Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest największą uczelnią w mieście i drugą w regionie kujawsko- pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy realizuje kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich. Ponadto, prowadzi również prawie 40 kierunków studiów podyplomowych, poszerzających kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia.

Poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko zawarte w harmonogramie zajęcia. Studenci UKW mogą uczestniczyć w pracach licznych kół naukowych, Akademickiego Centrum Wolontariatu, jak również w mediach, bowiem na uczelni funkcjonują redakcje gazet studenckich oraz pierwsze studenckie radio w Bydgoszczy.

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy znajdują się kierunki z obszarów nauk humanistycznych, ścisłych, przyrodniczych, pedagogicznych, sportu i edukacji muzycznej. W katalogu dydaktycznym, oprócz kierunków, które uznać można za standardowe, czyli Administracji, Ekonomii, czy Historii widnieją kierunki innowacyjne, takie jak: Cyberdemokracja i studia nad rozwojem, Humanistyka drugiej generacji, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, czy Rewitalizacja dróg wodnych. Niektóre z tych kierunków to jedyne takie kierunki w Polsce, a nawet Europie.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 08.06.2021 do 14.07.2021 od 08.06.2021 do 10.09.2021
Studia II stopnia od 08.06.2021 do 14.07.2021 od 08.06.2021 do 10.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 08.06.2021 do 14.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 08.06.2021 do 14.07.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 08.06.2021 do 10.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 08.06.2021 do 10.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - studia 2021

Specjalności - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: znaleziono 53

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Analityk polityczny

  ścieżka kształcenia

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Animacja społeczna i zarządzanie kulturą

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami

  ścieżka kształcenia

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo ekologiczne

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo społeczne

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Dziecko/uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole podstawowej – podstawy pedagogiki specjalnej

  ścieżka kształcenia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne

  ścieżka kształcenia

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Film i teatr

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne

 • Instruktor (w wybranej dyscyplinie sportu)

  ścieżka kształcenia

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Internet rzeczy

  ścieżka kształcenia

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Język obcy we wczesnej edukacji

  ścieżka kształcenia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kompetencje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kreowanie marki państwa i instytucji publicznych

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kultura języka

  ścieżka kształcenia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kultura małych ojczyzn

  ścieżka kształcenia

  II stopnia

  stacjonarne

 • Kultura popularna

  ścieżka kształcenia

  II stopnia

  stacjonarne

 • Lider społeczny

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logopedia

  ścieżka kształcenia

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Mechatronika przemysłowa i produkcyjna

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Moda w kulturze

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne

 • Nauczycielska

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Nauczycielska

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Neurologopedia

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Odnowa biologiczna

  ścieżka kształcenia

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Office manager

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ogólnohistoryczna

  specjalność

  II stopnia

  stacjonarne

 • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Organizacja pracy przedszkola/szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka; kultura przedszkola/szkoły

  ścieżka kształcenia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika ogólnopedagogiczna

  ścieżka kształcenia

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika opiekuńcza

  ścieżka kształcenia

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

  ścieżka kształcenia

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli

  ścieżka kształcenia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Polityka bezpieczeństwa

  ścieżka kształcenia

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Polityka lokalna

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pracownik socjalny w środowisku i instytucjach lokalnych

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pracownik socjalny, asystent i doradca socjalny

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Promocja marki wsi

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Przygotowanie do integracji treści nauczania

  ścieżka kształcenia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Przygotowanie w zakresie pedagogiczno – psychologicznym

  ścieżka kształcenia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia kliniczna

  ścieżka kształcenia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia społeczna

  ścieżka kształcenia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia wspomagania rozwoju

  ścieżka kształcenia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia zdrowia i rehabilitacji

  ścieżka kształcenia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • System bezpieczeństwa i obronności państwa

  ścieżka kształcenia

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Systemy pomiarowe i diagnostyczne

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Technologie przetwarzania danych

  ścieżka kształcenia

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Wczesna interwencja logopedyczna

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie kryzysowe

  ścieżka kształcenia

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie rozwojem i wizerunkiem miast

  ścieżka kształcenia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie w sporcie i rekreacji

  ścieżka kształcenia

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem

  ścieżka kształcenia

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Komentarze (0)