  studia podyplomowe

 • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli

  studia podyplomowe

 • Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością

  studia podyplomowe

 • Emba

  studia podyplomowe

 • Emisji i higieny głosu

  studia podyplomowe

 • Event manager

  studia podyplomowe

 • Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

  studia podyplomowe

 • Gedanistyka

  studia podyplomowe

 • Gis - system informacji geograficznej

  studia podyplomowe

 • Handel zagraniczny

  studia podyplomowe

 • Historia

  studia podyplomowe

 • Historia sztuki

  studia podyplomowe

 • Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji

  studia podyplomowe

 • Komercjalizacja nieruchomości

  studia podyplomowe

 • Legislacja administracyjna

  studia podyplomowe

 • Logopedia medialna

  studia podyplomowe

 • Marketing międzynarodowy

  studia podyplomowe

 • Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa

  studia podyplomowe

 • Menedżer w instytucjach kultury

  studia podyplomowe

 • Metodologia badań w naukach prawnych

  studia podyplomowe

 • Mps przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach "ekonomia i finanse" oraz "nauki o zarządzaniu i jakości"

  studia podyplomowe

 • Nauczanie języka kaszubskiego

  studia podyplomowe

 • Nauczanie języka polskiego jako obcego

  studia podyplomowe

 • Ochrona danych osobowych

  studia podyplomowe

 • Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu morza bałtyckiego

  studia podyplomowe

 • Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym

  studia podyplomowe

 • Organizacja pomocy społecznej

  studia podyplomowe

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  studia podyplomowe

 • Podatki i prawo podatkowe

  studia podyplomowe

 • Podstawy informatyki

  studia podyplomowe

 • Postępowanie administracyjne

  studia podyplomowe

 • Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich

  studia podyplomowe

 • Prawo cywilne

  studia podyplomowe

 • Prawo dla mediatorów

  studia podyplomowe

 • Prawo medyczne

  studia podyplomowe

 • Prawo pracy

  studia podyplomowe

 • Prawo rynku finansowego unii europejskiej

  studia podyplomowe

 • Prawo spółek

  studia podyplomowe

 • Prawo własności intelektualnej i prawo nowych technologii

  studia podyplomowe

 • Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych

  studia podyplomowe

 • Przekład specjalistyczny dla tłumaczy języka niemieckiego

  studia podyplomowe

 • Psychologia kliniczna

  studia podyplomowe

 • Psychologia przywództwa w organizacjach

  studia podyplomowe

 • Psychologia sportu

  studia podyplomowe

 • Psychologia transportu

  studia podyplomowe

 • Psychotraumatologia

  studia podyplomowe

 • Rachunkowość acca

  studia podyplomowe

 • Rachunkowość acca – poziom profesjonalny

  studia podyplomowe

 • Rachunkowość i podatki

  studia podyplomowe

 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna według standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

  studia podyplomowe

 • Resocjalizacja i wczesna interwencja społeczna

  studia podyplomowe

 • Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach – z programowaniem i analizą danych

  studia podyplomowe

 • Socjoterapia i praca z grupą

  studia podyplomowe

 • Socjoterapia: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

  studia podyplomowe

 • Start for ph.d. in social sciences

  studia podyplomowe

 • Stosowana analiza zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych

  studia podyplomowe

 • Studia gerontologopedyczne

  studia podyplomowe

 • Studia italianistyczne

  studia podyplomowe

 • Studia logopedyczne

  studia podyplomowe

 • Studia menedżerskie

  studia podyplomowe

 • Studia neurologopedyczne

  studia podyplomowe

 • Studia niderlandzkie

  studia podyplomowe

 • Studia oligofrenologopedyczne

  studia podyplomowe

 • Studia pedagogiczne

  studia podyplomowe

 • Studia polonistyczne - nauczyciel języka polskiego

  studia podyplomowe

 • Studia przygotowujące do doktoratu z ekonomii w języku angielskim

  studia podyplomowe

 • Studia skandynawistyczne

  studia podyplomowe

 • Studia surdologopedyczne

  studia podyplomowe

 • Studia uzupełniające terapii logopedycznej

  studia podyplomowe

 • Studia wczesnej interwencji logopedycznej

  studia podyplomowe

 • Studia wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej

  studia podyplomowe

 • Studia z logistyki dla nauczycieli

  studia podyplomowe

 • Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju

  studia podyplomowe

 • Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

  studia podyplomowe

 • Tłumaczenia ustne

  studia podyplomowe

 • Translatoryka - przekład literatury popularnej

  studia podyplomowe

 • Translatoryka - przekład specjalistyczny

  studia podyplomowe

 • Translatoryka – przekład literacki

  studia podyplomowe

 • Translatoryka – przekład medyczny

  studia podyplomowe

 • Transport i logistyka

  studia podyplomowe

 • Ubezpieczenia społeczne

  studia podyplomowe

 • Warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej

  studia podyplomowe

 • Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju

  studia podyplomowe

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych

  studia podyplomowe

 • Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z autyzmem

  studia podyplomowe

 • Wiedza o oriencie

  studia podyplomowe

 • Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej

  studia podyplomowe

 • Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej

  studia podyplomowe

 • Wycena nieruchomości

  studia podyplomowe

 • Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa

  studia podyplomowe

 • Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji

  studia podyplomowe

 • Zamówienia publiczne

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie jednostkami administracji publicznej

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie procesami w biznesie

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie projektami

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie projektami it

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)