Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie - rekrutacja na studia 2023/2024

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie - rekrutacja na studia 2023/2024

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na 9 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (4 kierunki) i drugiego (3 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (3 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ANS WTP mogą aplikować na 9 kierunków studiów stacjonarnych oraz 9 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • kryminologia
  • obronność i bezpieczeństwo narodowe
  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • pedagogika specjalna
  • praca socjalna
  • psychologia
  • psychologia w biznesie
  • socjologia organizacji i zarządzania

Dowiedz się więcej: akademiatwp.pl

 

Misją Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie jest kształcenie wykwalifikowanych specjalistów różnych dziedzin życia publicznego, społecznego i politycznego w dziedzinie nauk humanistycznych, zgodnie z potrzebami i wymaganiami współczesnego rynku pracy.

Oprócz realizacji nadrzędnego zadania jakim jest kształcenie studentów uczelnia stawia przed sobą zadania rozwijania i upowszechniania kultury narodowej oraz propagowania wiedzy, prowadzenia badań naukowych i świadczenia usług badawczych, czy też działania na rzecz społeczności lokalnych.

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych.

Poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko zawarte w harmonogramie zajęcia. Studenci mają możliwość uczestnictwa w kołach naukowych, a czekają na nich: Koło Naukowe Pedagogów, Studenckie Koło Naukowe „Edukacja dla bezpieczeństwa”, Koło Naukowe Kryminalistyków i Kryminologów, Psychologiczne Koło Naukowe „Psyche”.

Oferta edukacyjna Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to przede wszystkim kierunki reprezentujące obszar nauk humanistycznych. W katalogu dydaktycznym odnaleźć można: Kryminologię, BHP, Obronność i bezpieczeństwo narodowe, Pedagogikę, Pracę socjalną, Psychologię oraz Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną.

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie posiada własną platformę e- learningową. Przy jej użyciu prowadzone są między innymi kursy z zakresu metodyki edukacji komputerowej i medialnej, czy psychologii społecznej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite do 30.09.2023 do 30.09.2023
Studia II stopnia do 30.09.2023 do 30.09.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

do 30.09.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

do 30.09.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

do 30.09.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

do 30.09.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie - studia 2023

Kierunki studiów - Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie: znaleziono 9

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kryminologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Obronność i bezpieczeństwo narodowe

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia w biznesie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia organizacji i zarządzania

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Komentarze (0)