Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – rekrutacja na studia 2021 / 2022

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – rekrutacja na studia 2021 / 2022

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – rekrutacja na studia 2021 / 2022

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny został utworzony w 2009 i powstał z połączenia dwóch dużych szczecińskich placówek- Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej. Za realizację studiów odpowiada dziesięć wydziałów, na których studenci mogą wybierać spośród niespełna pięćdziesięciu kierunków kształcenia.

Najistotniejszym celem działalności uczelni jest rozwijanie interdyscyplinarnych i multidyscyplinarnych kierunków badań i kształcenia, umożliwiających łączne rozwiązywanie problemów technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oferuje studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studia podyplomowe i doktoranckie. Studenci otrzymują możliwość uczestnictwa w popularnym programie Erasmus+, umożliwiającym wyjazd zagraniczny na część studiów, bądź praktyki.

ZUT składa się z dziesięciu wydziałów, a większość z nich znajduje się w centrum Szczecina, co wiąże się z niemałą wygodą. Wizytówką uczelni jest nowoczesna infrastruktura naukowo- dydaktyczna, obejmująca między innymi liczne pracownie i laboratoria.

Oferta edukacyjna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie obejmuje kierunki od A do Z, a zatem można w niej odnaleźć między innymi Architekturę, Inżynierię transportu, Mechatronikę oraz Zarządzanie i inżynierię produkcji. W katalogu dydaktycznym nie brakuje również kierunków realizowanych w języku angielskim: Materials Science and Engineering, Aquaculture and Fisheries, czy Economics

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 17.05.2021 do 08.07.2021 od 17.05.2021 do 24.08.2021
Studia II stopnia od 17.05.2021 do 20.07.2021 od 17.05.2021 do 17.08.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 17.05.2021 do 08.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 17.05.2021 do 20.07.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 17.05.2021 do 24.08.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 17.05.2021 do 17.08.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - studia 2021

Specjalności - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie : znaleziono 98

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Akwakultura

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Bioinżynieria

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biopolimery i biomateriały

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia przemysłowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia rybacka i akwakultura

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnology in animal production and environmental protection

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Budowa i eksploatacja siłowni okrętowych

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Budownictwo energooszczędne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Budownictwo hydrotechniczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Budownictwo wodne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Chemia bioorganiczna

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Chemia ogólna i analityka chemiczna

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Doradztwo rolnicze

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Doradztwo w agroturyźmie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Drogi ulice i lotniska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Eksploatacja biologicznych zasobów wód

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Eksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Engineering structures

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Gospodarka nieruchomościami

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Gospodarka turystyczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Hodowla i użytkowanie zwierząt

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Hodowla koni i jeździectwo

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Hodowla zwierząt gospodarskich

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inorganic chemical technology

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Instalacje budowlane

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inteligencja obliczeniowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • International construction management

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria jakości

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria komputerowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria materiałowa i nanotechnologia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria oprogramowania

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria polimerów i biomateriałów

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria procesów wytwarzania olefin

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria procesowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria ruchu w transporcie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria spawalnictwa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria systemów informacyjnych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Konstrukcje lekkie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Konsulting gospodarczy

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Logistyka przemysłowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logistyka w biznesie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logistyka, organizacja i technologia transportu

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Nano-biomateriały

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Nanobioinżynieria

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Nanomateriały funkcjonalne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Nanonauki i nanotechnologie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Ocena stanu i zagrożeń środowiska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ochrona środowiska wodnego

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Organizacja transportu

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pielęgniarstwo zwierząt

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Polimerowe bio- i nanomateriały

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Pozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Produkcja owoców, warzyw i ziół

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Projektowanie i budowa okrętów

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne

 • Projektowanie oprogramowania

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Spawalnictwo i techniki łączenia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Systemy elektroenergetyczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Systemy komputerowe zorientowane na człowieka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Systemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Technologia i biotechnologia żywności

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Technologia i organizacja budownictwa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Technologia i żywienie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Technologia leków i pestycydów

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Technologia nieorganiczna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne