Akademia Morska w Szczecinie - rekrutacja na studia 2022/2023

Akademia Morska w Szczecinie - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2022/2023 w Akademii Morskiej w Szczecinie odbędzie się w terminie głównym od 9 maja do 12 lipca 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.am.szczecin.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 9 maja do 12 lipca 2022

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.am.szczecin.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Szczecinie

kierunki studiów w Szczecinie

uczelnie i studia w Szczecinie

 

Akademia Morska w Szczecinie kierunki - rekrutacja 2022/2023

Akademia Morska w Szczecinie w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (15 kierunków) i drugiego (8 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AMS mogą aplikować na 18 kierunków studiów stacjonarnych oraz 11 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Morska w Szczecinie kierunki 2022/2023

 

Akademia Morska w Szczecinie kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • automatyka i robotyka
 • geodezja i kartografia
 • geoinformatyka
 • informatyka
 • logistyka
 • mechanical engineering
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • navigation (in english)
 • nawigacja
 • oceanotechnika
 • oceanotechnika budowa jachtów i okrętów
 • teleinformatyka
 • transport
 • transport in english
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • żegluga śródlądowa

Dowiedz się więcej: rekrutacja.am.szczecin.pl

 

Akademia Morska w Szczecinie

Historia Akademii Morskiej w Szczecinie rozpoczyna się pod koniec 1945 roku, kiedy to wysunięto propozycję założenia w mieście szkoły kształcącej kadry dla potrzeb gospodarki morskiej. Od tego czasu uczelnia stała się nowoczesną placówką, kształcącą wysoko wykwalifikowane kadry nie tylko dla rodzimej gospodarki. Misją Akademii jest nie tylko kształcenie studentów, lecz również reagowanie na potrzeby otoczenia społecznego uczelni, w tym rynku edukacyjnego i rynku pracy.

Akademia Morska w Szczecinie realizuje kształcenie w ramach pięciu wydziałów. Są to: Wydział Nawigacyjny, Wydział Mechaniczny, Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu, Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki oraz Wydział Informatyki i Telekomunikacji. Studia podzielone są na pierwszy stopień, drugi stopień, jak również studia podyplomowe i doktoranckie.

Poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko zawarte w harmonogramie zajęcia. Studenci mogą uczestniczyć w pracach kół naukowych, a tych w uczelni jest całkiem sporo; między innymi: Koło Naukowe Żeglugi Śródlądowej, Koło Naukowe Hydrografii Morskiej, czy Koło Naukowe Diagnostyki i Analizy Sygnałów.

Na uwagę zasługuje Program Mentorship, mający na celu motywowanie do dalszego rozwoju i pracy studentów kierunków związanych z gospodarką morską.

Akademia Morska w Szczecinie kształci specjalistów głównie dla potrzeb gospodarki morskiej. Jednak w ofercie dydaktycznej można odnaleźć kierunki, które gwarantują pozyskanie wiedzy, którą można wykorzystać nie tylko na morzu. W katalogu dydaktycznym odnajdziemy między innymi Informatykę, Mechatronikę, czy Zarządzanie i inżynierię produkcji oraz Nawigację, Żeglugę Śródlądową, czy Oceanotechnikę.

 

 

 

Harmonogram rekrtuacji Akademia Morska w Szcecinie 2022/2023

 

Kierunek

Termin

rozpoczęcia

rekrutacji

Termin zakończenia rekrutacji

Studia stacjonarne – I stopnia

nawigacja

 

09.05.2022

 

12.07.2022

nawigacja w języku angielskim

 

09.05.2022

 

12.07.2022

żegluga śródlądowa

09.05.2022

12.07.2022

geodezja i kartografia

09.05.2022

12.07.2022

oceanotechnika

09.05.2022

12.07.2022

Studia stacjonarne – II stopnia

nawigacja w języku angielskim

09.05.2022

12.07.2022

geoinformatyka

09.05.2022

12.07.2022

oceanotechnika

09.05.2022

12.07.2022

Studia niestacjonarne – I stopnia

nawigacja

09.05.2022

16.12.2022

geodezja i kartografia

09.05.2022

23.09.2022

Studia niestacjonarne – II stopnia

nawigacja

09.05.2022

24.02.2023

nawigacja w języku angielskim

09.05.2022

24.02.2023

geoinformatyka

09.05.2022

23.09.2022

Studia stacjonarne – I stopnia

informatyka

09.05.2022

12.07.2022

teleinformatyka

09.05.2022

12.07.2022

Studia niestacjonarne – I stopnia

informatyka

09.05.2022

23.09.2022

Studia stacjonarne – I stopnia

mechatronika

09.05.2022

12.07.2022

Studia niestacjonarne – I stopnia

mechatronika

09.05.2022

16.12.2022

Studia stacjonarne – I stopnia

mechanika i budowa maszyn

09.05.2022

12.07.2022

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

09.05.2022

12.07.2022

inżynieria eksploatacji

09.05.2022

12.07.2022

inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe

09.05.2022

12.07.2022

Studia stacjonarne – II stopnia

mechanika i budowa maszyn

09.05.2022

12.07.2022

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

09.05.2022

12.07.2022

Studia niestacjonarne – I stopnia

mechanika i budowa maszyn

09.05.2022

16.12.2022

Studia niestacjonarne – II stopnia

mechanika i budowa maszyn

09.05.2022

24.02.2023

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

09.05.2022

24.02.2023

Studia stacjonarne – I stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

09.05.2022

12.07.2022

logistyka

09.05.2022

12.07.2022

transport

09.05.2022

12.07.2022

zarządzanie

09.05.2022

12.07.2022

Studia stacjonarne – II stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

30.01.2023

17.03.2023

transport w języku angielskim

09.05.2022

17.03.2023

transport

30.01.2023

17.03.2023

Studia niestacjonarne – I stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

09.05.2022

23.09.2022

transport

09.05.2022

23.09.2022

logistyka

09.05.2022

23.09.2022

zarządzanie

09.05.2022

23.09.2022

Studia niestacjonarne – II stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

09.05.2022

23.09.2022

transport

09.05.2022

23.09.2022

 

 

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 09.05.2022 do 12.07.2022 od 09.05.2022 do 16.12.2022
Studia II stopnia od 09.05.2022 do 12.07.2022 od 09.05.2022 do 24.02.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 09.05.2022 do 12.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 09.05.2022 do 12.07.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 09.05.2022 do 16.12.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 09.05.2022 do 24.02.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Akademia Morska w Szczecinie

Aktualności rekrutacyjne

Akademia Morska w Szczecinie - studia 2022

Kierunki studiów - Akademia Morska w Szczecinie: znaleziono 18

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Automatyka i robotyka
Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki

I stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Nawigacyjny

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Nawigacyjny

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanical engineering
Wydział Mechaniczny

I stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Navigation
Wydział Nawigacyjny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Nawigacja
Wydział Nawigacyjny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Oceanotechnika
Wydział Nawigacyjny

II stopnia

stacjonarne

Oceanotechnika budowa jachtów i okrętów
Wydział Nawigacyjny

I stopnia

stacjonarne

Teleinformatyka
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia

stacjonarne

Transport
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport in english
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Żegluga śródlądowa
Wydział Nawigacyjny

I stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Morska w Szczecinie

Komentarze (0)